Meni

Hronika

Sudovi se vraćaju u Šid, Sentu, Sjenicu...

Za sada 11 gradova ispunjava kriterijume da budu kandidati za ponovno otvaranje suda, a biće jedan apelacioni sud umesto sadašnja – četiri

Sudovi će biti vraćeni u Šid, Sentu, Sjenicu, Bujanovac, Knjaževac, Kladovo, Staru Pazovu, Ivanjicu, Aleksinac, Dimitrovgrad, Aranđelovac i u još nekoliko gradova, saznaje „Politika”. Ovih 11 gradova za sada su kandidati koji ispunjavaju uslove da im se vrati ukinuti sud.

Reč je o gradovima koji se nalaze u pograničnim područjima, ili o gradovima sa velikom teritorijom i brojem stanovnika, ali i o višenacionalnim sredinama, kao što je Senta. To su kriterijumi na osnovu kojih je radna grupa Ministarstva pravde opredeljena da vrati sudove u već postojeće sudske zgrade u ovim mestima.

To nije konačan spisak sudova koji se „vraćaju kući” svojim građanima. Jer, očekuje se da nekoliko desetina mesta u Srbiji bude ponovo upisano na mapu sudske mreže.

Jedan od kriterijuma bio je, kako saznajemo, podatak o tome da li su ukinuti sudovi pre reforme imali više od osam sudija po jednom sudu.

Sistematizaciju novih radnih mesta mora doneti Visoki savet sudstva, jer se očekuje povratak oko 400 do 500 ranije neizabranih sudija. 

Sve odluke o izmenama u mreži sudova i rasporedu sudija moraju biti donete najkasnije u decembru, kako bi od 1. januara mogla da počne sa radom oporavljena sudska mreža, sa sudijama u punom sastavu, rečeno je juče na seminaru krivičara na Zlatiboru, koje se već 20. put održava u organizaciji Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu.

– Povećanje broja osnovnih sudova je najvažnija promena u mreži sudova – rekao je na Zlatiboru Danilo Nikolić, državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave.

– Početkom 2010. godine bilo je ukupno 125 sudova, ali ne možemo vratiti sudove u sve gradove. I neke sudske jedinice biće ukinute. Država nema vremena i novca da udovoljava političkim zahtevima. Otvaranje sudova traže i sredine koje ih nikada nisu imale – objasnio je Nikolić.

Učesnici seminara podržali su ideju da Srbija ima samo jedan apelacioni sud umesto četiri. Advokat Zoran Perović rekao je da bi samo tako bilo moguće da sudska praksa bude ujednačena.

Pored sedišta Apelacionog suda u Beogradu, sa jakim odeljenjem sudske prakse, postojala bi i odeljenja u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.

Nezvanično se juče među sudijama govorilo i o tome da žalbeni sud za teritoriju opštine Pančevo više neće biti Apelacioni sud u Novom Sadu, već Apelacioni sud u Beogradu, zbog toga što je glavni grad mnogo bliži Pančevu nego Novi Sad.

Kako saznajemo, novu organizaciju mreže sudova neće pratiti i mreža tužilaštava, jer tužilaštva rade samo krivične predmete, a sudovi sude u svim vrstama sporova.

Spomenuto je i da će Republičko javno tužilaštvo dobiti novi poslovni prostor u zgradi Vojnotehničkog instituta Vojske Srbije u Katanićevoj ulici broj 15 u Beogradu.

Najavljeno je i da državu očekuju tužbe neizabranih sudija i tužilaca za nematerijalnu štetu koja im je naneta odlukama Visokog saveta sudstva.

----------------------------------------------

Nazivi ostaju

Osnovni i viši sudovi – ostaju kao nazivi, a po svemu sudeći, neće se vraćati raniji nazivi – opštinski i okružni!

Aleksandra Petrović
objavljeno: 22.09.2012.

Poslednji komentari

Nikola Kosanović, adv. | 23/09/2012 00:34

Treba poštovati tradiciju i znanje i trud više generacija koje su razvijale sudsku mrežu do 2009. kada je uništena od strane pravnih anonimusa uz podršku izvršne vlasti kojoj je bio cilj podjarmljivanje pravosuđa. Reafirmisati stepen dostupnosti pravde građanima na dostignut do 2009. u nadležnost VKS staviti nadležnost apelacionih sudova koje treba ukinuti, vratiti i nazive sudova (opštinski i okružni) jer su novi nazivi izmišljeni samo zbog personalne "reforme" koja se pretvorila u farbanje pravosuđa u žuto. Slovenija je imala osnovne sudove pre tridedestak godina, Hrvatska općinske ima i danas. Kao što imamo prekršajne sudove za više opština, možemo imati i opštinske sudove sa nazivom sedišta za više opština (kao i ranije). Takvih sudova (za više opština) neće biti mnogo, ukoliko se održi pbećanje o dostupnosti pravde građanima. Imali smo već i više sudove. Upravni sud treba zadržati. Najbolje su se po rezultatima pokazali privredni sudovi, jer su u "reformi" najmanje trpeli.

Maraja Marić | 24/09/2012 09:28

Ala će sad da funkcioniše pravda, bogo moj! Ima da van sude i pre nego što vas optuže! Toliki "novi" delioci pravde, nepotkupljivi, pravdoljubivi, bez želje za osvetom....Ako je reforma bila greška koja je oštetila pravosuđe, ovo je potez koji će isto POTPUNO UNIŠTITI! Upamtite te reči, pa se vidimo za godinu dana. Jadan narod.

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije