среда, 19.09.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 16:11

Аутор: Дејан Алексић

20.04.2018 у 22:00
18.04.2018 у 13:22
16.04.2018 у 08:20
11.04.2018 у 22:02
Од „су­пер­га­ле­ба” го­то­во ни тра­га. Са­мо го­ми­ла уз­диг­ну­те зе­мље и кра­тер на ме­сту где је пао и ода­кле су се ње­го­ви де­ло­ви раз­ле­те­ли на све стра­не по њи­ва­ма из­ме­ђу Ко­ва­чи­це и Идво­ра. Ни је­дан је­ди­ни део ове моћ­не ле­те­ли­це ни­је мо­гао да се уочи оком, ни­ти да се фо­ку­си­ра ка­ме­ром и фо­то­а­па­ра­том из да­љи­не од око по­ла ки­ло­ме­тра. До­тле је би­ло до­зво­ље­но да се при­ђе ме­сту не­сре­ће у ко­јој је ју­че по­сле ка­та­пул­ти­ра­ња око 9.50 ча­со­ва на­стра­дао ма­јор Вој­ске Ср­би­је Ро­берт Ка­ло­ци и те­шко по­вре­ђен ње­гов ко­ле­га ма­јор Алек­сан­дар Ма­тић. Да де­ло­ва ле­те­ли­це, иако се не ви­де, има на све стра­не, закључивaло се са­мо по кре­та­њу вој­ни­ка у да­љи­ни ко­ји су за њи­ма не­у­мор­но тра­га­ли. Са исте раз­да­љи­не, али на дру­гој стра­ни пу­та ко­ји во­ди од Ко­ва­чи­це ка Зре­ња­ни­ну, на­зи­ра­ли су се ка­ци­га, оба па­до­бра­на и се­ди­шта.
09.04.2018 у 10:07
07.04.2018 у 20:45
05.04.2018 у 08:15
26.03.2018 у 10:52
25.03.2018 у 13:01
Почетна / Дејан Алексић

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља