Meni
Događaji dana 

Utakmica registrovana u korist Srbije, oduzeta tri boda

Utakmica registrovana u korist Srbije, oduzeta tri boda

NAJNOVIJA VEST BEOGRAD – Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije (Uefa) obavestila je danas Fudbalski savez o kaznama zbog prekinute utakmice, koje su Srbija i Albanija odigrale 14. oktobra u Beogradu. Kako se navodi na sajtu FSS, odlukom Kontrolne i disciplinske komisije Uefa...

Uvodnik 

Še­sti olim­pij­ski krug

Še­sti olim­pij­ski krug

Pret­hod­ni po­ku­šaj sa­mo­pro­kla­mo­va­nog Olim­pij­skog ko­mi­te­ta Ko­so­va da po­sta­ne član olim­pij­ske po­ro­di­ce po­čet­kom 2011. go­di­ne za­vr­šen je ne­u­spe­hom. Olim­pij­ski ko­mi­tet Ko­so­va (osno­van još 1992) ta­da je bio upu­ćen na Olim­pij­ski ko­mi­tet Sr­bi­je... Naš...

Najnovije vesti

Ostali komentari 

Vozi, Miško

Posle niza konferencija za štampu na kojima je – umesto da se, kao što bi bilo logično, bavi svojim poslom – pokušavao da opanjka svoje prethodnike, nakon sledećeg niza konferencija za štampu na...

Svet 

Pariz skinuo Kosovo sa liste sigurnih zemalja

Specijalno za „Politiku” Pariz – Kosovo nije više na listi sigurnih zemalja u Francuskoj, prema odluci Državnog veća od oktobra. U obrazloženju odluke ove savetodavne i sudske institucije...

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije