Meni

Posao

Licenca za bezbednost

Novi propisi o bezbednosti i zaštiti zdravlja stvorili su uslove za zapošljavanje, s obzirom na to da poslodavac koji ima više od 10 zaposlenih može da angažuje drugo pravno lice ili preduzetnika koji se bave poslovima bezbednosti i zaštite na radu sa licencom izdatom od strane ministra rada. Ministar izdaje pravnim licima i preduzetnicima dve vrste licenci – za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline.

Licencu za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu mogu da dobiju pravna lica i preduzetnici pod uslovom da imaju zaposlenog sa visokom školskom spremom odgovarajuće struke, položen stručni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva na tim poslovima. Za dobijanje licence za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i uslova radne okoline pravna lica i preduzetnici moraju da imaju odgovarajuće stručne kadrove, tehničku opremu, utvrđenu metodologiju obavljanja određenih pregleda i ispitivanja, i zaposleno odgovorno lice, koje takođe mora da poseduje licencu.

Uslovi za licencu odgovornog lica su: visoka školska sprema odgovarajuće struke, položen stručni ispit prema programu i načinu polaganja koji je propisao ministar rada i najmanje tri godine radnog iskustva na tim poslovima. Stručni ispit za poslove bezbednosti i zdravlja na radu razlikuje se od stručnog ispita koji neko lice polaže u svojoj struci. Na primer, ne može se baviti poslovima bezbednosti i zaštite zdravlja na radu u građevinskoj firmi neko ko ima licencu građevinskog inženjera dok ne položi poseban stručni ispit za licencu za poslove bezbednosti i zaštite zdravlja na radu u građevinarstvu. Takođe, postoji razlika između odgovornog lica i lica za bezbednost i zdravlje na radu.

Odgovorno lice obavlja poslove pregleda i ispitivanja opreme za rad i uslova radne okoline, dok se lice za bezbednost i zdravlje na radu bavi poslovima koji su vezani za neposrednu zaštitu zaposlenih, povrede na radu, opšte akte poslodavca vezane za organizovanje poslova zaštite na radu i slično.
objavljeno:

Poslednji komentari

vladan zivanovic | 27/02/2012 22:04

Jelena, tesko ces otvoriti firmu. Uprava za BZR visoke strukovne skole tretira kao VI stepen strucne spreme. A licencu mogu da dobiju firme koje imaju dipl. ing. sa VII stepenom, 3 god. iskustva na poslovima ZNR i polozen strucni ispit. Inace pomenuta Uprava za BZR je jedna interesna grupa koja nema veze sa inzenjerstvom. Glavna osoba je pravnica, koja je podelila licence svojom prijateljima i napravila veliki biznis do "zastite na radu" tj, BZR kako je ona nazvala oblast koju sam studirao 5 godina. U okolnim zemljama zastitom na radu mogu da se bave dipl. ing ZNR na prvom mestu, dok ostali inzenjeri teh. struka moraju da polazu poseban ispit. U Srbiji poslovima BZR mogu da se bave i lica sa srednjom skolom ako su polozili ispit u svemocnoj Upravi za BZR. Mozda bi bilo bolje da je g-dja Bozic predlozila da oni koji zavrse srednju pravno-birotehnicku mogu da postanu sudije ili advokati, bas bi me zanimala reakcija dipl. pravnika :) Procenite sami u kakvoj zemlji mi zivimo ????

robert bozo | 04/11/2013 13:55

zavrsio sam visa skola smer zastita zivotne sredine 5 semestar. da li moze da polozim strucni ispit za dobijanje licence na zastita na radu .

Ljubiša Urošević | 24/03/2015 16:46

Da li radnja koja ima jednog zaposlenog sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, a to je ujedno i preduzetnik može dobiti licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu?
Koje radnje mogu same raditi Akt o proceni rizika za radna mesta i radnu okolinu?

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije