недеља, 18.02.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 11:09
Нова Југославија није могућа
Било би веома штетно да САД одлучују о дијалогу Београда и Приштине и верујем да би Америка…

„Друмска стрела” бржа од „формуле 1”
Бр­жа, лак­ша и мо­дер­ни­ја од про­шло­го­ди­шње. Ових да­на про­јек­то­ва­на је но­ва „друм­ска…

Полиција месечно открије три кућне фабрике дроге
По­ли­ци­ја у Ср­би­ји ме­сеч­но от­кри­је три им­про­ви­зо­ва­не ла­бо­ра­то­ри­је за…
Тајне средњовековног српског вина
Да је ви­но древ­на те­ко­ви­на на­шег на­ро­да све­до­чи то што те­че још од пр­ве, сред­њо­ве­ков­не срп­ске др­жа­ве. Ве­ко­ви­ма пре не­го што су мар­ке­тин­шки ма­го­ви спо­ји­ли 14. фе­бру­ар као здру­же­ни пра­зник по­све­ћен љу­ба­ви и ви­ну, Ко­то­ра­ни су сла­ви­ли Све­тог Три­фу­на, умо­ља­ва­ју­ћи га да им чу­ва за­са­де ви­но­ве ло­зе. Осим у при­мор­ју, ви­но­гра­ди су се за вре­ме Не­ма­њи­ћа ши­ри­ли и по кон­ти­нен­тал­ном де­лу зе­мље, а ви­но је спа­да­ло у ре­дов­ну ис­хра­ну ста­нов­ни­штва. За­то др Бо­јан По­по­вић, исто­ри­чар умет­но­сти и ку­стос Га­ле­ри­је фре­са­ка На­род­ног му­зе­ја, ка­же за наш лист да је на ов­да­шњим тр­пе­за­ма ово пи­ће би­ло при­сут­но от­при­ли­ке оно­ли­ко ко­ли­ко је да­нас при­сут­но у жи­во­ту Фран­цу­за. „По­ред ви­на, у


ПОГЛЕДИ
Колумнисти Мирослав Лазански Кореја је једна
ПОГЛЕДИ Борис Јашовић Бураз и тебра
СВЕТ
Свет
17.02.2018 у 12:09
23
МИНХЕН – Председник Европске комисије Жан-Клод Јункер указао је данас на значај пружања изгледа за…

Свет
18.02.2018 у 10:00
Аутор: Игор То­ми­че­вић
Спе­ци­јал­но за „По­ли­ти­ку” Ка­ра­кас – Да бив­ши пред­сед­ник Еква­до­ра Ра­фа­ел Ко­ре­ја и…
Свет
18.02.2018 у 09:14
  ТЕХЕРАН – Путнички авион са 66 путника срушио се у јужном Ирану, јавила је данас иранска…

Свет
17.02.2018 у 22:02
1
Ис­тан­бул – Са­ве­зни­ци у окви­ру НА­ТО-а Ан­ка­ра и Ва­шинг­тон ко­нач­но су по­че­ли да…
ПОЛИТИКА
Политика
18.02.2018 у 10:20
Министар спољних послова Ивица Дачић изјавио је да је највећи део земаља које су признале независност Косова такву одлуку донео већ у првим годинама, те да је након 10 година од проглашења, многи увидели да је реч о лажној држави, која није успела да заокружи свој процес независности, јер није постала члан нити УН-а, нити неких важних међународних организација. „То неће ни постати без договора са Србијом”, истакао је Дачић за Радио-телевизију…

Политика
17.02.2018 у 21:26
10
ПРИШТИНА- Председник Косова Хашим Тачи рекао је да нема индиција да убиство Оливера Ивановића има етничку позадину већ да се пре ради о мафијашким мотивима. „Истрага се наставља и за сада нема индиција да је у питању етнички мотивисан случај. Први подаци указују на криминалне, мафијашке мотиве”, изјавио је Тачи у интервјуу за телевизију Н1. Могуће је, навео је Тачи, да постоје „криминалне структуре повезане с одређеним политичким круговима”. Он је поновио да ће „истина изаћи на видело иако ће то неког болети”. Према његовим речима, Косову је у интересу да се сазна истина у том случају и да поздравља све информације које добије од Србије.…

Аутор: М. Пе­шић
Уче­шће на бе­о­град­ским из­бо­ри­ма 4. мар­та при­ја­ви­ло је 25 ли­ста,…

Политика
17.02.2018 у 18:44
1
ПРИШТИНА - Непријатно изненађење са повлачењем признања Косова од стране…

Политика
17.02.2018 у 14:11
12
ПРИШТИНА - Игуман манастира Високи Дечани Сава Јањић сматра да би поделом…

ДРУШТВО
Друштво
18.02.2018 у 11:00
Шта вас је учи­ни­ло срећ­ним у прет­ход­на 24 ча­са?  Ово је пи­та­ње ко­је су про­фе­сор…
Друштво
18.02.2018 у 09:55
Министар здравља Златибор Лончар подржао је тужбу родитеља и стручњака која је поднета против…
Друштво
17.02.2018 у 21:51
„За­дру­жно пра­во по Гра­ђан­ском за­ко­ни­ку Кра­ље­ви­не Ср­би­је” Жи­во­ји­на М. Пе­ри­ћа…

ЕКОНОМИЈА
Економија
18.02.2018 у 10:56
СВИЛАЈНАЦ – Термоелектрана (ТЕ) „Морава” у Свилајнцу, изграђена 1969. године на бази отпадних угљева из подземне експлоатације, биће угашена 2023. године, објавио је Еколошки покрет у Свилајнцу, преносећи саопштење ЈП Електропривреде Србије (ЈП ЕПС) у чијем је саставу „Морава”. „На основу Нацрта дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП ЕПС до 2027. године, предвиђено је стављање ван производног процеса ТЕ „Морава” до краја 2023.…

Економија
16.02.2018 у 22:00
9
Београдска општина Сурчин годинама је лидер по висини зарада у Србији, а то се није променило ни у 2017. години. Прво место по платама међу општинама и градовима држе захваљујући просечној нето плати од чак 83.797 динара месечно. Нема сумње да ова најмлађа од 17 београдских општина високи просек плата дугује пре свега Аеродрому „Никола Тесла”. Промена практично нема ни на зачељу. Најмање су прошле године зарађивали запослени у Трговишту чији је просек плата био само 25.309. динара. У односу на њих Сурчинци су примили 58.488 динара више или три и по плате оних из Трговишта. Међу онима са најнижим просечним примањима су и житељи…

Економија
16.02.2018 у 21:51
1
Прибој – Обележивши у 2017. пуних 55 година постојања, прибојски „Полиестер”…

Економија
16.02.2018 у 14:51
7
Влада Србије пратиће став Народне банке Србије и судства да ли је законита или…

Економија
16.02.2018 у 10:30
4
Аутор: Ал. М.
До­бит­ни­ци­ма ига­ра на сре­ћу у 2017. го­ди­ни „Др­жав­на лу­три­ја…

ХРОНИКА
Хроника
16.02.2018 у 22:00
У опису посла полиције је да прати сумњиве особе, међутим, развојем технологије данас је и…
Хроника
16.02.2018 у 22:00
2
У последњих годину и по дана, колико заједничке снаге војске и полиције контролишу нашу границу са…
Хроника
16.02.2018 у 16:27
6
Најављени одлазак наредног месеца Дејвида Швендимена са места специјалног тужиоца Суда за ратне…

РЕГИОН
Регион
17.02.2018 у 18:18
10
МИНХЕН - Граничне спорове међу земљама југоисточне Европе, који се не могу решити билатерално, боље је препустити међународном суду него арбитражи, изјавила је данас у Минхену хрватска министарка…
Регион
17.02.2018 у 13:16
1
БАЊАЛУКА – Председник Републике Српске Милорад Додик демантовао је данас писање „Јутарњег листа”, који је објавио да је хрватска полиција разоружала његово обезбеђење када је неслужбено боравио у…
Регион
17.02.2018 у 09:23
2
  РИЈЕКА – Продајни центар, као и производни и складишни простор фирме Елград у Ријеци у потпуности је изгорео у пожару који је избио у петак увече, начињена је огромна штета, а узрок ће се накнадно…
Регион
16.02.2018 у 18:58
14
Скопље - Председници Македоније и Бугарске, Ђорђе Иванов и Румен Радев, су се у Скопљу сагласили да иницирају потписивање споразума о стратешком партнерству две суседне земље. На заједничкој…
СРБИЈА
Србија
18.02.2018 у 10:30
Ча­чак – Ве­ли­мир За­рић из Ка­че­ра је је­ди­ни при­пад­ник „Рав­но­гор­ског по­кре­та ко­ји је остао у сло­бод­ним срп­ским пла­ни­на­ма пу­них 20 го­ди­на”. За њим су Нем­ци тра­га­ли че­ти­ри,…
Србија
18.02.2018 у 09:00
Аутор: Ду­шан­ка Ста­ни­шић
Од на­шег до­пи­сни­ка Са­ра­је­во – Са­ра­јев­ска оп­шти­на Или­џа, ко­ју због про­ме­не де­мо­граф­ске сли­ке и све ве­ћег на­се­ља­ва­ња др­жа­вља­ни­ма зе­ма­ља Пер­сиј­ског за­ли­ва одав­но…
Србија
17.02.2018 у 21:41
Аутор: Ђ. Ђу­кић
Зре­ња­нин – Род­на рав­но­прав­ност не под­ра­зу­ме­ва да же­не ра­де све што ра­де му­шкар­ци, или обр­ну­то да му­шкар­ци ра­де све што ра­де же­не, што нам се че­сто по­ту­ра као на­ша те­за.…
Србија
16.02.2018 у 21:50
Аутор: Љубиша Митић
Прокупље – Повереништво за избегле и расељене особе општине Прокупље, на основу контроле интерног ревизора за период од 2010. до 2016. године није оправдало средства у износу већем од 32 милиона…
АКО СТЕ ПРОПУСТИЛИ / НАЈЧИТАНИЈЕ
АКО СТЕ ПРОПУСТИЛИ
Да су билатерални односи Србије и Аустрије све бољи, види се и из чињенице да, само десет дана...
Својим ставом да у Стратегији проширења западног Балкана коју припрема Европска комисија нема...

ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Пјонгјанг – Велики вођа, маршал Ким Џонг Ун у пратњи прве другарице, појавио се на свечаној...
Пјонгјанг – Лет ЈС152 севернокорејске авио-компаније „Ер Корио” на линији Пекинг–Пјонгјанг, у...
НАЈЧИТАНИЈЕ
НАЈВИШЕ КОМЕНТАРА
ФОТО ГАЛЕРИЈА
Архива
КУЛТУРА
Чини ми се да је свако путовање у неки крај истовремено и најбоље путовање у нашу унутрашњост, јер сваки човек тек на дистанци најјасније види своје место, место свога народа и своје културе коју понекад исувише вреднујемо или, као у нашем српском случају, премало ценимо, каже Нина Живанчевић поводом своје нове књиге „Оно што се памти” (издавач „Корнет”), збирке путописних есеја за коју је добила подршку француског Националног центра за књигу…

ДВА ЛИЦА  ИСТОРИЈЕ Историја чувеног љубавника, у којој се поред чулне насладе налазе и остављене љубавнице, понижени и осрамоћени мужеви, непризната и подметнута деца, крије још нешто, као уосталом и целокупна повест људског рода. То је оно што не оставља трагове – историја патње о којој не пише ниједан уџбеник, скривена страна страшних догађаја, од љубавне драме па све до Аушвица и Јасеновца. Патња је нема, између логорских барака не залази Хамлет са лобањом и питањем „бити ил’ не бити“, тамо се не појављује Орфеј да с лиром тражи Еуридику У књизи Историја мог живота, легендарни заводник Ђакомо Казанова, чији портрет са сачуване гравире…

Култура
15.02.2018 у 22:00
Аутор: Бран­ка Бо­га­вац
Спе­ци­јал­но за По­ли­ти­ку Па­риз – Филм Ема­ну­е­ла Фин­ке­ла „Бол“,…

68. БЕР­ЛИ­НА­ЛЕ
15.02.2018 у 10:00
Бер­лин – Ду­го­ме­тра­жним ани­ми­ра­ним фил­мом „Остр­во па­са” аме­рич­ког…

На­гра­де су ле­пе ка­да се че­ка­ју, ка­да си млад, ка­да их до­би­јеш за…

БЕОГРАД
Синоћ у Београду
17.02.2018 у 10:05
Само су Дан љубави и „Легенде” загарантовани у фебруару, прокоментарисао је младић у фоајеу „Сава центра”, стрпљиво чекајући да уђе у Велику дворану и препусти се музичком путовању. И није омашио.…
Београд
16.02.2018 у 16:57
Осим што је државни, Сретење је и велики хришћански празник. Посвећен је дану када је Богородица први пут у храм довела Исуса Христа и упознала га са људима. Слави се од 4. века, и то 40 дана од…
Београд
15.02.2018 у 21:04
6
Аутор: А.Ј.
У другом полугодишту ђаци петог и шестог разреда основних школа почели су да уче програмирање, па се тако на часовима информатике и рачунарства у Основној школи „Владислав Рибникар” однедавно…
Београдске приче
15.02.2018 у 12:00
5
Аутор: Го­ран Ве­сић
Ре­че пре не­ки дан Дра­ган Ђи­лас да је у вре­ме док су он и ње­гов по­моћ­ник Ша­пић вла­да­ли Бе­о­гра­дом имао бо­ље ре­ше­ње за ко­му­нал­ну де­по­ни­ју „Вин­ча” у од­но­су на оно ко­је смо…
СПОРТ
Фудбал
18.02.2018 у 09:34
НИОН – Инспектори Европске фудбалске уније (УЕФА) који су радили истрагу на случају намештања мечева албанског клуба Скендербег добили су анонимне претње смрћу, саопштено је на сајту те организације. Реаговао је и први човек УЕФА Александар Чеферин. „Никада нећемо дозволити да особље УЕФА буду предмет претњи неког трећег лица. Они имају потпуну подршку”, рекао је Словенац. Албански медији пре два дана најавили си…
Кошарка
17.02.2018 у 23:01
НИШ- Кошаркаши Партизана пласирали су се у финале Купа Радивоја Кораћа, пошто су у Нишу са 89:79 победили Мегу. Партизан ће се за трофеј борити са „вечитим” ривалом Црвеном звездом, у недељу од 21.00. Најефикаснији у победи Партизана био је Вања Маринковић са 18 поена, 14 је постигао Ђорђе Гагић, а 13 Банџа Си. У екипи Меге се са 20 истакао Влатко Чанчар, док је три мање постигао Никола Ребић. Партизан је, после…

Фудбал
17.02.2018 у 22:48
1
ЂЕНОВА- Фудбалери Интера изгубили су од Ђенове у гостима са 2:0, у…

Ватерполо
17.02.2018 у 21:10
СПЛИТ - Ватерполо репрезентација Србије изгубила је од Хрватске 9:7…

НИШ - Кошаркаши Црвене звезде имаће прилику да у финалу бране трофеј…

Фудбал
17.02.2018 у 16:46
Аутор: К. Ивановић
Између две важне утакмице са ЦСКА, са којим се боре за пласман у…

Ватерполо
17.02.2018 у 12:13
СПЛИТ – Ватерполо репрезентација Србије победила је у Сплиту…

Српски репрезентативац Богдан Богдановић „украо је шоу” на утакмици…

САТИРИКОН / МОЈ ЖИВОТ У ИНОСТРАНСТВУ

Поштовани читаоци, „Политика” поново оживљава рубрику „Мој живот у иностранству”. Намењена је пре свега вама који живите изван Србије, широм света, које је животни пут одвео у неке нове непознате крајеве и земље. Надамо се да сте приметили да смо се и ми у међувремену мало променили. Сашили смо ново, комотније и удобније дигитално одело, али и даље смо права адреса на коју можете слати своја писма, репортаже, фотографије...

„Награбусили смо данас луткице, рекао сам на…

Прође ми живот у потрази за бољим, за…

Прво сам живјела у Хрватској, у мом Потоку,…

ВИДЕО ГАЛЕРИЈА
Поклон додатак у „Политици”: „Књаз Милош и Сретење”
У среду 14. фебруара, „Политика” у сарадњи са Историјским музејом Србије читаоцима поклања специјални додатак „Књаз Милош и Сретење”
Поклон додатак у „Политици”: „Књаз Милош и Сретење”
У среду 14. фебруара, „Политика” у сарадњи са Историјским музејом Србије читаоцима поклања специјални додатак „Књаз Милош и Сретење”
Ексклузивно у Политици: академик др Владета Јеротић
Ексклузивни фељтон у Политици
Поклон у Политици: Црквени календар за 2018. годину
Само у Политици: Поклон додатак Божићна трпеза
Ексклузивно у Политици: Рецепти из манастира Хиландар
Ексклузивно у Политици: Држава и црква у време Немањића
Ексклузивно у Политици: Краљевско крунисање Стефана Првовенчаног
Двоструки излазак Сунца код Лепенског Вира
Светска премијера планетарног феномена на сајту „Политике” Од 20. септембра 2017. године, на сајту нашег листа (www.politika.rs) емитујемо видео запис о јединственом светском феномену двоструког изласка Сунца изнад брда Трескавац који су на супротној, левој обали Дунава, посматрали становници Лепенског Вира. То им је омогућило да створе вероватно први соларни календар у људској историји. Снимак представља видео илустрацију веома запаженог фељтона архитекте Христивоја Павловића „Тајне Лепенског Вира”, који „Политика” објављује од 20. августа. Видео запис инжењера и фотографа Мирка Бабића траје 04:09 минута.
Велика филхармонијска београдска журка
Фонтана на Славији
Ваздухопловна парада у Пушкину
Иван Миљковић завршио играчку каријеру
Финална борба Кукоља у Варшави
САД крстарећим ракетама напале сиријску војну базу
Никола Јокић запевао „У том Сомбору”
Братиславу Костадинову уручена Вибова награда за сатиру
Златни скок Иване Шпановић
Оскар за "Месечину"
Прво као победник проглашен „Ла-ла ленд”, а заправо је награда припала филму Берија Џенкинса.
Ансамбл „Александров” на свечаном отварању Светских војних игара у Сочију
Откривен нови звездани систем са седам планета
Победа селекције Запада у 66. НБА Ол-стар утакмици
Јокићев први трипл-дабл
Масовни протести у Букурешту
Фудбалска утакмица у Алепу
Од почетка грађанског рата у Сирији 2012. године на градском стадиону у Алепу одржана је прва фудбалска утакмица.
Српско Коло у НБА
Српски Фолклорни Ансамбл „КОЛО", из Хамилтона, Канада, изводи „Игре Околине Димитровграда" у Арени „Еир Канада Центар", Торонто, на полувремену кошаркашке НБА утакмице Торонто "Рапторс" против "Финикс Санс“ 22. јануара, 2017. г. у оквиру прославе „ВЕЧЕ СРПСКЕ БАШТИНЕ"
Први говор Доналда Трампа као председника САД
Како Руси чисте снег
"Пукни зоро" орило се Бањалуком
Новак бољи од Мареја у Дохи
Живот се враћа у источни Алепо
Почела обнова ратом порушеног града, расчишћавају се рушевине, обављају фабрички погони.
Београдски новогодишњи ватромет 2017
Панда и Снешко Белић
Славље грађана Алепа после завршетка борбе
Потоп у Сочију
Руски Сочи на обали Црног мора погодило је незапамћено невреме након којег је пола града било потопљено. Таласи су били толико високи да је након само неколико минута олимпијско село претворено у један велики базен.
Сахрањен Фидел Кастро
Београђанин купио патике жени која проси
Један младић је сиромашној жени која свакодневно проси у аутобусима на линијама 65 и 77 поклонио нове патике и помогао јој да их обује.
Пад авиона у Колумбији
Колумбијски званичници саопштили су да је спасена још једна особа након што се у централној Колумбији срушио авион са 81 путником и чланом посаде, чиме је број преживелих порастао на шест.
Преминуо Фидел Кастро
Заглављен у блату
На палуби Адмирала Кузњецова у Средоземном мору
Са брода у близини сиријске обале полећу руски војни авиону који делују на ратиштима у Алепу и провинцији Идлиб.
Поново туча у украјинском парламенту
Ауто пут Љиг - Прељина
Хрватски посланик у Сабору оштро напао НАТО и САД
Нобелова награда за књижевност Бобу Дилану
Пети октобар - Како је отишао Милошевић
Путинов селфи са младама на Црвеном тргу
Емир Кустурица и Моника Белучи у филму "На млијечном путу"
Земљотрес у Италији
Рат у Сирији - битка за Алепо
МОЗАИК
Мозаик
15.02.2018 у 15:59
БРИСЕЛ – Европска комисија изразила је данас незадовољство јер поједине друштвене мреже нису још ажурирале мере које се односе на бољу заштиту приватности корисника. Фејсбук, Твитер и Гугл плус данас су саопштили да су спровели измене по том питању у складу са захтевима европских власти, али Комисија сматра да то „само делимично испуњава стандарде европског законодавства”. Комисија је поздравила неке промене, које ће омогућити корисницима да…
Одакле потиче назив Девичанских острва
Нетакнута природа * Архипелаг Девичанских острва (Девојачких, Вирџинских) има око 100 острва у Карипском мору између Северне и Јужне Америке. Овај егзотични архипелаг открио је Кристифор Колумбо 1493. године. Задивљен лепотом и девичански нетакнутом природом назвао их је Девичанским острвима (лат. Virgo – девица, девојка). У прошлости, острва су припадала некадашњим колонијалним силама – Шпанији, Холандији, Великој Британији, Данској и Француској. Данас су у поседу Сједињених Америчких Држава (60 острва, 344 квадратна километра) и Велике Британије (40 острва, 153 квадратна километра).
РИЗНИЦА
Ризница
30.01.2018 у 15:07
1
Аутор: Растко Петровић
Живот је разуме се пун авантура; али колико су ове ретке и разводњене ако се не макнемо из једне куће и једне вароши а колико су убрзане, изненадне, нагле, ако се човек само помери са свога места и…
Ризница
27.12.2017 у 13:09
6
Аутор: Симо Матавуљ
Једнога дана пред вече (20. фебруpa), стиже у госте војводи Божу Петровићу неки господин. На први мах толике је знала сва „пљаца”. A у то доба године и простији непознат путник, па да је отпочинуо и…
Ризница
06.12.2017 у 15:13
4
Аутор: Сима Пандуровић
Ја не знам разлог: али, кад идете На то да објасним један уздах свој, Треба, Госпо, да се много чега сетим...   Видите, ја сам био здраво дете, Безбрижно, чило, к’о пролетњи пој Тица. Волео се да…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља