Meni

Vesti dana

Bez dodatnih uslova za „šengenski prostor”

BEOGRAD – Minsitarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je danas da 19. decembra za građane koji poseduju novi, biometrijski pasoš, ne postoje dodatni finansijski ili administrativni uslovi da bi mogli slobodno da putuju u zemlje „šengenskog prostora"

U saopštenju izdatom povodom „pogrešnih interpretacija u pojedinim medijima koji se odnose na uslove putovanja građana Srbije nakon ukidanja viznog režima od strane EU”, podseća se da od 19. decembra 2009. građanima više neće biti potrebna viza za putovanje u 25 država članica EU.

Vize neće biti potrebne građanima „ni za putovanje u Island, Norvešku i Švajcarsku, koje nisu članice EU, ali jesu deo šengenskog prostora”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će našim građanima „vize i dalje biti potrebne za putovanja u Veliku Britaniju i Irsku, koje jesu članice EU, ali nisu deo šengenskog prostora”.

Za građane Srbije ukinute su vize za kratkoročna putovanja, u trajanju do ukupno 90 dana boravka u „šengenskom prostoru” i to u periodu od 180 dana a početak jednog „bloka od 180 dana počinje da se računa sa prvim prelaskom „šengenske granice”.

„Nakon proteka 180 dana od dana prvog prelaska šengenske granice, računa se novi period od 180 dana u okviru koga je ponovo moguće boraviti ukupno 90 dana”, objašnjava se u saopštenju. Ističe se da „za građane koji poseduju novi, biometrijski pasoš, ne postoje dodatni finansijski ili administrativni uslovi da bi mogli slobodno da putuju u šengenske zemlje”.

„Međutim, i dalje su na snazi uobičajene mere granične kontrole na ulasku u šengenski prostor, koje inače primenjuju sve države, pa i Srbija, a koje imaju za cilj da spreče prekogranični kriminal, ilegalne migracije i zaštitu javnog reda i mira”, objašnjava MUP.

Navodi se da „u tom smislu, granične službe država EU će nastaviti da vrše odgovarajuću vrstu kontrole kada se radi i o državljanima Srbije koji putuju u šengenske zemlje”.

Ta kontrola „pre svega ima za cilj da potvrdi da se u konkretnom slučaju zaista radi o nameri putovanja na kraći rok, a ne o nameri da se ostane u šengenskom prostoru duže od 90 dana”.

„Zbog toga se od građana može tražiti da navedu krajnju destinaciju putovanja, da pokažu da li imaju dovoljno sredstava za putovanje, u gotovini, posedovanjem kreditnih kartica ili drugih sredstava plaćanja”, objašnjava se u saopštenju.

Navodi se i da „ne postoji standardni iznos finansijskih sredstava po danu putovanja koji je potrebno posedovati, i u praksa zavisi od države do države”.

„Ukoliko je, na primer, svrha putovanja turistička poseta, može se tražiti uvid u rezervaciju hotelskog ili drugog smeštaja a ukoliko je razlog putovanja učešće na stručnom seminaru, može se tražiti uvid u pozivno pismo ili spisak registrovanih učesnika seminara...”, navodi MUP.

Ukoliko se putuje u posetu rođacima ili prijateljima koji već borave u „šengenskom prostoru” nije potrebno imati formalno garantno pismo, „ali svakako treba biti u mogućnosti da se tačno navedu podaci o osobi kod koga se putuje, adresa na kojoj će se boraviti...„

„Pri tome se može pokazati odgovarajući dokument ukoliko se poseduje, poput pozivnog pisma, ili kopije putne ili druge isprave osobe kod koje se putuje”, dodaje MUP.

Posedovanje ovih i sličnih dokumenata nije formalni uslov za ulazak u „šengenski prostor” ali svakako može doprineti da se uobičajena granična kontrola obavi brže i jednostavnije, naročito imajući u vidu eventualnu jezičku barijeru pri komunikaciji sa graničnim službenicima.

„Važno je naglasiti da granične službe država članica „šengenskog prostora” zadržavaju pravo da ne odobre ulazak u zemlju ukoliko procene da konkretna osoba predstavlja pretnju javnom redu i miru, zdravlju ili unutrašnjoj bezbednosti, ili ako postoji izdato upozorenje da im se ne odobrava ulazak”.

Radi se o pravu graničnih službi koje je i ranije postojalo, koje je važilo i za osobe kojima je prethodno bila izdata validna viza, navodi MUP dodajući da „to pravilo ostaje na snazi i nema veze za ukidanjem viznog režima jer predstavlja standardno postupanje kada je u pitanju granična kontrola”.

Ukoliko se putuje motornim vozilom, neophodno je posedovanje međunarodno validne vozačke dozvole i međunarodno validnog osiguranja.

Dodaje se i da „ukoliko se upravlja tuđim vozilom, potrebno je odgovarajuće ovlašćenje vlasnika vozila” jer se „radi o uobičajenim uslovima vezanim za odvijanje međunarodnog drumskog saobraćaja, koji nemaju veze sa ukidanjem viznog režima”.

„Posedovanje putnog zdravstvenog osiguranja nije uslov za putovanje, ali se svakako preporučuje njegovo pribavljanje, zbog lične bezbednosti u slučaju potrebe za medicinskom intervencijom tokom putovanja”, kaže se u saopštenju.

„Imajući to u vidu, najbolje je pre putovanja proveriti sa institucijom preko koje građani ostvaruju zdravstveno osiguranje, o svim uslovima i okolnostima za koje su zdravstveno osigurani”, ističe MUP.

Naglašava se i „da se ukidanjem viza za kratkotrajna putovanja naših građana u zemlje članice EU, nisu stekli uslovi za trajni boravak, nastanjenje i zapošljavanje na teritoriji EU”.

„ U tom smislu, nezakonit je rad ili boravak u „šengenskom prostoru” duže od 90 dana bez odgovarajuće nacionalne boravišne ili radne dozvole”, ističe MUP.

Građani koji nameravaju da zbog zaposlenja ili iz nekog drugog razloga borave u „šengenskom prostoru” duže od 90 dana, obavezni su da pre putovanja podnesu odgovarajući zahtev za dugoročnu vizu ili za dozvolu boravka ambasadi zemlje destinacije.

Podseća se da su građani koji imaju stari „plavi” pasoš i dalje su u obavezi da pribave vizu pre putovanja.

Dodaje se da i „pored snažne diplomatske aktivnosti naše države, u ovom trenutku nije bilo moguće postići ukidanje viza za građane Srbije sa prebivalištem na teritoriji autonomne pokrajineKosovo i Metohija kojima putne isprave izdaje Koordinaciona uprava MUP-a”.

„Nosiocima putnih isprava izdatih od strane Kooridnacione uprave će i dalje biti potrebne vize za putovanje u okviru „šengenskog prostora”, dodaje MUP.

Ukazuje se i da „ukidanje viza važi za interno raseljena lica ukoliko poseduju novi, biometrijski pasoš izdat od strane Policijske uprave prema mestu njihovog boravka”.

Tanjug
objavljeno: 09/12/2009.

Poslednji komentari

Grujica  | 10/12/2009 11:05

Šengen za mene i moju porodicu ne važi.Upravo sam dobio odgovor Ministrastva spoljnih poslova gde otprilike kažu ovako:Samo raseljena lica sa Kosova kojima u pasošu ne piše da su sa Kosova već im je izdat pasoš negde u Srbiji ali da to nije Sup sa Kosova.Najgore je to što kada moje dete treba da ide na ekskurziju jedino će ono morati da traži vizu dok će ostala deca slobodno putovati.

гордана  | 10/12/2009 11:23

од њихових објашњења, могу добити само висок притисак, а на граници ми може бити од помоћи само то што имам још увек важећу шенген визу

Vesa  | 10/12/2009 16:19

Pogranicne vlasti svake zemlje zadravaju uvek diskreciono pravo za ulazak bez obzira da li se ima viza ili ne ili ovaj nas epohalni pasos...

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije