Meni

Nekretnine

Utvrđivanje osnovice kod poreza na imovinu

Osnovicu poreza na imovinu čini njena tržišna vrednost koja se određuje na osnovu osnovnih i korektivnih elemenata, a utvrđuje je poreski organ na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi. Osnovni elementi su korisna površina i prosečna tržišna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji opštine. Korektivni elementi su lokacija i kvalitet nepokretnosti, kao i drugi elementi koji se utvrđuju u svakom konkretnom slučaju.

Korisna površina stambenih i poslovnih zgrada, stanova, poslovnih prostora, garaža, zgrada i prostorija za odmor i rekreaciju i drugih građevinskih objekata predstavlja zbir podnih površina između unutrašnjih strana zidova prostorija, 30 posto površine balkona, terase, podruma, ostave, potkrovlja i suterena, 70 odsto površine lođa, i 60 posto suterenskih prostorija i adaptiranih potkrovlja kod kojih je visina najnižeg uspravnog zida u funkciji nagiba do 1,80 metara.

Korisna površina utvrđuje se na osnovu projektne dokumentacije i podataka iz ugovora o otkupu ili kupoprodaji, ili merenjem. Prosečna tržišna cena predstavlja prosek cena ostvarenih u prometu uz naknadu u opštini, odnosno gradu u kome se objekat nalazi u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Ova prosečna tržišna cena koriguje se množenjem sa koeficijentom lokacije, u zavisnosti u kojoj se zoni nepokretnost nalazi, a u skladu sa propisima koji uređuju plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, kojima su utvrđene gradske zone. Zatim se ovako utvrđena vrednost nepokretnosti koriguje množenjem sa koeficijentom kvaliteta objekta. Ovaj koeficijent se određuje stavljanjem u odnos ukupnog broja bodova oporezovanog stana ili kuće, utvrđenih prema elementima za utvrđivanje kvaliteta objekta, sa brojem bodova za objekat standardnog kvaliteta koji iznosi 695.

Tržišna vrednost nepokretnosti se svake godine umanjuje za amortizaciju po stopi od 1,5 posto primenom proporcionalne metode, a najviše do 70 procenata.

objavljeno:

Poslednji komentari

boban  | 25/04/2012 13:24

Poreski organi su "mudro" sačinili mehanizam za odredjivanje osnovice za utvrdjivanje poreza na imovinu.Naravno, u korist onih koji su, po bilo kom osnovu,stekli imovinu na boljim lokacijama. Kako drugačije objasniti uticaj famozne "prosečne" tržišne vrednosti. Samo za poresku upravu je "normalno" da je tržišna vrednost nekretnine, recimo za teritoriju opštine Zemun,ista za nekretnine na Karadjordjevom trgu ili Retenziji i Batajnici! NIkada to nije bilo i neće biti.jasno je da je teret "ubiranja" poreza na štetu vlanika nekretnina u, konkretnom slučaju, Batajnici.Mudro! Još frapantnija činjenica je da je tržišna vrednost nekretnine, na primer, u Zemun polju, 31.12.2010.,DVOSTRUKO veća u odnosu na 2007.g!!! Samo za poresku upravu, jer i vrapci znaju kakav trend cena nekretnina u navedenom periodu.Koimentar na kriterijume Poreske uprave nije potreban!! samo jedan od brojnih primera prebacivanja obaveza sa bogatijih na siromašnije.Koliko poreskih obveznika je svesno tih činjenica.

jadranka veljkovic | 18/08/2012 12:59

neverovatno a istinito , osnovica za porez ista u Zemunu i na Tresnji .Evo prodajem moju kucu na Tresnji po osnovici za porez dobicu trosruku vrednost od vrednosti za koju mogu da prodam. Hvala drzavi dobro smisljeno

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije