Meni

Nekretnine

Vaš pravni vodič

Uknjiženje objekata bez dozvole

Pravo svojine, odnosno korišćenja i vlasnik (korisnik), kao i držalac nepokretnosti na zemljištu upisuju se u B list nepokretnosti, a na zgradama, posebnim delovima zgrada i drugim građevinskim objektima, u V list nepokretnosti u katastru nepokretnosti.

Prema Zakonu o premeru i katastru i o upisu nepokretnosti, predviđeno je i uknjiženje građevinskog objekta koji je izgrađen bez dozvole. U V list nepokretnosti upisuju se podaci o objektu i držaocu, do upisa prava svojine na zgradi ili drugom građevinskom objektu izgrađenom bez dozvole, kada je dozvola uslov za gradnju, ili je izgrađen prekoračenjem ovlašćenja iz dozvole, kao i do upisa ovog prava na zgradi ili drugom građevinskom objektu za koji nije izdata upotrebna dozvola.

Na zemljištu izvan područja gradskog građevinskog zemljišta pravo svojine se upisuje i na zgradi ili drugom građevinskom objektu izgrađenom bez dozvole, kada je dozvola uslov za gradnju, ili su prekoračena ovlašćenja iz dozvole, kao i na zgradi ili drugom građevinskom objektu za koji nije izdata upotrebna dozvola, kad nosilac prava na tom objektu ima svojinu na zemljištu, s tim da nosilac prava ostaje u obavezi da odgovarajuću dozvolu pribavi. U ovim slučajevima, u G list nepokretnosti stavlja se zabeleška da je objekat izgrađen bez dozvole ili prekoračenjem ovlašćenja iz dozvole, odnosno da za objekat nije izdata upotrebna dozvola.

Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta i vlasnik objekta na zemljištu mogu biti različita lica. U slučaju da je objekat izgrađen na zemljištu na kome graditelj nema svojinu, graditelj objekta upisuje se kao držalac objekta u V listu nepokretnosti.

Zakon ne predviđa upis objekata u izgradnji, što bi bilo značajno za mogućnost upisa hipoteke na isti radi dobijanja kredita. Zakonom o hipoteci predviđeno je da hipoteka može da se stavi i na objekat u izgradnji, kao i na poseban deo objekta u izgradnji (stan, poslovni prostor, garaža i sl.), pod uslovom da je izdato pravosnažno odobrenje za gradnju, odnosno građevinska dozvola, ali se upis hipoteke obavlja posle upisa izgrađenog objekta u registar nepokretnosti.

Pravna sigurnost i zaštita kupaca nepokretnosti u izgradnji bile bi veće ako bi se upisivali i objekti u izgradnji.

Mr Radmila Bosanac
objavljeno: 15.02.2008.

Poslednji komentari

RADMILA MARKOVIĆ | 18/09/2008 14:49

kako mogu da uknjižim kuću čija je kvadratura veća od predviđene dozvolom za oko 25%

Miroslav Milosavljević | 19/10/2008 21:37

Koja je procedura da uknjižim stan koji je adaptiran od tavanskog prostora?Stan je po projektu napravljen od 42 m2.Gospodja od koje sam kupio stan i koja je vršila adaptaciju je kasnije van projekta napravila još jednu dodatnu prostoriju(bez menjanja krovne konstrukcije) od nekih 9 m2 za koju nema dozvolu (nije legalizovano)Znači, kako mogu i koja je procedura da uknjižim ceo stan zajedno sa tom dodatnom prostorijom koja nije legalizovana?

Taskov Srdjan | 21/12/2008 20:41

Moj tata i moj stric (rodjena braca) su kupili plac na kome su napravili kuce. Plac se vodi na mog strica koji je umro, a za njegove naslednike nisam siguran da bi pristali da plac podele sa nama. Mi u toj kuci zivimo vec 40. godina i predali smo zahtev za legalizaciju. Zahtev je odobren i sada skupljmo dokumentaciju za uknjizenje kuce. Sve imamo, ali nam fali ugovor o vlasnistvu ili pravo svojine nad objektom. Ako naslednici mog strica ne pristanu da podele plac, da li mi mozemo da dobijemo pravo svojine nad objektom ili da li mi mozemo da steknemo pravo na delu placa gde se nalazi nasa kuca, s obzirom da tu zivimo vec 40 godina.
Unapred hvala.

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije