Meni

Region

Vera "ne skida" marame pred fotografom

Zabrađene u red za lična dokumenta (Foto M. Radenković)

Skoplje – Mlada Skopljanka Mersiha Smailagić postala je lokalna medijska zvezda. Mersiha je prilikom vađenja nove lične karte i obaveznog fotografisanja u prostorijama MUP-a Makedonije odbila da s glave skine maramu, objašnjavajući da je ona (marama) deo nošnje svake muslimanke, pa i njene.

Ona je samo jedna od žena muslimanske veroispovesti u Makedoniji, koja se suočila s problemom nošnje i vađenja ličnih dokumenata. Po propisima na ličnoj karti, pasošu i vozačkoj dozvoli mora da bude fotografija s licem bez kape ili marame, a taj propis se ne odnosi samo na zaposlene u verskim institucijama.

Na tako nešto ne pristaju mnoge muslimanke, koje se, kao i Mersiha, pozivaju na pravo na slobodu odevanja po propisima etničke ili verske pripadnosti. U priču su se uključili političari i verske zajednice; jedni brane važeći propis a drugi pravo na život i ponašanje u okviru svoje nacije i vere. U MUP-u Makedonije, u čijoj je nadležnosti izdavanje ličnih dokumenata, kategorični su da se propisi ne mogu menjati, kao i da se lični dokument može dobiti samo uz propisanu fotografiju na njemu.

Islamska verska zajednica u Makedoniji smatra da "neadekvatni propisi" ne mogu biti razlog za narušavanje verskih sloboda građana Makedonije, pa tako i muslimanima u njoj. Zainteresovanima ona izdaje potvrdu u kojoj je napisano da je zabrađivanje, obaveza svake muslimanke, propisana Kuranom. Nekadašnji starešina Islamske verske zajednice Jugoslavije Jakup Selimovski je prvi ustao protiv odluke da se žene muslimanske veroispovesti, za lične isprave, fotografišu bez marame. On se poziva na muslimansku veru i smatra da pokrivena glava žene ne može da bude prepreka za njenu identifikaciju na ličnom dokumentu.

Albanski ili bolje reći političari muslimanske veroispovesti su žestoko reagovali na zahteve službe MUP-a za izdavanje ličnih dokumenata. Oni navode primere iz zapadnoevropskih zemalja, u kojima se lična dokumenta muslimankama izdaju s fotografijama s maramom ili kapom na glavi. Najavili su i da će pokrenuti inicijativu da se u Sobranju Makedonije, po kratkom postupku, promeni sporni propis.

Najžešća reagovanja dolaze iz Udruženja žena "Islam i nauka", čije članice smatraju da član 2. Zakona o putnim ispravama povređuje njihovo pravo na slobodno i javno upražnjavanje vere. One zahtevaju da se taj član promeni i objašnjavaju da marama ne pokriva lice, koje je važno za identifikaciju osobe na bilo kojoj ličnoj ispravi.
objavljeno:

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije