Meni
Svet 

Borba za nezavisni Kurdistan

Borba za nezavisni Kurdistan

Munjeviti uspeh sunitske ekstremističke organizacije Islamska država u osvajanju velikih prostranstva Iraka i Sirije sredinom ove godine naprasno je zabrinuo ceo svet i nateralo ga na akciju. Iako trenutno snose najveće žrtve u borbama sa džihadistama, Kurdi na Bliskom istoku po prvi put, čini...

Ostali komentari 

Pro­ces asi­mi­la­ci­je tra­je do da­nas

Pro­ces asi­mi­la­ci­je  tra­je do da­nas

Prog­na­nim Sr­bi­ma i dru­gim ošte­će­nim gra­đa­ni­ma Hr­vat­ska još ni­je vra­ti­la od­u­ze­ta imo­vin­ska, ste­če­na i sta­tu­sna pra­va: 800.000 ka­ta­star­skih par­ce­la po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta, 30.000 sta­no­va sa sta­nar­skim pra­vom, 10.000 ku­ća ko­je su od­u­ze­te na osno­vu...

Najnovije vesti

Događaji dana 

Deset razbojništava dnevno

U Srbiji se dogodi 10 razbojništava dnevno, što je dvostruko više nego početkom devedesetih godina prošlog veka, pokazuju podaci MUP-a Srbije od 1992. do 2013. godine.Najviše razbojništava beleži...

Društvo 

Nasipi nisu dovoljni za odbranu od Kolubare

Savski nasip u Obrenovcu biće obnovljen tek za nekoliko nedelja, kad već budemo ušli duboko u jesenju sezonu visokih voda. Bedemi koji taj grad, poplavljen u maju, štite od Kolubare i njene...

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije