Meni

Nekretnine

Pravni status zajedničkih prostorija

Važeća pravna regulativa o zajedničkim prostorijama u stambenoj zgradi nije ujednačena. To dovodi do različitog tumačenja kako kod pretvaranja zajedničkih prostorija u stan u ranije izgrađenim objektima, tako i u objektima u izgradnji. Takođe, do različtog tumačenja može doći i u pogledu ko je nosilac, i u kom obimu, prava i obaveza kod investicionog i redovnog održavanja stambene zgrade, pa je u tom smislu potrebno ne samo ujednačavanje regulative, već i usklađivanje sa ustavnim načelima.

Prema Zakonu o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, pravo svojine na posebnom delu zgrade može postojati na stanu, poslovnoj prostoriji ili garaži, odnosno garažnom mestu. Na zajedničkim delovima zgrade i uređajima u zgradi vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojine. Ovo pravo se prenosi, uz pravo svojine na posebnom delu zgrade, kao akcesorno pravo.

Zakonom o svojini na delovima zgrada napravljena je razlika između višestambenih zgrada i porodičnih stambenih zgrada, tako da na zajedničkim delovima višestambenih zgrada kao celini, svi sopstvenici posebnih delova imaju trajno pravo korišćenja, dok delovi porodične stambene zgrade koji služe zgradi kao celini, jesu zajednička nedeljiva svojina svih sopstvenika posebnih delova.

Ovakvo razlikovanje imalo je svoje opravdanje u vreme kada ja na stanovima kao posebnim delovima višestambene zgrade postojalo stanarsko pravo, odnosno pravo trajnog zakupa, sa drugačijim pravnim režimom od prava svojine. Donošenjem Zakona o stanovanju kojim je propisana mogućnost otkupa i prelaska stanarskog prava, odnosno prava trajnog zakupa u pravo svojine, propisi koji tretiraju zajedničke delove višestambene zgrade kao trajno pravo korišćenja u suprotnosti su sa prirodom prava svojine, kao jednog od osnovnih Ustavom garantovanih građanskih prava, tako da se praktično radi o delimično izvršenoj privatizaciji u stambenoj oblasti.

Zakon o održavanju stambenih zgrada, regulišući pravo upravljanja stambenom zgradom, daje ovlašćenje skupštini zgrade da može doneti odluku o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili poslovni prostor, saglasnošću vlasnika stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade, čime se ograničava pravo svojine i dolazi do pravne nesigurnosti. 

Mr Radmila Bosanac
objavljeno: 10/10/2008

Poslednji komentari

Anka Simović | 06/03/2010 10:46

U stambenoj zgradi u kojij živim postoje zajedničke prostorijr: tavanske projtorije,parking mesta i prostorija koja je prijavljena po projektu kao sklonište i podrumski prostor za stanare.Međutim investitir je još u izgradnji prodao parking mesta licima koja nisu vlasnici stanova,a dva parking mesta objedinio, zatvorio i prodao kao stambeni prostor( parking mesta su ispod zgrade-ukopana). I dalje pokušava da proda ostatk parking mesta licima koji nisu vlasnici stanova.Napominjem da nismo svi u kupoprodajnim ugovorima imali navedena parkig mesta.A jedan broj stanara je za parking mesta praćao dodatnu cenu. Tavanski prostor je prodao vlasnicima dva stana na zadnjem spratu da bi se proširili, takoge u izgradnji.Sada to isto pokušava da uradi sa ostatkom tavanskog prostora.Zajedničku prostoriju koja je prijavljena kao sklonište i ostave hoće da preuredi u poslovni prostor i proda.Koja su prava Skupštine stanara u vezi navedenih zajedničkih prostorija i kako da zaustavimo investitora od daljih prodaja, a šta možemo uraditi sa onim delovima koje je već prodao?

Sabina Dujmovic-Klain | 22/11/2010 16:57

Predsednik skusptine stanara u zgradi u kojoj zivim prikupio PAR potpisa za menjanje prozora podrumske prostorije(taj prostor tj.podrum deli trecina stanara ) i adaptaciju njegovog podrumskog prostora!!! Umesto toga on je ZAGRADIO deo zajednickog hodnika u tom podrumu....!!!! Pa me interesuje koja prava on ima na taj cin?! I sta mozemo preduzeti povodom toga-vracanja zajednickog hodnika?! Kome se obratiti ili koje nadlezan za ovaj slucaj?????? S' postovanjem ,unapred zahvalna Sabina

Stefan Knezevic | 22/10/2013 18:43

U zgradi postoji tavan koji je pretpostavljam zajednicki prostor i interesuje me da li postoji mogucnost preuredjenja tog tavana u poslovni prostor uz saglasnost stanara i sta sve sem te saglasnosti treba da se uradi?

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije