Meni

Ekonomija

Država oprašta kamate poreskim dužnicima

Popunjen zahtev predavaće se Poreskoj upravi najkasnije do 30 juna 2013. godine

Građani i privrednici koji imaju neizmirene dugove na ime poreza i zbog nagomilanih kamata ne mogu da ih plate, uskoro će moći da izmire svoje obaveze uz olakšicu. Vlada Republike Srbije usvojila je i prosledila parlamentu na usvajanje zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Obveznici koji nisu platili porez na dobit, prenos apsolutnih prava, finansijske transakcije, namet na nasleđe ili poklon, porez na promet, na registrovano oružje ili nisu izmirili svoje obaveze po osnovu poreza na zarade, penzijsko i invalidsko osiguranje ili osiguranje za slučaj nezaposlenosti – moći će da podnesu zahtev za otpis kamate najkasnije do 30 juna 2013. godine. Popunjen zahtev predavaće se Poreskoj upravi, a pravo na otpis kamate imaće oni dužnici koji su platili glavnicu, kao i troškove prinudne naplate ako je pokrenut. Nakon toga, Poreska uprava će doneti rešenje kojim dužnika oslobađa plaćanja kamate. Ukoliko građanin ili privrednik državi duguju po nekoliko osnova moraće da podnesu pojedinačne zahteve za otpis poreza. Način i postupak za ostvarivanje ove olakšice detaljnije će urediti ministar finansija.

Prema rečima Dušana Nikezića, državnog sekretara u Ministarstvu finansija, na ovaj način se, s jedne strane, omogućava rasterećenje privrede i povećanje likvidnosti, a s druge strane, stvaraju se uslovi za naplatu zaostalih dugova.

– Preduzeća često ne mogu da izmire svoje stare poreske obaveze zbog visine kamata koje u nekim slučajevima premašuju iznos glavnice. Usvajanjem ovog zakona država će im omogućiti, ukoliko najkasnije do 30. 06. 2013. godine plate glavnicu starog duga i redovno izmiruju tekuće poreske obaveze, otpis celokupnog iznosa kamate na dospele obaveze do 31. 12. 2011. godine. Reč je uglavnom o starim, kumuliranim dugovanjima koja se prenose iz godine u godinu – objašnjava Nikezić i dodaje da državna kasa zbog toga neće biti na gubitku, već sasvim suprotno, očekuje se da će se ovom merom obezbediti povećanje prihoda budžeta kroz naplatu blokiranih prihoda iz prethodnih godina.

Istovremeno sa stupanjem na snagu ovog zakona vlada će omogućiti poreske olakšice preduzećima koja redovno izmiruju svoje obaveze, tako da se ovoga puta neće desiti da budu, uslovno govoreći, nagrađeni oni koji ne plaćaju svoje obaveze na vreme, dodaje.

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku potrebno je kako bi se predložena rešenja što pre primenila i na taj način stvorili povoljniji uslovi za izmirenje obaveza, piše u obrazloženju ovog propisa. To će, očekuje predlagač zakona, doprineti urednijem izmirivanju poreskih obaveza.

„Iako ova mera znači određeni gubitak u javnim prihodima, očekuje se da je u dovoljnoj meri stimulativna za fiskalno rasterećenje podnosilaca zahteva čime se stvaraju uslovi za razvoj privrede, kao i za bržu naplatu zaostalih dugova”, piše u zakonu.

A. T.

objavljeno: 07.04.2012

Poslednji komentari

Momčilo  | 10/04/2012 10:44

Ovakav zakon se uvek donese da bi neko blizak vladajućoj oligarhiji bio oslobođen dažbina. Ne važi za sve. Ako niste među "odabranima" poreski organ svaku uplatu knjiži tako da prvo namiri kamatu pa tek onda glavnicu i onda vam sopšte da zakon nije primenjiv na vama jer ste kamatu uredno platili.

Marinko M. | 10/04/2012 13:06

Drzava ne bi trebala naplatiti kamatu gradjanima a da nije prethodno o glavnici poreza obavestila korisnika.
Specifikacija za godisnju naplatu poreza na imovinu treba stizati gradjanima pre 15 februara, tj. dana kada se vrsi naplata za prvu ratu poreza.

Sima S. Simić  | 11/04/2012 07:23

Ovo je poziv da se ne plaća porez . Još ako to budu kontrolisale banke , onda državna uprava postaje pravi rentijer . Živi od toga što je na vlasti , a ne od toga što nešto radi .

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije