Meni
Hronika 

Vozač „kantrimena” u petak uhapšen u Kini

Vozač „kantrimena” u petak uhapšen u Kini

Marko Milićev, osumnjičen da je 25. juna svojim vozilom „mini-moris kantrimen” na Brankovom mostu usmrtio Luku Jovanovića, uhapšen je u Kini i uskoro će biti izručen Srbiji, izjavio je juče ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Prema rečima ministra policije, Milićev je uhvaćen...

Društvo 

Ju­na­štvo osni­va­ča i vla­sni­ka „Po­li­ti­ke”

Ju­na­štvo osni­va­ča i vla­sni­ka „Po­li­ti­ke”

Stra­ho­vi­tu eks­plo­zi­ju i nje­ne po­sle­di­ce opi­sao je knji­žev­nik i isto­ri­čar Ži­van J. Gru­ji­čić na osno­vu ka­zi­va­nja tob­dži­je u voj­sci kra­lja Alek­san­dra Mi­lo­ra­da Pa­ni­ća, zva­nog Top Taj za­pis gla­si: „To­kom austro­u­gar­ske ofan­zi­ve na za­pad­nu Sr­bi­ju u...

Najnovije vesti

Društvo 

Pet tran­splan­ta­ci­ja u KCS u Be­o­gra­du

Jed­na tran­splan­ta­ci­ja je­tre i po dve tran­splan­ta­ci­je ro­žnja­če i bu­bre­ga ura­đe­ne su ju­če i to­kom pret­pro­šle no­ći u Kli­nič­kom cen­tru Sr­bi­je u Be­o­gra­du. Čim je sti­gao...

Događaji dana 

Vučić: Žandarmerija će ubuduće pucati bez upozorenja

Srbija će umeti da zaštiti svoj narod i svoju teritoriju, poručio je juče premijer Aleksandar Vučić prilikom obilaska baze Merdare i dodao da će Žandarmerija dobiti novu opremu kako bi što...

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije