Meni

Моја кућа

Питања читалаца

Снабдевање водом

Планирам градњу куће на плацу где нема градског водовода. Хтео бих да направим артерски бунар бушењем земље до дубоких слојева где има пуно воде. Прича се да Ниш лежи на језеру воде, а у близини је и Нишка пивара која из артерског бунара црпи здраву пијаћу воду. Како да то изведем, да ли неко и како може са сигурношћу утврдити да "доле" има довољно воде и на којој дубини, као и какве би пумпе извлачиле воду са тих дубина? У овом крају има пуно власника кућа заинтересованих да на овај начин реше проблем воде, нажалост у 21. веку, наводи др Мики Бабић из Ниша.

Локално снабдевање водом изградњом артеског бунара је комплексан проблем који захтева консултацију геолога специјалисте. Проблем се лакше решава ако постоји геолошка карта терена из које се може видети на којој дубини се налази вода. Треба направити и економску анализу коштања бунара јер се може десити да је јефтиније довести водовод уколико није претерано удаљен. Свакако да на економичност утиче и број корисника. Проналажење воде која је на дубини а под таквим притиском да без додатне пумпе излази на површину земље није чест случај већ изузетак.

Чешћа се дешава да постоји резерва квалитетне воде на већој дубини (неколико десетина метара и више) која се помоћу пумпе извлачи у сврхе снабдевања водом. За проналажење такве воде обављају се геолошка испитивања – сондаже. Не постоји стручњак који ће изаћи на терен и рећи да на одређеној дубини постоји вода. Свакако да о томе немају појма рашљари, "стручњаци са виском", бунарџије и слично. Они само могу деловати сугестивно, попут надрилекара. Новчане и друге последице сносе лаковерни.

У Вашем случају неопходно је да се удруже сви заинтересовани па да се обратите фирми која је регистрована за послове бушења бунара за водоснабдевање. Прецизним уговором треба регулисати међусобна права и обавезе и професионално приступити послу.

Јелена Анђелковић-Попадић, дипл. инж. арх. deltapro@neobee.net
објављено: 07.09.2006.

За Ваш уређај постоји Андроид апликација, желите ли да је инсталирате?

Инсталирај Касније