Meni

Kultura

Bacam pisma koja mi stižu iz SANU

Prošle godine Ljuba Popović napunio je osamdeset leta. Međutim, postavka koja se u sredu, 14. oktobra otvara u galeriji Radio Televizije Srbije ne održava se zarad obeležavanja tog jubileja....

Narodno pozorište ne radi po zakonu

 Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu, koji čine Jelena Kajgo, predsednica i članovi Ana Tomović, Anđelka Nikolić, Danica Maksimović, Dragan Todorović i Milan Prosen, obratio se otvorenim...

Razgovori sa Helmutom Šmitom

 Za predstojeći Sajam knjiga izdavačka kuća „Klio” pripremila je nove naslove, među kojima se izdvaja studija „Srbi 1903–1914, Istorija ideja” koju je priredio istoričar Miloš Ković. U knjizi su...

O staroj srpskoj leksikografiji – nešto drukčije

 Dragocenom serijom tekstova pod opštim naslovom (Sa)Čuvajmo srpski jezik Politika je učinila redak iskorak u brizi za očuvanje srpskoga jezika i omogućila nosiocima raznovrsnih znanja o mnogim...

Posle sidnejske opere „Konfučijevo putovanje” u Beogradu

 Kineski nacionalni plesni teatar u okviru evropske turneje stiže 15. novembra u Beograd, gde će nastupiti u Sava centru, pod pokroviteljstvom srpskog Ministarstva kulture i informisanja, a u...

Vrteška pokretnih bugarskih slika

Varna – Još među bugarskim istoričarima traje „sukob” oko pitanja da li je Vasil Gendov svoj prvi igrani film „Bugarin je galantan” prikazao 1910. ili 1915. godine, koja se i zvanično smatra...

Svi smo mi pomalo dođoši

Drama  „Heimatbuch ” ( „Hajmatbuh”) Kaće Čelan, za koju je režiju, izbor muzike i scenografije uradio Gorčin Stojanović, biće izvedena u petak, 16. oktobra kao prva premijera u novoj sezoni...

Vul­gar­na elo­kven­ci­ja

  Naš sa­vre­me­ni go­vor­ni je­zik odav­no je kon­ta­mi­ni­ran vul­gar­no­sti­ma i gra­ma­tič­kim i ak­ce­nat­skim ne­pra­vil­no­sti­ma, dok je nje­go­va pi­sa­na for­ma do­ži­ve­la su­no­vrat u...

"Tvoj svet muzike" umesto "Velikana"

U novoj sezoni i novom ciklusu „Kolarac –tvoj svet muzike”, na pet koncerata, publici će se premijerno predstaviti pijanista Nikolaj Demidenko, kvartet „PagaGnini”, značajni operski umetnici,...

Srpski kao većinski i manjinski

  Ni­je neo­bič­no da u raz­li­či­tim dr­ža­va­ma je­dan knji­žev­ni je­zik ima raz­li­čit sta­tus: da u jed­noj bu­de ve­ćin­ski a u dru­goj ma­njin­ski. Ali je sva­ka­ko vi­še ne­go neo­bič­no –...

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije