Meni

Nekretnine

Kupovina prvog stana

Novim izmenama Zakona o porezima na imovinu uvedeno je oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju kada fizičko lice prvi put kupuje stan, tzv. kupac prvog stana, pod propisanim uslovima.

Prvi uslov je da je kupac punoletni državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na njenoj teritoriji. Domaći državljani koji imaju prebivalište u inostranstvu neće moći da uživaju ovu poresku olakšicu sve dok se ne vrate u zemlju i ne zasnuje prebivalište u zemlji. Drugi važan uslov za sticanje svojstva kupca prvog stana jeste da kupac nije imao u svojini ili susvojini stan na teritoriji Republike Srbije u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg kupac stiče prvi stan. To znači da su oni koji su imali stan i prodali ga pre 1. jula 2006. godine, a do 8. jula 2007. nisu kupili drugi, već ga kupuju tek sada, oslobođeni plaćanja poreza na promet apsolutnih prava, ali nisu oslobođeni plaćanja poreza na dodatu vrednost, s obzirom na to da su bili dužni da sredstva dobijena prodajom stana ulože u kupovinu drugog u krajnjem roku od godinu dana.

Pored toga, limitirana je i površina novog stana koja je oslobođena poreza na promet apsolutnih prava. Zakonodavac je propisao manju površinu od one koja je predviđena za oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Kupac prvog stana ne plaća porez za površinu od 40 metara kvadratnih, koja se uvećava za svakog člana domaćinstva do 15 kvadrata, pod uslovom da ni članovi domaćinstva nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

U zakonu je malo nejasno da li kupac prvog stana ima pravo na oslobođenje 40 metara kvadratnih i kad su članovi domaćinstva imali stan, tj. da li su samo dodatni kvadrati za članove porodice isključeni od oslobođenja. Na primer, ako stan kupuje jedan od bračnih partnera koji su tek sklopili brak, a drugi bračni partner je imao stan, recimo jednosoban, koji je prodao i dao sredstva bračnom drugu koji nije imao stan radi kupovine zajedničkog većeg stana, nejasno je da li će kupac imati pravo na oslobođenje i u kom delu.
objavljeno:

Poslednji komentari

Mirjana Milutinovic | 08/09/2014 13:36

Smatram da se Zakon (clan 31a), pogresno tumaci (na stetu kupca ko kupuje stan u suvlasnistvu) I da supruznik koji prvi put kupuje stan u suvlasnistvu trebao da ima isto pravo da bude oslobodjen od poreza do 40 m2 u zavisnosti od velicine stana. Primer: ako je stan velicine 60m2 njegov suvlasnicki deo je 30m2 I kupac treba da bude oslobobjen za ceo
njegov suvlacnicki deo od 30m2 a ne samo za 20m2 (sto je 1/2 njegovog
prava ) kako finansijski referenti tvrde. Zakon jasno kaze da se porez na prenos apsolutnih prava se NE PLACA na prenos prava svojine na stan ....ODNOSNO sojinskom DELU stana sto kod fizickih lica koja kupuju prvi stan iznosi do 40m2....
Prema tumacenju finansijskih referenata kupac suvlasnickog dela na stan nikada ne bi ostvario svoje Zakonsko pravo da bude oslobodjen poreza do 40m2 vec samo do 20m2 (sto zakonom nije receno). Zakon jasno kaze da se kupac prvog stana oslobadja poreza do 40m2 na svoj vlasnicki odnosno suvlasnicki deo.

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije