Meni

Hronika

„POLITIKA” SAZNAJE: Jedanaestoro kandidata za srpskog sudiju u Strazburu

Komisija koju je formirao ministar pravde, ima samo deset dana da odredi tri imena koja će biti prosleđena Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope

Evropski sud za ljudska prava (Foto Rojters)

Za sudiju Evropskog suda za ljudska prava iz Srbije konkurisalo je 16 kandidata, a spisak sa tri imena koji će biti poslat Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koja vrši konačan odabir, trebalo bi da bude sastavljen najkasnije do 21. marta, saznaje „Politika”. Izbor tri kandidata, čije će biografije biti poslate u Strazbur, napraviće komisije koju čine Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda (VKS) i Visokog saveta sudstva (VSS), Vida Petrović-Škero, sudija Vrhovnog kasacionog suda, Snežana Matović, zamenik republičkog javnog tužioca, Snježana Prodanović, republički javni pravobranilac i Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave. Ovu komisiju, u januaru ove godine formirao je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.

– Članovi komisije su 7. marta održali sastanak na kojem su razmatrali pristigle prijave. Utvrđeno je da je 11 prijava kompletno i da kandidati koji su ih predali ispunjavaju uslove propisane oglasom. Svi oni, dostavili su dokaze o svom stručnom radu, kretanju u službi… – kaže za „Politiku” Dragomir Milojević, predsednik komisije.

Svi kandidati proći će pismenu i usmenu proveru engleskog i francuskog jezika kojoj će, po ovlašćenju komisije, prisustvovati njen sekretar Vladimir Davidović, pomoćnik ministra pravde. Poznavanje jezika kandidata za sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, proveravaće profesionalni prevodioci koji se angažuju kada u zemlju dolaze delegacije Saveta Evrope, Evropske komisije.

Provera će, prema Milojevićevim rečima, trajati dva i po sata, a postoji i mogućnost da kandidati potpišu izjavu kojom se obavezuju da će raditi na usavršavanju jezika koji slabije govore. Posle provere znanja jezika, članovi komisije će obaviti razgovor sa kandidatima, a čitava procedura trebalo bi da bude okončana do kraja naredne nedelje.

– Proveru znanja jezika trebalo bi organizovati što pre jer smo obavešteni da je već 7. aprila na dnevnom redu izbor sudija pred Skupštinom Saveta Evrope – navodi predsednik VKS i VSS.

Procedura izbora sudije za Evropski sud za ljudska prava je sledeća: pošto zemlja ratifikuje Konvenciju o ljudskim pravima i ona time postane deo unutrašnjeg pravaima obavezu da Savetu Evrope dostavi listu od tri kandidata. Sudije bira Parlamentarna skupština Saveta Evrope. U okviru Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava ove skupštine, formira se posebna komisija koja u Parizu intervjuiše kandidate i, rangiranu listu dostavlja Birou skupštine. Kandidati se rangiraju posle petnaestominutnog intervjua, iza „zatvorenih vrata”, posle čega komitet šalje svoju rang-listu skupštini, bez ikakvih obrazloženja.

Srbija, kako je „Politika” ranije objavila, nije u terminu koji je Evropski parlament predvideo (oktobar), dostavila imena svojih kandidata za izbor sudija u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. To nije uradila ni Slovačka, pa je kako je nedavno rekao Vladimir Davidović, savetnik u Ministarstvu pravde, zbog toga Evropski parlament svojim članovima konkursne komisije, koji će predložiti sudije, produžio mandat do kraja marta 2014. godine.

----------------------------------------------------------

Predloženi sudija ne može biti stariji od 61 godine

Mandat sudije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu traje devet godina i sudija ne može da bude reizabran. Po sili zakona, sudijama prestaje mandat kada napune 70 godina. S obzirom na to, ne predlažu se sudije koje su starije od 61 godine.

----------------------------------------------------------

Spisak kandidata

• Katarina Nedeljković, pravnik u Odeljenju za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava

• Iris Bjelica-Vlajić, doktor pravnih nauka

• Slavoljub Carić, načelnik Odeljenja za međunarodne poslove MSP, bivši zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

• Tijana Šurlan, docent na Policijskoj akademiji u Beogradu

• Jelena Tišma, sudija Upravnog suda

• Nebojša Stanković, advokat

• Ivana Davinić-Krstić, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu

• Radmila Dragičević-Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

• Tanasije Marinković, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu

• Edo Korljan, bivši šef Odeljenja za razvoj javnog i privatnog prava u Savetu Evrope i sadašnji konsultant u međunarodnoj organizaciji rada

• Branko Lubarda, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu

• Branko Rakić, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu

• Gordana Gasmi, profesor na Univerzitetu Singidunum

• Mirko Živković, profesor Pravnog fakulteta u Nišu

• Spomenka Zarić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

• Branislav Manić, advokat

Miroslava Derikonjić
objavljeno: 11.03.2014.

Poslednji komentari

lova uber alles | 12/03/2014 07:13

od svega je najbolja plata u tom sudu, uz privilegiju da ne placate porez na zaradu. zato valjda i ima toliko kandidata, s konca i konopca. a pravde nikad manje, predmeta nikad vise...

Igor Đurić | 12/03/2014 08:50

Apsolutno se slažem sa komentarom koji je ostavio autor "Hermiona I".

Boz(idar) Diklich | 16/03/2014 15:04

"...да кандидати потпишу изјаву којом се обавезују да ће радити на усавршавању језика који слабије говоре.".....
POGREŠNO..!!
Jezik je ključni element u pravnoj službi.
Bez odlićnog vladanja jezikon nema ni uspešne karijere...!
Treba biti 100% spreman i u teoriji i u praksi.
Trebalo bi slati ljude od znanja i pravne materije i 100% vladanja jezikom, a ne nekakve partijske mucavce.

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije