Meni

Hronika

Donet novi Sudski poslovnik

Vršioci dužnosti predsednika novih sudova moraju do 6. januara doneti godišnji raspored poslova za 2010. godinu

Sudski predmeti će se raspoređivati ravnomerno, a sudije će morati da uvažavaju stranku (Foto D. Jevremović)

Novi sudski poslovnik, koji je sinoć objavljen na sajtu Ministarstva pravde, stupa na snagu 1. januara 2010. godine, a biće predstavljen javnosti i vršiocima dužnosti predsednika novih sudova u ponedeljak, 28. decembra u Palati „Srbija”.

Prelazne i završne odredbe Sudskog poslovnika obavezuju vršioce funkcije predsednika sudova da do 6. januara donesu godišnji raspored poslova za 2010. godinu.

– To je neophodno kako bi se omogućilo da suđenja počnu krajem januara i početkom februara. Vršioci dužnosti predsednika sudova moraju predmete rasporediti ravnomerno svim sudijama, tako da svi imaju približno jednaku opterećenost već na početku rada nove mreže sudova – kaže za „Politiku” Vojkan Simić, pomoćnik ministra pravde.

Pre toga, vršioci funkcije predsednika sudova imaju obavezu da najkasnije do 30. decembra naprave raspored dežurstava za vreme predstojećih praznika.

– Tim rasporedom biće određene dežurne sudije i dežurno sudsko osoblje u vreme praznika, počev od 1. januara, kada će sudovi postupati samo u hitnim slučajevima, a to su najpre pritvorski predmeti – kaže Simić.

Vršioce dužnosti predsednika sudova Visoki savet sudstva postavio je juče posle podne, sa izuzetkom prekršajnih sudova, jer Narodna skupština još nije izabrala predložene prekršajne sudije.

– Sudski poslovnik uređuje organizaciju nove mreže sudova i upotpunjuje postojeće pravosudne i procesne zakone o krivičnom i parničnom postupku – kaže Vojkan Simić.

Sudskim poslovnikom se detaljno uređuje unutrašnje poslovanje suda, ali i spoljašnje, za koje je veoma važan odnos između budućih sudova i sudskih jedinica, a to je ono što velikom broju građana i dalje nije jasno jer pogrešno tumače da će se sudovi u malim mestima zatvoriti.

– U sudskim jedinicama se mogu obavljati sve radnje koje se odnose na sudovanje ili na drugo postupanje, isto kao što se sada radi u opštinskim sudovima – kaže Vojkan Simić.

Sudski poslovnik, koji je juče potpisala ministarka Snežana Malović, uz pozitivno mišljenje predsednice Visokog saveta sudstva Nate Mesarović, razrađuje ideju da se predmeti raspoređuju ravnomerno na sve sudije, ističe Simić. Kada je reč o osnovnim sudovima, koji imaju sudske jedinice u manjim mestima, predmeti se ravnomerno raspoređuju na sve sudije sa područja osnovnog suda, dakle i na sudije u sudskim jedinicama, tako da će sve sudije osnovnih sudova biti ravnomerno opterećene predmetima, objašnjava naš sagovornik.

– To je jedan od strateških ciljeva reforme pravosuđa – da sudski postupak bude efikasan i da svi građani budu izjednačeni u postupku pred sudom, što znači da neće postojati velika razlika u rokovima u kojima se suđenja zakazuju, kao što sada postoji usled neravnomerne opterećenosti sudija – kaže Vojkan Simić.

Novi sudski poslovnik u detaljima razrađuje i ideju o rasterećenju sudija od administrativnih poslova.

– Deo administrativnih poslova preuzimaju sudijski pomoćnici kroz rad u pripremnim odeljenjima, koja su novost u Zakonu o parničnom postupku, a biće predviđena i u drugim predmetima osim parničnih. U pripremnim odeljenjima sudijski pomoćnici će moći da obave sve pripremne radnje od trenutka kada tužba stigne u sud i da pripremljeni predmet iznesu sudiji, koji će se po toj tužbi baviti samo onim što je suština sudijskog posla – izvođenje dokaza i donošenje odluke – objašnjava Vojkan Simić.

Kompletan tekst Sudskog poslovnika biće objavljen i u „Službenom glasniku” sa svim prilozima i obrascima.

Aleksandra Petrović

--------------------------------------------------

Sudije će nositi toge

U toku sledeće godine sve sudije će dobiti i službena odela – toge, koje će nositi samo u zgradi suda, na raspravama, pretresima i javnim sednicama.

„Toga se razlikuje u zavisnosti od ranga suda (crna sa detaljima boja državne zastave). Detalji na togi sudije prvostepenog suda su bele boje, drugostepenog suda plave boje, a Vrhovnog kasacionog suda crvene boje. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda preko toge nosi pozlaćenu kolajnu, sa medaljonom na kome je grb Republike Srbije, ispod koga je natpis „Vrhovni kasacioni sud”, piše u Sudskom poslovniku.

Dalje se navodi da se toga ne nosi van prostorija suda i da se čuva u posebnoj prostoriji, a o njenom održavanju stara se sudska uprava.

Sudsko osoblje je dužno da nosi prikladnu službenu odeću, a građani ne smeju dolaziti u sud neprimereno obučeni.

------------------------------------------------

Novinari i sud

Sudski poslovnik je posebnu pažnju posvetio odnosu suda i medija i predvideo da će novinari imati na raspolaganju sva savremena sredstva komunikacije kako bi kvalitetno izveštavali javnost o radu suda i o suđenjima. Predviđena je i mogućnost da u sudovima, osim portparola, rade i posebne službe za informisanje i medija centri.

„U cilju obezbeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog obaveštavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima, predsednik, sudije i sudsko osoblje dužni su da obezbede potrebne uslove, kao i odgovarajući pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu, vodeći računa o interesima postupka, privatnosti, kao i bezbednosti učesnika u postupku”, piše u Sudskom poslovniku.

objavljeno: 26/12/2009

Poslednji komentari

Gradjanin  | 25/12/2009 22:47

''Судско особље је дужно да носи прикладну службену одећу, а грађани не смеју долазити у суд непримерено обучени.''
Ne razumem kako su zamislili da neki mucenik koji jedva ima za pisanje tuzbe i podneska dodje u odelu (valjda od Armanija i Versacea) ali da advokati i sudije ne mogu da dolaze u farmericama kao sto je to do sada bio slucaj (narocito u provincijskim sudovima) to mogu da razumem.
Odelo mozda cini coveka ali toga ne cini sudiju pravednim ako on to nije u srcu i bubrezima.

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije