Meni

Nekretnine

Kupovina prvog stana

Novim izmenama Zakona o porezima na imovinu uvedeno je oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju kada fizičko lice prvi put kupuje stan, tzv. kupac prvog stana, pod propisanim uslovima.

Prvi uslov je da je kupac punoletni državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na njenoj teritoriji. Domaći državljani koji imaju prebivalište u inostranstvu neće moći da uživaju ovu poresku olakšicu sve dok se ne vrate u zemlju i ne zasnuje prebivalište u zemlji. Drugi važan uslov za sticanje svojstva kupca prvog stana jeste da kupac nije imao u svojini ili susvojini stan na teritoriji Republike Srbije u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg kupac stiče prvi stan. To znači da su oni koji su imali stan i prodali ga pre 1. jula 2006. godine, a do 8. jula 2007. nisu kupili drugi, već ga kupuju tek sada, oslobođeni plaćanja poreza na promet apsolutnih prava, ali nisu oslobođeni plaćanja poreza na dodatu vrednost, s obzirom na to da su bili dužni da sredstva dobijena prodajom stana ulože u kupovinu drugog u krajnjem roku od godinu dana.

Pored toga, limitirana je i površina novog stana koja je oslobođena poreza na promet apsolutnih prava. Zakonodavac je propisao manju površinu od one koja je predviđena za oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Kupac prvog stana ne plaća porez za površinu od 40 metara kvadratnih, koja se uvećava za svakog člana domaćinstva do 15 kvadrata, pod uslovom da ni članovi domaćinstva nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

U zakonu je malo nejasno da li kupac prvog stana ima pravo na oslobođenje 40 metara kvadratnih i kad su članovi domaćinstva imali stan, tj. da li su samo dodatni kvadrati za članove porodice isključeni od oslobođenja. Na primer, ako stan kupuje jedan od bračnih partnera koji su tek sklopili brak, a drugi bračni partner je imao stan, recimo jednosoban, koji je prodao i dao sredstva bračnom drugu koji nije imao stan radi kupovine zajedničkog većeg stana, nejasno je da li će kupac imati pravo na oslobođenje i u kom delu.
objavljeno:

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije