Meni

Pogledi

Goran Marković

Goran Marković

Pohlepa

„Njegovom životu ništa nije tako dobro pristajalo kao rastati se od njega.” „ Pohlepa”, 1924. U svom izvornom obliku, nemi film „Pohlepa”,Eriha fon Štrohajmatrajao je između osam i deset sati, ali je protiv autorove...

Uvodnik

Nenad Radičević

Nenad Radičević

Nemci ne žele zid prema Rusiji

Dvadeset pet godina od rušenja Berlinskog zida događaji u Evropi kao da žele da dokažu da Frensis Fukujama nije bio u pravu kada je ocenio da je nastupio „kraj istorije” onog trenutka kada je došlo do propasti sovjetskog...

Avdul Kurpejović

Muslimani su nacionalna manjina

Avdul Kurpejović

Ko je, na osnovu čega i s kojim ciljem izbrisao muslimansku nacionalnu manjinu u Srbiji iz spiska nacionalnih manjina? Neodgovorno je i neprihvatljivo političko i državno prihvatanje i odobravanje negiranja kulturnog i nacionalnog identiteta autohtonih Muslimana Srbije, koji izvode svoje poreklo od domicilnog hrišćanskog stanovništva koje je primilo islam za vreme Osmanskog carstva. Nigde u...

Aleksandar Baljak

Teško podnožju

Aleksandar Baljak

* Srbija se rasparčavanjem teritorijalno širi. Ostrvo postaje arhipelag. * U Srbiji čovek mora da radi dva posla da bi mogao da pokrije gubitke koje stvara na trećem. * Srbi ne poštuju zakone tržišta. Sve ih je manje, a cena im pada. * Kod nas su se glave kotrljale i pre pronalaska točka. * Toliko smo bili željni dijaloga da smo našim oponentima išli i u noćne posete. * Da je u našoj...

Nikola Vrzić

Politička pozadina

Nikola Vrzić

Svojim nečovečnim i, zbilja, teško shvatljivim likovanjem nad tragičnom pogibijom premijera Srbije Zorana Đinđića, Vojislav Šešelj je – makar i samo na čisto ljudskom nivou – prošle nedelje izazvao opravdano ogorčenje dobrog dela naše javnosti. Izazvao je i reakciju Čedomira Jovanovića, Zorana Živkovića, Žarka Koraća, Rajka Danilovića... na kakvu oni još nemaju pravo. Nema sumnje da je...

Milan Škulić

Šta zna dete šta je krivično delo

Milan Škulić

Lice koje u vreme izvršenja krivičnog dela nije navršilo 14 godina života ne odgovara za delo koje je protivpravno i zakonom propisano kao krivično delo, ali formalnopravno nije krivično delo, jer učinilac nije imao dovoljan uzrast da snosi krivicu. Takav učinilac je dete u krivičnopravnom smislu. Kad se desi neki zločin koji učine deca, javnost često traži snižavanje starosne granice krivične...

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije