уторак, 20.10.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 24.03.2014. у 11:39 Н. Бе­лић

Интернет албум о прецима у Великом рату

Фо­то­гра­фи­је, ауто­би­о­граф­ски спи­си, днев­ни­ци, вој­нич­ка пи­сма, раз­глед­ни­це и дру­ге успо­ме­не на уче­сни­ке и са­вре­ме­ни­ке Пр­вог свет­ског ра­та, би­ће об­је­ди­ње­не на ин­тер­нет пор­та­лу ко­ји је по­кре­нуо Са­вез по­то­ма­ка рат­ни­ка Ср­би­је од 1912. до 1920. Ова ор­га­ни­за­ци­ја јав­но по­зи­ва све оне ко­ји по­се­ду­ју штам­па­ни или пи­са­ни ма­те­ри­јал и сним­ке из вре­ме­на Ве­ли­ког ра­та да ову вред­ну гра­ђу ске­ни­ра­ју и по­ста­ве на сајт слав­ним-пре­ци­ма.срб (адре­са се уно­си ћи­ри­лич­ним сло­ви­ма).  

– Же­ља нам је да се у овом је­дин­стве­ном ал­бу­му се­ћа­ња при­ку­пи што ви­ше успо­ме­на, у го­ди­ни ка­да се обе­ле­жа­ва сто­го­ди­шњи­ца по­чет­ка Пр­вог свет­ског ра­та. По­зив на са­рад­њу упу­ћу­је­мо и жи­те­љи­ма Ср­би­је и на­шим су­на­род­ни­ци­ма из ди­ја­спо­ре. Ске­ни­ра­не при­ло­ге мо­гу да по­ста­ве до 30. апри­ла. Осим ма­те­ри­ја­ла ко­ји се од­но­си на раз­до­бље бор­би при­хва­та­мо и до­ку­мен­та­ци­ју ко­ја је на­ста­ла у го­ди­на­ма по­сле 1918. али се од­но­си на Ве­ли­ки рат, као што су по­твр­де из­да­ва­не уз Ал­бан­ске спо­ме­ни­це – ис­ти­че Алeксандар Ва­си­лић, пред­став­ник Са­ве­за по­то­ма­ка рат­ни­ка Ср­би­је од 1912. до 1920. 

Сви сним­ци и пи­са­на гра­ђа на пор­та­лу раз­вр­ста­ва­ју се у це­ли­не пре­ма да­ту­ми­ма ка­да су на­ста­ли. На сај­ту је до­зво­ље­но об­ја­вљи­ва­ње фо­то­гра­фи­ја за ко­је вла­сни­ци не­ма­ју по­дат­ке ко се на њи­ма на­ла­зи, под усло­вом да је мо­гу­ће до­ка­за­ти да је реч о сним­ци­ма на­ста­лим од 1914. до 1918. Ка­да 30. апри­ла при­ку­пља­ње до­ку­ме­на­та на пор­та­лу бу­де за­вр­ше­но, би­ће ода­бра­но 100 нај­ин­те­ре­сант­ни­јих и нај­вред­ни­јих фо­то­гра­фи­ја и од ко­јих ће струч­ни жи­ри офор­ми­ти по­став­ку за из­ло­жбу. 

– Те ода­бра­не ма­те­ри­ја­ле из­ло­жи­ће­мо нај­ве­ро­ват­ни­је на ле­то, ка­да бу­де на­вр­ше­но сто го­ди­на од пр­вих су­ко­ба у Ве­ли­ком ра­ту – на­ја­вљу­је Ва­си­лић.

-----------------------------------------------------------------------------

Збир­ка из­во­ра за ис­тра­жи­ва­че

Ин­тер­нет ал­бум по­све­ћен пре­ци­ма из Пр­вог свет­ског ра­та оста­ће на гло­бал­ној мре­жи и по­сле обе­ле­жа­ва­ња сто­го­ди­шњи­це ве­ли­ког су­ко­ба, као сво­је­вр­сна збир­ка исто­риј­ских из­во­ра. 

– Исто­ри­о­гра­фи и дру­ги ис­тра­жи­ва­чи има­ће при­ли­ку да ко­ри­сте при­ку­пље­ну гра­ђу, а по­сред­ством сај­та мо­ћи ће да кон­так­ти­ра­ју и с вла­сни­ци­ма фо­то­гра­фи­ја и до­ку­ме­на­та и да се рас­пи­та­ју о де­та­љи­ма – ка­же Алек­сан­дар Ва­си­лић. 

Кре­и­ра­ње пор­та­ла на­ме­ње­ног успо­ме­на­ма на уче­сни­ке Ве­ли­ког ра­та по­мо­гли су Вла­да Ср­би­је са Кан­це­ла­ри­јом за са­рад­њу са ди­ја­спо­ром и Ср­би­ма у ре­ги­о­ну и Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја Бе­о­гра­да. По­др­шку је да­ла Вој­ска Ср­би­је и Срп­ска пра­во­слав­на цр­ква уз бла­го­слов па­три­јар­ха Ири­не­ја. У са­рад­њи са Ака­де­ми­јом умет­но­сти из­ра­ђен је и спот са по­зи­вом вла­сни­ци­ма до­ку­ме­на­та да се при­дру­же стварању онлајн албума.

Коментари0
6cd02
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља