Meni
Хроника 

Возач „кантримена” у петак ухапшен у Кини

Возач „кантримена” у петак ухапшен у Кини

Према сазнањима „Политике” Марко Милићев ухапшен је по потерници расписаној због трговине дрогом, а не због учешћа у саобраћајној несрећи за шта га терете српски истражни органи. – Са њим ухапшен још један Србин који је пуштен пошто му је одузет пасош

Најновије вести

Друштво 

Ју­на­штво осни­ва­ча и вла­сни­ка „По­ли­ти­ке”

Ка­ко је ка­пе­тан Вла­ди­слав Ф. Риб­ни­кар, у уни­фор­ми аустро­у­гар­ског офи­ци­ра, с тро­ји­цом пре­о­бу­че­них мла­ђих офи­ци­ра, по­ста­вио ди­на­мит у не­при­ја­тељ­ске ро­во­ве

Друштво 

Почиње други уписни рок на факултетима и високим школама

Слободно 10.316 места – Мање ђака, а више факултета и индекса. – За пријемни потребно од 2.000 до 10.000 динара

Друштво 

Пет тран­сплан­та­ци­ја у КЦС у Бе­о­гра­ду

По­сле из­ла­га­ња у Скуп­шти­ни, ми­ни­стар здра­вља др Зла­ти­бор Лон­чар био на че­лу ти­ма ко­ји је ура­дио но­во пре­са­ђи­ва­ње је­тре. – Тран­сплан­ти­ра­не и две ро­жња­че и два бу­бре­га

Догађаји дана 

Вучић: Жандармерија ће убудуће пуцати без упозорења

Албанском терористи припадник Жандармерије је десет пута викнуо: „Баци пушку!” Он десет пута није хтео да баци пушку. Убудуће неће више викати „Баци пушку”, објаснио је премијер

Друштво 

Фа­кул­те­ти иг­но­ри­шу срп­ске струч­ња­ке из све­та

Са­мо је Вој­но­ме­ди­цин­ска ака­де­ми­ја зва­ла на­ше ле­ка­ре из ино­стран­ства, ка­же Ми­ла Алеч­ко­вић-Ни­ко­лић

Друштво 

„Да­нас”, за­по­шља­ва­ње ин­ва­ли­да и гу­ше­ње ме­ди­ја

Ка­ко је ка­зна овом ли­сту због не­по­што­ва­ња за­ко­на на­ра­сла на пет ми­ли­о­на ди­на­ра, шта о то­ме ка­жу у овом ме­ди­ју а шта у По­ре­ској упра­ви

Хроника 

„Сиви дом” више није сив

Вред­ни­ји и по­слу­шни­ји из ВПД у Кру­шев­цу иду ку­ћи ра­ни­је – Сва­ко за­слу­жу­је дру­гу шан­су, али је ма­ло њих ко­ри­сти

Хроника 

Таксиста после добијених батина убио нападача

Таксиста Д. С. (57) јуче је, око три сата ујутро, у Улици кнегиње Љубице, из пиштоља убио Жељка С. (37),после свађе око плаћања рачуна и батина које је, како се незванично могло чути, добио од...

Свет 

Европи не треба ратовање

Премијер Пољске Доналд Туск нагласио да по­у­ке из про­шло­сти „не сме­ју би­ти лек­ци­ја на­ив­ног оп­ти­ми­зма”

За Ваш уређај постоји Андроид апликација, желите ли да је инсталирате?

Инсталирај Касније