Meni

Društvo

Duži put do Strazbura preko Ustavnog suda

Ustavna žalba može se podneti zbog kršenja sloboda zajemčenih Ustavom. – Evropski sud vraća predstavke podnete posle 7. avgusta prošle godine

Ubuduće više posla za sudije Ustavnog suda Srbije (Foto D. Jevremović)

Građani Srbije koji nameravaju da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu zbog povrede nekog od prava garantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, moraće pre toga Ustavnom sudu Srbije da podnesu ustavnu žalbu. Iako po pravilima suda u Strazburu građani mogu da tuže državu samo ako su prethodno iscrpli sva pravna sredstva na domaćem terenu, predstavke iz Srbije do sada razmatrane su i bez toga. Međutim, u nedavnoj presudi „Vinčić i drugi protiv Srbije”, sud u Strazburu najavio je drugačiju praksu.

– U toj presudi izričito se kaže da se ustavna žalba, u principu, može smatrati kao efikasno domaće sredstvo od 7. avgusta 2008. godine, od datuma kada su odluke o meritumu ustavne žalbe objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije”. To znači da će Evropski sud u principu, iako to ne mora da bude generalno pravilo, sve predstavke podnete nakon tog datuma da vrati podnosiocima kako bi se obratili Ustavnom sudu i iscrpli sva pravna sredstva. Naglašavam da je tako u principu, jer ne znači da će sud tako da postupa u svim slučajevima. Predstavke podnete pre tog datuma procesuiraće se normalno. To znači i da će Ustavni sud biti dosta opterećen – objašnjava dr Slavoljub Carić, zastupnik Srbije pred sudom u Strazburu, suštinu ove nove prakse.

Uvažavanje ustavne žalbe kao delotvornog pravnog sredstva, bez sumnje je priznanje domaćem ustavnom sudstvu. Međutim, dr Carić kaže da takav rez nije napravljen samo zbog priznanja Ustavnom sudu već i činjenice da je i sud u Strazburu opterećen sve većim brojem predstavki iz evropskih zemalja i da sugerira rešavanje na domaćem terenu. Procenjuje se da samo iz Srbije postoji više od tri hiljade aplikacija po čemu smo pri vrhu, na sedmom, osmom mestu. Ako bi se broj predstavki upoređivao sa brojem stanovnika jedne zemlje, onda bi „Srbija bila u samom vrhu”.

– Najveći broj predstavki podnetih nakon 7. avgusta 2008. biće vraćen na domaći nivo, da se raspravi pred Ustavnim sudom. To će usporiti postupak jer su podnosioci taj nivo preskočili – navodi zastupnik.

Ustav kaže da se „ustavna žalba može izjaviti protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajemčene Ustavom, ako su iscrpljena ili nisu predviđena druga pravna sredstva za njihovu zaštitu”. O tom pravnom leku detaljnije govori Zakon o Ustavnom sudu Srbije u kome piše da se ustavna žalba može izjaviti i ukoliko nisu iscrpljena prethodna pravna sredstva „u slučaju kada je podnosiocu žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku”.

Ustavna žalba mora se podneti u roku od 30 dana od dostavljanja pojedinačnog akta ili radnje kojom su povređena ili uskraćena ljudska ili manjinska prava. Zakon precizno navodi i koje sve podatke mora da sadrži žalba. Ako USS ustavnu žalbu usvoji, takva odluka je pravni osnov za naknadu štete ili „otklanjanja drugih štetnih posledica pred nadležnim organom, u skladu sa zakonom”. Onaj čija je žalba usvojena može da se obrati Komisiji za naknadu štete, radi postizanja sporazuma o visini naknade.

Iako ne postoji zakonom određen rok u kome Ustavni sud mora da okonča postupak po ustavnoj žalbi, dosadašnja praksa je pokazala da sudije nastoje da ne odugovlače u takvim slučajevima kako i taj sud ne bi došao u situaciju da krši pravo na suđenje u razumnom roku.

Marija Petrić

----------------------------------------------------------

Najviše predstavki zbog sporih suđenja

Glavni razlozi što srpski građani traže pravdu u Strazburu su dugotrajni sudski postupci ali i neizvršavanje pravosnažnih presuda. Sem naknade nematerijalne štete građanima, Evropski sud očekuje i da se država postara da se takve presude izvrše. To predstavlja dodatni problem, primećuje dr Carić, jer, ako neka presuda nije mogla da se izvrši 10 godina, kako to učiniti u roku od tri meseca. Eventualni pomak očekuje se od novog zakona o izvršnom postupku koji se priprema.

objavljeno: 05/12/2009

Poslednji komentari

Neupuceni  | 06/12/2009 13:32

A zasto Ustavni sud vec 2 godine radi sa 10,a ne sa 15 sudija, sto je pun sastav? Da li je moguce da nema jos 5 vrsnih pravnika u ovoj zemlji? Rad sa 15 sudija bi bio mnogo efikasniji, zar ne? Evo g. Sijan kaze da se o ustavnim zalbama odlucuje i po godinu dana i vise...

Ostecena  | 07/12/2009 11:32

Zbog povrede ustavnog prava ustavnom sudu Srbije sam se obratila jos 2002.g. a da jos uvek nije postupano po mojoj zalbi. Toliko o efikasnosti srpskog pravosudja i njenog Ustavnog suda.

General XXL | 19/04/2010 17:38

Duži put Srbije do Evrope zbog masovnog uskraćivanja osnovnih ljudskih prava.To je suština.Ne vraća nam Evropa predmete jer se slaže sa tiranijom u Srbiji no da bi Srbija prestala sa tiranijom prema svom narodu.U Strazburu je samo jedan sudija tužio svoju zemlju.Hrvatski sudija Olujić tužio Hrvatsku zbog razrešenja pod Tuđmanom i HDZ-om.Normalno uspeo u sporu a Hrvatska se izbrukala i ušla u anale kao prva država koja je ljudska prava uskratila i sudiji.Naša jadna država Srbija, pod Natom,Snežanom,Bosom,Homenom,Boškom i ostalim Tuđmanima i DS-om proizveli su 837 potencijalnih postupaka sudija u Strazburu!Možda Strazbur poručuje da Ustavni sud treba sam da čisti đubre po svojoj avliji,ako hoćemo u Evropu?

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije