Meni

Potrošač

Varikina ubija bakterije – PH čisti masnoće

Kako birati sredstva za skidanje masnoće i šta je važno znati prilikom kupovine ovih proizvoda

Kad dođe vreme za veliko spremanje domaćice su često u dilemi koje od sredstava za čišćenje površina da izaberu.

Ponuda na tržištu je velika, kao i broj reklama koje na hiljadu načina obećavaju lako „brisanje” u jednom potezu.

Osim marketingom, pri izboru proizvoda kupci se često vode i preporukama prijateljica, komšinica koje, po pravilu, imaju potpuno različita iskustva pri korišćenju.

U saradnji sa Institutom za opštu i fizičku hemiju „Potrošač” je analizirao šest najpoznatijih hemijskih sredstava za skidanje masnoće koja se koriste za čišćenje različitih zaprljanja u domaćinstvu.

Saveti stručnjaka su da se pri kupovini obavezno obrati pažnja na deklaracije, jer koliko god one delovale nerazumljivo ili previše stručno, to je način da se izabere odgovarajući proizvod.

Dakle, dobro sredstvo za čišćenje ne mora da bude skupo.

Važno je znati koji hemijski sastojci se upotrebljavaju u koje svrhe, jer nije svejedno da li želite da odmastite rernu ili dezinfikujete sanitarije.

– Pojam odmašćivanja podrazumeva emulgovanje trigliceridnih i parafinskih masnoća sa zaprljane površine. Za kućnu upotrebu koriste se sredstva koja se ne razblažuju, nanose se direktno i posle delovanja od nekoliko minuta, mehanički se uklanja emulgovana nečistoća – kaže Stevan Blagojević, stručni saradnik Instituta za opštu i fizičku hemiju.

Naime, gotovo svi takvi proizvodi su alkalni u PH intervalu od 10 do 12, sadrže moderne nejonske tenzide koji imaju odličnu emulgujuću moć na hladno, organske rastvarače alkohole ili glikole, i naravno alkalni bilder, a to su razne vrste fosfata, pirofosfata ili karbonata.

Prema rečima stručnjaka sa ovog instituta svi ovi proizvodi se preporučuju za uklanjanje najtežih zaprljanja u domaćinstvu i svi su, pokazala je analiza, potpuno rastvorljivi u toploj i hladnoj vodi.

– Alkalitet sredstava može iritirati kožu ruku, tako da u deklaraciji piše da je neophodno oprati ruke posle rada. Ovi proizvodi su razumno bezbedni, doziraju se direktno bez razblaživanja naprskavanjem, pa je mogućnost neželjenih efekata svedena na minimum. Sirovine koje se koriste u njima, površinski aktivne materije i organski rastvarači tipa glikola su biodegradabilni i netoksični u skladu sa važećim regulativama u EU koje se odnose na akvatoksičnost – kaže Blagojević.

Prema podacima iz tabele očigledno je da proizvođači koriste različit izbor tenzida (aktivnih materija), a od toga zavisi i kvalitet samog proizvoda, odnosno njegova delotvornost. Što je broj ovih supstanci veći, to je proizvod efikasniji i olakšaće posao domaćicama, a može da se koriste praktično na svim površinama.

PH vrednost je mera alkalnosti ili kiselosti sistema. Vrednosti od 7-14 znače da je proizvod alkalan, s tim da se od 7-9 govori o slaboj alkalnosti, od 9-11 alkalnosti a 11-14 visoko alkalnom proizvodu. Alkalnost bitno, pozitivno utiče na efekat odmašćivanja, ali previsok alkalitet loše utiče na površine. Aktivna materija je kraći naziv za površinski aktivnu materiju, odnosno tenzid, koji je srce svih sredstava za pranje i čišćenje. Za proizvode koji se ne razblažuju uobičajena i očekivana koncentracija aktivne materije je 3-5 odsto. Rastvarač je supstanca koja pomaže tenzidu da ukloni masnoće, a po hemijskom sastavu je alkohol ili grupa glikola. Oni su potrebni jer se ovim sredstvima uklanja masnoća na hladno, što je ozbiljan zadatak. Aktivni hlor ili aktivni kiseonik su nazivi za varikinu ili vodonik peroksid, i oni su poznata sredstva za kontaktnu dezinfekciju, ali ona zbog svoje oksidacione moći mogu uticati na površinu koja se čisti.
Posebno su kvalitetni oni proizvodi koji u sastavu imaju i nejonske tenzide, to jest supstance poslednje generacije i to u prevodu znači da je kompanija ispoštovala potrebe potrošača.

Povećavanjem PH vrednosti, odnosno alkaliteta proizvod se takođe unapređuje, ali se ograničava upotreba ili doziranje, jer povećana PH vrednost može dovesti do oštećenja površine, pa se onda, recimo, on ne može koristiti za održavanje drvenarije.

Važno je obratiti pažnju i na organske rastvarače koji takođe odlično izvlače prljavštinu i u kombinaciji sa tenzidima postižu maksimalnu čistoću.

Kako se može primetiti iz ovih rezultata jedan od proizvođača je koristio i Na–hipohlorit (hemijsko ime za varikinu). Pošto je varikina hemijsko jedinjenje koje služi za beljenje i dezinfekciju i izvor je aktivnog hlora, često se dodaje u sredstvima za održavanje sanitarija, na primer u „domestosu” za toalete. Treba biti obazriv sa upotrebom sredstava za skidanje masnoće koji imaju varikinu, jer mogu da oštete površine.

-----------------------------------------------------------

Kako se radi analiza

Na model sistem se nanosi 1 g/cm2 maslinovog ili parafinskog ulja, a zatim se mirkopipetom nanese jedan gram sredstva za odmašćivanje. Posle tačno pet minuta (300 sekundi) jednim potezom se uklanja smeša odmašćivač/ulje, pločica se suši 10 minuta, a zatim se heksanom ekstahuje višak ulja i određuje zaostala količina ulja, iz koje se preračuna uklonjena količina u procentima.

-----------------------------------------------------------

Napomene proizvođača

Cilit beng nije pogodan za stakleno-keramičke površine, halogene rerne, drvene površine.

Bref ne koristiti za čišćenje površina od lakiranog drveta i onih sa visokim sjajem.

Cif ne koristiti za čišćenje linoleuma, oprezno ga koristiti za plastiku, izbegavati dužu upotrebu na poroznim površinama kao što je mermer.

-----------------------------------------------------------

Podela proizvodaza čišćenje površina

za staklene i plastične površine

za čišćenje podova

za čišćenje keramičkih (toaletnih) površina

sredstva za odmašćivanje

abrazivna sredstva za čišćenje

Po pravilu,sredstva za čišćenje podova i staklenih/plastičnih površina su neutralna do blago alkalna, ona za toaletesu kisela,a sredstva za odmašćivanje alkalna.Abrazivna sredstva za čišćenje sadrže abraziv–Ca/Mg karbonat ili SiO2 u krem osnovi i po pravilu su neutralna do blago alkalna. Abrazivna sredstva za čišćenje imaju pojačan efekat čišćenja jer sadrže čestice koje mehanički pomažu čišćenje.

Jelica Antelj
Ivana Albunović

objavljeno: 11/03/2010

Poslednji komentari

Mirjana Gojkov | 01/04/2010 09:42

Napokon konkretno navedeni proizvodi i njihova namena. Ovakvi tekstovi su od velike pomoći svima koji nisu hemičari a žele da upotrbe savremena sredstva za čišćenje, pri tome ne naškode svom zdravlju okolini i naravno ne naprave štetu upotrbom pogrešnih sredstava.
Naravno da je najvažnije što su navedeni proizvodi koji su nam dostupni na tržištu bez cilja da se neki reklamira, a jedino konkretnim primerima moguće je prepoznati šta čemu služi. Uopštena priča nema koristi jer ne daje mogućnost i da prepoznamo ono što tržimo.

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije