Meni

Moja kuća

Ograde – pratioci okućnice

Još od vremena kada je pećinski čovek postavio granje ispred pećine da bi obeležio svoj posed i zaštitio se od neželjenih posetilaca, ograde su nerazdvojan pratilac okućnice. One su se tehnički usavršavale, ali je njihova funkcija i danas ista: obeležavanje granice poseda, zaštita od neželjenih pogleda i poseta, zaštita od vetra, sunca, buke i prašine. Ponekad, ograda ima i funkciju da spreči izlazak iz ograđenog prostora – kada je reč o deci ili kućnim ljubimcima i domaćim životinjama, na primer. U svakom slučaju, ograda treba da zadovolji estetske kriterijume i da bude ukras ambijenta u kome se nalazi.

SAMO NA SVOM POSEDU
Ograda može biti podignuta samo na sopstvenom zemljištu, granice parcele se ne smeju preći. Najbolje je blagovremeno prodiskutovati planove sa komšijama. Ukoliko postoje neka neslaganja, potražite sporazumno i na vreme savet pravnika. Takođe, treba proveriti da li u vašem kraju postoje neki urbanistički uslovi koje treba ispoštovati.

U SKLADU SA KUĆOM
Kada birate kakvu ćete ogradu podići, važno je imati na umu da ona mora da bude u skladu sa arhitekturom kuće i drugih objekata u dvorištu, kao i sa ogradama susednih poseda, da se ne bi naružio izgled čitave ulice. Loše dizajnirana ograda može da pokvari utisak koji ostavlja lep objekat. Isto tako, skupocena ograda, koja uveliko nadmašuje izgled kuće, delovaće pretenciozno i neprikladno.

VISINA
Visina ograde treba da odgovara nameni. Privatnost i zaštita su veoma važni kada planiramo život na otvorenom. Kada je to moguće, ograda ipak ne treba da zaklanja lepe vizure, bilo da se gleda iz dvorišta ili u njega. Biljkama u dvorištu često je potrebna zaštita od vetra ili sunca. U tome može da učestvuje i drugo zelenilo, drveće i žbunje, ali i ograda. Zato je najbolje da je planirate kada već postoji okviran plan kako želite da uredite i koristite dvorišni prostor. Ograda može da bude i simbolična. Kod kuća u nizu koje imaju i zadnje dvorište kome je obezbeđena privatnost, prednje može biti otvoreno pogledima, sa ogradom koja je tek naznačena. Ovakvo rešenje je uobičajeno u Holandiji, gde se ograda prednjeg dvorišta često sasvim gubi, a gotovo nikada nije viša od pedesetak santimetara.

STABILNOST
Odluke ne treba donositi olako, bilo da je reč o dizajnu ili konstrukciji ograde. Stabilnost je važan parametar, naročito u vetrovitim krajevima. Ukoliko je nose stubovi, oni ne samo što treba da su pravilno dimenzionisani već im treba obezbediti i odgovarajući temelj, zavisno od tipa i materijala ograde. Betonski postament je uglavnom najadekvatniji. Polja ograde obično su široka 1,5 do 2,5 metara.

MATERIJALI
Trajnost ograde postiže se izborom materijala. On zavisi i od namene ograde, ambijenta, ali i želja i finansijskih mogućnosti vlasnika. Postoje žive ograde, drvene, metalne, betonske, zidane od opeke ili kamena i kombinovane. Najtrajnije su one od betona. Njihova prednost je i što ne zahtevaju gotovo nikakvo održavanje. Po trajnosti ne zaostaju mnogo ni ograde od drugih materijala, ali im je potrebno izvesno, manje ili veće, održavanje. Savremena zaštitna sredstva za drvo ili metal su kvalitetna i otporna na atmosferske uticaje. Živa ograda je najjeftinija za postavljanje, ali oko nje ima najviše posla. U estetskom smislu ona može biti najlepša ako joj se posveti pažnja. Propadanje ograde je ubrzano kada njena "ispuna" leži direktno na zemlji. Ovo je naročito slučaj kod drvenih ograda. Zbog toga deo ograde između stubova koji je nose treba da bude izdignut od tla. Ovaj problem može da se reši i postavljanjem podloge od šljunka ispod ograde.

KAKO JE OPLEMENITI
Puzavica može da oplemeni površinu masivne zidane ograde, ali i od drugih materijala, poput žičane ograde ili drvenog trelisa. Dokle god je negovana, i održavana u željenim gabaritima, ona je i divna pozadina za raznobojno baštensko cveće.

KOMBINOVANJE MOTIVA
Kombinovanje materijala, poput opeke i drveta, daje odlična rešenja. Motiv ne mora da se ponavlja uvek u istom ritmu. Možete transparentne ili niže delove da postavite na mestima gde želite da sačuvate neki dragocen pogled. Lepo je i kombinovati ogradu od drveta, opeke ili betona sa "pauzama" koje će biti u zelenilu.

ESTETSKA ULOGA
Pored funkcionalnosti, ograda ima i nesumnjivu estetsku ulogu. Ona je, zajedno sa kapijom, prvo sa čim se posetilac susreće kada prilazi kući. Vaš dom će najpre biti sagledan kroz ogradu i zato je važno da sa njom čini celinu. Ograda može biti projektovana tako da se istakne ili da bude gotovo neprimetna, ali uvek je dobro da se neki elementi koji se pojavljuju u arhitekturi kuće pojave i na ogradi. To može biti boja, oblik ili materijal. Možda ćete poželeti da ponovite motiv ograde na terasama kuće.

KAPIJA
Kapija se postavlja na mestu koje je najudobnije za prilaz. Ona može biti u ravni sa ogradom i izvedena u istom stilu i od istih materijala. Može, naprotiv, da odudara po visini i oblikovanju. Nekada se kapija pravi u obliku male nadstrešnice. Kakvu god kapiju da izaberete, prvo nju postavite, a zatim prema njoj (ili njima, ako planirate više ulaza) rasporedite i stubove ograde. Originalno poštansko sanduče na pravom mestu može da bude upečatljiv detalj.

Dobro dizajnirana ograda i kapija predstavljaju najbolji način da personalizujete dom. Iako neka već gotova rešenja koja se nude na tržištu mogu da zadovolje, najbolje je kada se ograda projektuje u skladu sa konkretnim uslovima, da bi datom mestu bila pravi izbor.

objavljeno:

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije