уторак, 26.03.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:03

Доктор права пред судом

субота, 05.06.2010. у 22:00
Аутор С. Стојановић

Пет го­ди­на на­кон обе­ло­да­њи­ва­ња афе­ре „Са­те­лит”, бив­ши ми­ни­стар од­бра­не СЦГ Пр­во­слав Да­ви­нић на­ћи ће се на оп­ту­же­нич­кој клу­пи због ста­вља­ња пот­пи­са на спор­ни уго­вор са изра­ел­ском фир­мом „Имиџ­сат”, чи­је ће не­из­вр­ше­ње, по од­лу­ци ар­би­тра­же у Па­ри­зу, Ср­би­ју ко­шта­ти 37 ми­ли­о­на евра.

Пр­во­слав Да­ви­нић је ро­ђен 1938. го­ди­не у Бе­о­гра­ду, а ње­го­ва по­ро­ди­ца по­ре­клом је из Вла­со­тин­ца. Ди­пло­ми­рао, ма­ги­стри­рао и док­то­ри­рао је на бе­о­град­ском Прав­ном фа­кул­те­ту. Уни­вер­зи­тет аме­рич­ке др­жа­ве Пен­сил­ва­ни­ја до­де­лио му је 1994. го­ди­не ти­ту­лу док­то­ра на­у­ка из обла­сти ме­ђу­на­род­них од­но­са.

За­по­слио се са 27 го­ди­на као на­уч­ни са­рад­ник на Ин­сти­ту­ту за ме­ђу­на­род­ну по­ли­ти­ку и при­вре­ду у Бе­о­гра­ду, а по­том је по­стао са­рад­ник Сток­холм­ског ме­ђу­на­род­ног ин­сти­ту­та за ис­тра­жи­ва­ње ми­ра. Ка­ри­је­ру у Ује­ди­ње­ним на­ци­ја­ма по­чео је да гра­ди 1976. го­ди­не.

Из­ме­ђу оста­лог, био је и шеф у Оде­ље­њу за раз­о­ру­жа­ње, као и ге­не­рал­ни се­кре­тар Спе­ци­јал­не ко­ми­си­је Са­ве­та без­бед­но­сти УН за Ирак.

Слу­жбу у УН окон­чао је ју­ла 1999. го­ди­не, ка­да се вра­тио у Ср­би­ју, по­стао ам­ба­са­дор у Ми­ни­стар­ству спољ­них по­сло­ва СРЈ и са­вет­ник ми­ни­стра Жи­ва­ди­на Јо­ва­но­ви­ћа. По­сле пе­то­ок­то­бар­ских про­ме­на био је шеф ју­го­сло­вен­ске де­ле­га­ци­је на пре­го­во­ри­ма о при­ме­ни вој­ног де­ла Деј­тон­ског ми­ров­ног спо­ра­зу­ма, на­ци­о­нал­ни ко­ор­ди­на­тор Пак­та за ста­бил­ност ју­го­и­сточ­не Евро­пе, али и пре­да­вач из обла­сти без­бед­но­сти на НА­ТО шко­ли у Не­мач­кој.

Да­ви­нић је од гим­на­зиј­ских да­на био члан Са­ве­за ко­му­ни­ста, а Г17 плу­су се при­кљу­чио 2003. го­ди­не, од­мах по­став­ши пред­сед­ник стра­нач­ког Од­бо­ра за без­бед­ност. Упу­ће­ни твр­де да је у та­да­шњим пре­ви­ра­њи­ма у Г17 увек др­жао стра­ну Ми­ро­љу­бу Ла­бу­су. На функ­ци­ју ми­ни­стра од­бра­не Др­жав­не за­јед­ни­це Ср­би­је и Цр­не Го­ре име­но­ван је апри­лу 2004. го­ди­не. Не­пу­них 18 ме­се­ци Да­ви­ни­ће­вог ми­ни­стро­ва­ња окон­ча­но је из­би­ја­њем не­ко­ли­ко ве­ли­ких афе­ра, за­тим не­у­о­би­ча­је­ним, отво­ре­ним су­ко­бом са ше­фом стран­ке Мла­ђа­ном Дин­ки­ћем и,ко­нач­но,ње­го­вим из­ба­ци­ва­њем из Г17 че­ти­ри да­на пре не­го што је под­нео остав­ку на ме­сто ми­ни­стра од­бра­не.

Пред Вој­ним оде­ље­њем бе­о­град­ског Окру­жног су­да, Да­ви­нић се 2006. го­ди­не бра­нио од оп­ту­жбе да је осмо­ри­ци чла­но­ва обез­бе­ђе­ња из је­ди­ни­це „Ко­бре” дао ста­но­ве ве­ће ква­дра­ту­ре од за­ко­ном про­пи­са­не. Ок­то­бра 2008. го­ди­не,од­лу­ком Вр­хов­ног су­да, пра­во­сна­жно је осло­бо­ђен оп­ту­жби.

Да­ви­нић је 2007. го­ди­не оп­ту­жен да је уче­ство­вао у скла­па­њу штет­ног уго­во­ра вред­но­сти 300 ми­ли­о­на евра за на­бав­ку вој­не опре­ме од фир­ме „Ми­ле Дра­гић”. Овај уго­вор је по­ни­штен, а про­цес због афе­ре „Пан­цир” про­тив Да­ви­ни­ћа и Дра­ги­ћа још тра­је.

И пре не­го што је сео на оп­ту­же­нич­ку клу­пу због афе­ре „Са­те­лит”, Да­ви­нић је сво­ју од­бра­ну за­по­чео под­но­ше­њем кри­вич­не при­ја­ве про­тив ше­фа сво­је бив­ше стран­ке Мла­ђа­на Дин­ки­ћа.

У про­це­су,у ко­ме се као све­док по­ну­дио и пред­сед­ник Ср­би­је Бо­рис Та­дић, Да­ви­нић ће са­да има­ти при­ли­ку да об­ја­сни ка­ко је за вре­ме свог ми­ни­стар­ског ман­да­та „за­ду­жио” гра­ђа­не Ср­би­је за 37 ми­ли­о­на евра.

Мар­ко Ал­бу­но­вић


Коментари5
b0e1e
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Nataša
Da li neko zna, da li je tačno ono što sam negde čula da su Davinić i Dinkić u bliskom srodstvu? Ako neko zna da li je to tačno ili ne neka napiše.
Јован Јовановић
1. Да ли министри имају право да закључују међународне уговоре? Ако га немају, да ли то значи да га имају само председник владе и председник државе? 2. Ако суде Давинићу за потписивање штетног уговора, зашто не суде оној мега-гига штеточини која је увек желела да буде калиф уместо калифа, а која је потписала да НАТО трупе могу слободно да се возикају Србијом? То је много горе од овог сателитчића.
Љиљана Ј.
Мора да је човек докторирао на крагујевачком правном а могуће и на Мегатренду па није знао шта потписује.
slobodan stanic
Igrale se ili igraju se delije preko ledja Srbije.Ima nesto trulo u Drzavi ili Stranci G- ili na oba mesta-nek provere Kompetentni?!!!
Boban
Bilo bi dobro da autor prizna ko je naručio ovaj i ovakav portret. Da nije regionalna stranka

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља