понедељак, 19.03.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 09:32

Аутор: Милица Димитријевић

07.03.2018 у 22:00
05.03.2018 у 10:30
Де­цент­но про­стор­но ре­ше­на из­ло­жба ви­ше не­го за­ни­мљи­вих гра­фи­ка и цр­те­жа. То је оно што вас че­ка ако оби­ђе­те Ле­гат Ми­ли­це Зо­рић и Ро­до­љу­ба Чо­ла­ко­ви­ћа у ко­јем су од недавно пред­ста­вље­на де­ла ко­ја при­па­да­ју овим ме­ди­ји­ма, а ко­ја пред­ста­вља­ју из­бор из ко­лек­ци­је од око 350 ра­до­ва стра­них ства­ра­ла­ца ко­је по­се­ду­је Му­зеј са­вре­ме­не умет­но­сти. Од ма­пе „Пре­те­че аван­гар­де: Над­ре­а­ли­сти”, у из­да­њу Га­ле­ри­је Шварц из Ми­ла­на и Ди­ша­на, Ре­ја, Бре­то­на у при­зе­мљу, пре­ко Пех­штај­на, Да­ли­ја и Руа, по­том Ха­мил­то­на и Ра­у­шен­бер­га, зве­зда као што су Лих­тен­штајн и Вор­хол па до фри­за „Ме­ке­мо­но”, Ми­ро­о­ве ли­то­гра­фи­је на сви­ли, ду­ге ско­ро де­сет ме­та­ра, ко­јом се ефект­но по­се­ти­лац на дру­гом спра­ту га­ле­ри­је опра­шта од по­став­ке.
03.03.2018 у 21:44
22.02.2018 у 23:05
07.02.2018 у 22:00
01.02.2018 у 22:00
31.01.2018 у 22:00
Почетна / Милица Димитријевић

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља