среда, 23.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:58

Једностране акције Приштине претња миру

четвртак, 15.09.2011. у 22:00

Дан уочи најаве унилатералних потеза Приштине на административним прелазима Брњак и Јариње на северу Косова, председник Србије Борис Тадић, али и међународни званичници упозорили су на опасност од једностраних потеза који би угрозили мир и стабилност.

Тадић је поручио да је Србија на време указала да једностране акције Приштине не могу допринети миру и стабилности као и решавању проблема између Срба и Албанаца, саопштила је Прес служба председника републике, а пренео Танјуг.

Ситуација на северу Косова се заоштрава и Србији предстоји мудра борба за остварење наших права, изјавио је заменик премијера и министар унутрашњих послова Ивица Дачић. „Сила бога не моли, али не постоји друго решење осим дијалога. То је став Владе Србије, како не би ниједним потезом допринели већим сукобима”, казао је Дачић.

Генерални секретар НАТО-а Андерс Фог Расмусен, који је јуче допутовао у Приштину, истакао је да је алијанса против једностраних потеза и апеловао на све лидере да се уздрже од таквих корака. Он је додао да нема повратка на старо и позвао на наставак дијалога Београда и Приштине и истакао да НАТО неће дозволити да се угрозе досадашња достигнућа. Говорећи о улози Кфора, Расмусен је подсетио да та мисија има мандат да одржи безбедно и мирно окружење, што значи да мора да делује ако оно буде угрожено.

Планови власти косовских Албанаца на северу Косова и Метохије су веома опасни и „далеко од демократских”, изјавио је стални представник Русије при УН Виталиј Чуркин. Он је у интервјуу за руски сателитски ТВ канал „Раша тудеј”, који је пренео је Итар-Тас, упозорио да њихове изјаве о спремности да примене силу сведоче да „они добро схватају шта раде и да то може довести до сукоба и развоја кризе у том региону”.

„Власти косовских Албанаца најавиле су намеру да, у суштини, заузму северно Косово силом”, казао је Чуркин и додао да се Приштина позива на царинске договоре са Београдом, али такође изражава спремност да примени силу како би спровела план о довођењу косовских цариника на прелазе на административној линији. Чуркин је као још један узнемирујући елемент навео и то што „све снаге, стациониране тамо ради подршке миру, изгледа подржавају тај веома опасан план власти косовских Албанаца”.

Како се наводи у саопштењу подељеном из америчке амбасаде у Приштини, које је пренела Бета, амбасадори пет утицајних западних земаља (земље квинте), Француске, Немачке, Италије, Велике Британије и САД, подржали су територијални интегритет и суверенитет Косова, укључујући и његов северни део, где живе Срби.  Амбасадори су, како се каже, током сусрета са председником владе Косова Хашимом Тачијем навели да „такође и ми морамо да радимо заједно како бисмо убрзали напоре да се обнови владавина закона и у осталим деловима севера”.

У Европској унији сматрају, пак, да никакве битније промене нема у положају гранично-административних прелаза на северу Косова јер ће и од данас царинске послове на целом Косову, као и до сада, обављати Еулекс, рекли су званичници ЕУ у Бриселу за агенцију Бета.

Они су пренели закључак надлежних тела ЕУ да једина промена, у циљу спровођења договора о укидању трговинске блокаде, јесте да на прелазима Јариње и Брњак од данас треба да буду и цариници и полицајци власти Косова, али „више симболично”, у својству посматрача.

Европски дипломатски извори су, истовремено, пренели „оцену унутар ЕУ” да је „(премијер Косова Хашим) Тачи претераним и бучним захтевима изазвао такође жустро реаговање Београда, иако за то суштински није било основа”. На питање да ли је власт у Приштини на то превасходно подстакао амбасадор САД на Косову, одговор је да ЕУ „никако не жели да тумачи ставове чинилаца изван уније”.

Заменик шефа мисије Еулекса Енди Спаркс, је, како преноси Бета, рекао да ће царина Еулекса и косовских власти на прелазима Брњак и Јариње на северу Косова бити успостављена данас. Београд је за то знао, и нико не би требало да буде изненађен, рекао је Спаркс, који је, такође, позвао „да се понашају одговорно”., Kако је навео у случају најављених блокада, Кфор и Еулекс би могли да процене да је неопходно затварање прелаза што није у интересу грађана.

Б. Чпајак

-----------------------------------------------------------------

Позив председника Тадића

„Позивам и Србе и Албанце на уздржаност и подршку дијалогу као једином начину на који се овај историјски проблем може решити мирним путем. Овај проблем траје дуги низ година, није настао јуче нити ће се окончати сутра, морамо имати мудрости и стрпљења јер његово решавање неће бити лако.

Србија позива међународну заједницу да да сву подршку дијалогу и мирним и праведним решењима до којих се стиже договором, као и да спречи једностране акте насиља које најављује Приштина.

Не постоји ниједан проблем који не може бити решен договором, укључујући и питање промета робе на административним прелазима. Позивам и косовске Србе да не реагују на провокације јер је њихов миран живот и будућност њихових породица највиши интерес Србије. Ово није страначко питање и ниједна партија нити било каква интересна група не сме да манипулише нашим народом на Косову и Метохији у жељи да оствари свој дневнополитички интерес. Надлежни органи државе Србије предузимају све мере како би се инциденти избегли и заштитили наши грађани и дошло до мирног решења, у складу са декларацијом коју је усвојила Народна скупштина Републике Србије 30. јула 2011. године”.

--------------------------------------------

Ештон: Још се разговара

Брисел –Док званична Приштина поручује да има план за данас, за када је најављено да ће косовски цариници, са Еулексом, доћи на прелазе на северу Косова, а Срби најављују грађански отпор, из Канцеларије високе представнице ЕУ Кетрин Ештон саопштено је да су договори о примени споразума Београда и Приштине о царинским печатима и могућим решењима још у току и да се о томе још разговара „са различитим странама”.

„У питању је имплементација споразума о царинским печатима, постигнутог током последње рунде дијалога Београда и Приштине”, рекла је портпаролка шефице европске дипломатије Маја Коцијанчич за Радио Дојче веле синоћ у 19.10.

--------------------------------------------

План да­на­шњих ак­ци­ја Еулек­са

Ца­ри­на и по­ли­ци­ја Еулек­са ће спро­ве­сти опе­ра­тив­не по­сло­ве на пре­ла­зи­ма је­дан и 31 (Ја­ри­ње и Бр­њак), од да­нас. То ће би­ти у скла­ду са из­вр­шним ман­да­том Еулек­са, са­оп­шти­ла је та ми­си­ја ју­че, на­во­де­ћи да то зна­чи да ће Еулекс по­мо­ћи у спро­во­ђе­њу спо­ра­зу­ма о ца­рин­ском пе­ча­ту по­стиг­ну­тог у Бри­се­лу, 2. сеп­тем­бра, у окви­ру ди­ја­ло­га по­сред­ством ЕУ.

„Спо­ра­зум о ца­рин­ском пе­ча­ту је по­след­њи де­лић ко­ји је по­тре­бан да би се по­кре­нуо од­го­ва­ра­ју­ћи ца­рин­ски си­стем ко­ји смо спрем­ни да по­кре­не­мо. Ко­со­во је по­ста­ло је­дин­стве­но ца­рин­ско под­руч­је у окви­ру Ун­ми­ка у 2000. и сма­тра­но је та­квим од ЕУ од та­да. Спо­ра­зум, ко­ји не­ма ни­ка­кве ве­зе са ста­ту­сом, пред­ста­вља ве­ли­ки ко­рак ка вла­да­ви­ни пра­ва на Ко­со­ву, што је у ин­те­ре­су свих за­јед­ни­ца. Од­су­ство функ­ци­о­ни­са­ња ца­рин­ског си­сте­ма ши­ром Ко­со­ва је омо­гу­ћи­ло раз­вој не­ле­гал­них ак­тив­но­сти, по­себ­но, али не и ис­кљу­чи­во на се­ве­ру Ко­со­ва”, на­во­ди се у са­оп­ште­њу Еулек­са.

Ка­ко се до­да­је, са­да ће би­ти мно­го бо­ље опре­мље­ни да се но­се са овим. „То је ва­жан ко­рак на­пред и сви ће има­ти ко­ри­сти. Ца­рин­ске опе­ра­ци­је на пре­ла­зи­ма спро­во­ди­ће ква­ли­фи­ко­ва­ни ца­рин­ски екс­пер­ти из Еулек­са, уз при­су­ство ко­сов­ских ца­рин­ских слу­жбе­ни­ка”, са­оп­шта­ва Еулекс.

Еулекс по­зи­ва све гра­ђа­не да по­др­же ове ме­ре у ци­љу по­бољ­ша­ња вла­да­ви­не пра­ва за све.

Де­та­љи ових ме­ра укљу­чу­ју:

Пре­лаз Бр­њак ће би­ти отво­рен за лич­ни са­о­бра­ћај и не­ко­мер­ци­јал­ну ро­бу, као и за ко­мер­ци­јал­ни са­о­бра­ћај и ко­мер­ци­јал­ну ро­бу. Увоз ко­мер­ци­јал­не ро­бе пре­ко пре­ла­за Бр­њак мо­ра да про­ђе кроз ца­рин­ски тер­ми­нал у ју­жном де­лу Ми­тро­ви­це

Пре­лаз Ја­ри­ње би­ће отво­рен са­мо за лич­ни са­о­бра­ћај и не­ко­мер­ци­јал­ну ро­бу до ус­по­ста­вља­ња од­го­ва­ра­ју­ће ин­фра­струк­ту­ре на пре­ла­зу

Сва ко­мер­ци­јал­на ро­ба ко­ја под­ле­же пла­ћа­њу ак­ци­за (као што су ал­ко­хол, ци­га­ре­те и го­ри­во) мо­ра про­ћи кроз ца­рин­ску про­ве­ру на пре­ла­зу Мер­да­ре или на би­ло ком дру­гом пре­ла­зу овла­шће­ном за ко­мер­ци­јал­ни са­о­бра­ћај

--------------------------------------------

Амбасада САД: Не видимо разлог за кризу

„Не видимо разлог за кризу. У разговорима који су одржани 2. септембра у оквиру дијалога између Београда и Приштине, а под окриљем Европске уније, обе стране су постигле договор о признавању царинских печата. Овај договор требало би да води ка обнављању трговинске размене, што ће користити свим грађанима и Србије и Косова. Ми подржавамо планове Еулекса и Кфора да имплементирају овај договор кроз поновну примену нормалне царинске контроле која би се одвијала на граничним прелазима северног Косова под супервизијом Еулекса. Ово је у потпуности сагласно са Резолуцијом УН 1244 која дефинише Косово као одвојену и јединствену царинску територију”.

Ово је део одговора амбасаде САД у Београду на питање „Политике” да ли, по њиховом мишљењу, предстоји криза на северу Косова уколико буду постављени косовски цариници.

„Забринути смо због реторике која уноси панику и која би потенцијално могла да подстакне насиље на Косову и доведе грађане у ризичну ситуацију. Важно је да се обе стране уздрже од изјава које су, како се чини, намењене подизању тензија и провоцирању кризе”, додато је у одговору.

А на питање шта би могло да буде решење за ту ситуацију, амбасада САД у Београду каже да они настављају да охрабрују владе Србије и Косова да се усредсреде на примену важних договора који су постигнути у дијалогу до сада, и да наставе са дијалогом како би решили остала питања практичне природе која имају директан утицај на живот грађана у региону.

Б. Ч.


Коментари36
5f121
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

посматрач овдашњи
Овим домољубима морамо рећи да док се "шопамо" са великима, немамо времена за њих. Све ће доћи на своје, не морају да брину. ни ЕУ им ту неће помоћи. Поздрав из Србије.
milos obilic
@domoljub kninski, NIkad Ne reci Nikad, bili turci 500god. pa otisli, austrougari pa ih oterasmo, nemci, zatim Tito i ex yu frankestajn...nemoj da potcenjujes srpsku istrajnost. Pozd.
Ceda Bradic
Једностране акције Приштине претња миру Il blokada Sb/UN citavih 50 godina-"hladni rat" itd Blokada nastaje deformacijom trzista (kopca izmedju politike i ekonojie). Nizak nivo kreditnog novca izaziva prelivanje (SAD,"zapad"-SSSR-"istok") Previsok nivo kreditnog novca ponistava i to (inflacja kod zajmodavaoca). Dobija se cista anarhija-jedne pustosi kredit (zajmotrazioci),druge inflacija (zajmodavaoci).To ne moze da se stabilizuje akcijama politika-ekonomija-pravo(UN), nego stihijno:Kada zrtva udje u monetarni sistem FED/SAD, izvrsava "samoubistvo" u ekonomiji sto znaci i u politici,sto znaci sve ostalo. Sila osovine su sada US$+EU$ koji apsorbuje "sitne valute*. Napadnute su centralne banke (degradacja monetarnog sistema) a ne drzave,politika, ekonomija. Pravni sistem se deformise-gubi smisao (banakrska pravila se izvrsavaju bezuslovno, ali su promenljiva!?).Uglavnom, zajmodavaoci podsticu anarhiju (svrha-posledica rusenja granica),zrtve kolapsiraju u diktaturu (konc -logor,pa polako,eliminacija).
domoljub kninski
Oj srbijo iz tri diela, nikad nećeš biti ciela.
Mika M org.
Okud ovoliko Hrvata, a Kosovo i Metohija je u pitanju. Amerika se nadmece sa Rusijom, a Rusija je najveca zemlja Pravoslavnih hriscana. Hriscani protiv Hriscana.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља