Meni

Nekretnine

Kako do priključka za struju

Kod kupovine stana u izgradnji, potrebno je znati da objekat koji nema pravosnažno odobrenje za izgradnju, ne može biti priključen na EDB mrežu, i pre zaključenja ugovor a proveriti d ali postoji odobrenje za izgradnju

Za dobijanje rešenja o priključenju struje potrebno je popuniti zahtev i priložiti odgovarajuću dokumentaciju. U slučaju objekta koji se prvi put priključuje potrebno je dostaviti akt o urbanističkimuslovima ili izvod iz urbanističkog plana, kopija plana iz katastra nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda koja nije starija od čest meseci, situaciju iz idejnog projekta sa ucrtanim pristupnim putem, granicom parcele i objektom.

Ukoliko se radi o legalno izgrađenom objektu, potrebno je i overeno pravnosnažno odobrenje za izgradnju, overeno rešenje o kućnom broju (kada adresa nije navedena u odobrenju za izgradnju), a za priključenje više brojila potrebno je dostaviti i overen dokaz o broju stambenih ili drugih jedinica. U slučaju razdvajanja ili spajanja instalacija na već postojećem objektu sa postojećim priključkom, potreban je i overen dokaz o vlasništvu (Izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišnih knjiga ne stariji od 6 meseci ) ili dokaz o pravu korišćenja parcele na kojoj je objekat izgrađen ili overen dokaz o vlasništvu objekta, kao i overen dokaz o broju stambenih i drugih jedinica (npr. izjava ovlašćenog projektanta i njegova licenca, potvrda nadležnog opštinskog organa).

Odobrenje za priključenje može se dobiti i za objekat koji nije legalno izgrađen, ako je izgrađen pre 2003. godine i podnet zahtev o legalizaciji. U tom slučaju potrebno je dostaviti. original potvrde o prijavi za legalizaciju; poslednji obračun za brojilo od koga se traži razdvajanje – spajanje, overeno rešenje o kućnom broju (ukoliko postoji), a za priključenje objekta sa više stambenih jedinica neophodna je izjava ovlašćenog projektanta o nameni objekta i broju stambenih jedinica sa konstatacijom da je objekat izgrađen do 13. maja 2003. godine i njegova licenca.

Ukoliko se traži razdvajanje ili spajanje  instalacija u objektu za koji je podnet zahtev za legalizaciju, prilaže se, pored već navedenih dokumenata, i poslednji obračun za brojilo od koga se traži razdvajanje – spajanje. Za priključak objekta za koji se ne izdaje odobrenje za izgradnju, prilaže se potvrda ovlašćenog organa.Posle dobijanja rešenja o priključenju, zaključuje se ugovor o izgradnji priključka.U ugovoru o zajedničkoj izgradnji stambenog ili poslovnog objekta, odnosno sufiinansiranju, treba spovesti računa koja ugovorna strana snosi obavezu da reguliše pitanje priključka na električnu mrežu.

Kod kupovine stana u izgradnji je, takođe, potrebno znati da objekat koji nema pravosnažno odobrenje za izgradnju, ne može biti priključen na EDB mrežu, i pre zaključenja ugovor, a proveriti dali postoji odobrenje za izgradnju. Nije redak slučaj da se izgradnja objekta završi bez građevinske dozvole, investitor posle prodaje stanova nestane, a vlasnici stanova moraju da se snalaze kako da priključe struju bez građevinske dozvole.

Trebalo bi, takođe, precizirati sa prodavcem, odnosno investitorom, da li izgradnja po sistemu ključ u ruke, znači i priključenje struje u stanu, ili znači da će priključka biti doveden do zgrade, a vlasnicima ostavljeno da sami pokrenu postupak i snose troškove priključka do stana.

Mr Radmila Bosanac
objavljeno: 01/08/2008.

Poslednji komentari

ljiljana stupar | 08/09/2012 17:48

molim nadlezne u eps-u da izbroje koliko su nelegalnih prikljucaka odobrili od stupanja na snagu zakona o zabrani dodele prikljucaka objektima bez dozvole. Taj broj je sigurno u hiljadama, a ko je za sve to stavio pare u dzep? O kojoj korupciji mi pricamo? "Sutra" ce sve troskove remonta i odrzavanja platiti oni koji su postovali sva pravila.

milovan markovic | 25/09/2015 00:39

ja sam iz jagodine i imam problem da prikljucim struju koju sam vec imao i koristio 30 godina,problem je u tome sto posle oceve smrti ja sam kucu koja ima dozvolu za gradnju i u kojoj smo ziveli i imali struju ali su je iskljucili posle oceve smrti zbog neplacenih racuna.Ja sam otac dvoje maloletne dece i morao sam da napustim firmu u kojoj sam radio i uzeo socijalni program da bih isplatio dug za struju.Ostao sam bez posla i evo posle 6 meseci ja i dalje nemam struju jer mi traze da legalizujem sprat na kuci koji nije u funkciji,imam dozvolu za prizemlje ali nemam za sprat,kuca je pravljena 1980 godine,ja neznam sta da radim jer sve sto sam imao dao sam im da izmirim obaveze a i dalje nemam struju i zivimo u mraku a 30 godina smo imali struju u toj istoj kuci i placali racune.

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije