Meni

Pogledi

Ljiljana Smajlović

Ljiljana Smajlović

Jedan pogled s Istoka

Setite li se ratova devedesetih dok pratite vesti iz Ukrajine i Gaze? Ako ste poput većine ljudi koje znam, imate gorak ukus u ustima. Jer mi smo bili pokusni kunići u sličnim eksperimentima. Na nama je Zapad vežbao ovo što...

Uvodnik

Miroslav Lazanski

Miroslav Lazanski

Libija

Jedno pleme zauzme aerodrom u Tripoliju i sav saobraćaj je obustavljen, a usput to pleme malo poharači i djuti fri šopove, onda drugo pleme napadne ono prvo pleme raketama, zatim malo pregovaraju ko će dobiti koliko...

Ljubodrag Stojadinović

Državna značka

Ljubodrag Stojadinović

Šta se to do­ga­đa sa srp­skom po­li­ci­jom? Istim sred­stvi­ma pro­ve­ra­va se iskre­nost ne­sum­nji­vog kri­jum­ča­ra opi­ja­ti­ma i sum­nji­vog po­li­cij­skog ge­ne­ra­la. Za­ni­mlji­vo, obo­ji­ca su na de­tek­to­ru la­ži pro­šli bez zno­je­nja, ti­ko­va i ne­kon­tro­li­sa­nih fi­zi­o­lo­ških re­ak­ci­ja. Ma­ši­na ka­zu­je da, go­vo­re­ći raz­li­či­to o is­toj stva­ri, ni­ko ni­je la­gao,...

Stojan Mirjanić

Aforizmi

*Dok smo mi u autu, on se vozika u skupom autu. *Zar je važno kakvom nas motkom tuku? *Sve vlade su kao stomak, odatle počinje muka. *Dobro je što smo na vetrometini, imaćemo čist vazduh. *Zaplakao bih ja kad ih slušam, ali strah me da će me tešiti. *Rat sa samim sobom je uvek izgubljen. *Volim da maštam: kao, političari su laste i rode, a uskoro jesen… *Civilizacija što starija,...

Miodrag D. Ignjatović

Na lokalu

Poodavno – navikli smo da trošimo i ono što nemamo! Jer, nažalost, i posle skoro dva veka od oslobođenja od Turaka, mnogi i u mnogim sredinama („na lokalu“, ali – i u gotovo svim do sada vladama naše Srbije) još ne shvataju da je i taj nesrećni alajbeg bio tuđinac – okupator. Hoćemo na Zapad, Evropu. Ali, zaboravili smo da su upravo Evropljani stvorili bogatu Ameriku, pre svega na dvema...

Arsenije Katanić

Zastarelost

Nedavna odluka Višeg suda u Beogradu kojom je odbijena optužba protiv Stanka Subotića i još nekoliko lica ponovo je podsetila javnost na institut zastarelosti i pravne posledice koje vuče sa sobom. Zastarelost u krivičnom pravu znači duži protek vremena od izvršenja krivičnog dela, usled čega se, po slovu zakona, ne može dalje voditi sudski postupak protiv nekog lica. Posledica zastarelosti...

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije