понедељак, 18.01.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
уторак, 02.09.2014. у 15:00 Стеван Ранђеловић

Србија у јагодама

На­шим до­мо­ви­ма сва­ко­днев­но од­зва­ња­ју те­шке ре­чи по­ли­ти­ча­ра о раз­ло­зи­ма члан­ства у ЕУ или не­где дру­где. У свој тој гун­гу­ли ве­ли­ких ре­чи, ти раз­ло­зи оста­ју ни­шта дру­го до по­ли­тич­ки и иде­о­ло­шки. Чи­ни се да се на­ше дру­штво, сви сек­то­ри ин­ду­стри­је, кул­ту­ра па и ми са­мо во­ди­мо јед­ном де­ви­зом: Ми то та­ко, јер то та­ко тре­ба. Рет­ко ко се до­се­тио да пи­та: За­што баш та­ко, и ко­је су кон­крет­не пред­но­сти и ма­не.

Док је срп­ско дру­штво за­у­зе­то кре­и­ра­њем по­де­ла на оне ко­ји су за ула­зак у ЕУ или НА­ТО, је­смо ли ру­ска бра­ћа или не, срп­ска ели­та ак­тив­но уче­ству­је у тим по­де­ла­ма и за­у­зи­ма стра­не. Др­жав­ни апа­рат функ­ци­о­ни­ше по не­ким сво­јим за­ко­ни­ма а Ср­би­ја иде гр­лом у ја­го­де.

Си­гу­ран сам да је срп­ској јав­но­сти по­зна­та ди­ле­ма Ве­ли­ке Бри­та­ни­је о члан­ству у Европ­ској уни­ји. Та­ко је бри­тан­ски пар­ла­мент из­ра­дио сту­ди­ју о еко­ном­ском ути­ца­ју члан­ства ЕУ на Бри­та­ни­ју. У тој сту­ди­ји на­бро­ја­не су по­сле­ди­це евен­ту­ал­ног из­ла­ска Ве­ли­ке Бри­та­ни­је.

Ге­не­рал­ни ди­рек­то­рат за тр­го­ви­ну Европ­ске уни­је, при пот­пи­си­ва­њу го­то­во сва­ког спо­ра­зу­ма о сло­бод­ној тр­го­ви­ни, из­ра­ди сту­ди­ју на­во­де­ћи ко­ји ће од ин­ду­стриј­ских сек­то­ра и ка­ко би­ти по­го­ђе­ни услед по­тен­ци­јал­них про­ме­на. У слу­ча­ју пре­го­во­ра Европ­ске уни­је са Сје­ди­ње­ним Аме­рич­ким Др­жа­ва­ма, о зо­ни сло­бод­не тр­го­ви­не, Европ­ска ко­ми­си­ја је до­бро про­у­чи­ла ка­ко и за­што тре­ба та­кав спо­ра­зум ис­пре­го­ва­ра­ти и пот­пи­са­ти. Та­ко мо­же­те ли­стом иш­чи­та­ти, ко­ли­ко ће европ­ска еко­но­ми­ја до­би­ти а ко­ли­ко из­гу­би­ти, ка­ко ће се све то од­ра­зи­ти на ма­ла и сред­ња пред­у­зе­ћа... Исти­на је, по­ли­тич­ки раз­ло­зи вр­ло че­сто пре­вла­да­ју, али и као та­кви део су ве­ће и сло­же­ни­је ра­чу­ни­це. Та­ко је ЕУ пот­пи­са­ла спо­ра­зум о сло­бод­ној тр­го­вин­ској раз­ме­ни са Ју­жном Ко­ре­јом и по­ред не­ја­сне ко­ри­сти, са­мо јер је по­сто­ја­ла ја­ка по­ли­тич­ка во­ља да се ба­рем јед­ном САД не­где пре­тек­ну.

За­што на­ше вла­сти не ма­ре за ја­сне бро­је­ве и за­што се углав­ном и ми са­ми осла­ња­мо на су­ву по­ли­ти­ку? Јер ни­ка­да ни­смо зна­ли бо­ље. У Ср­би­ји озбиљ­но пла­ни­ра­ње и ана­ли­за су ми­са­о­не име­ни­це. Сти­хиј­ско по­сло­ва­ње је нор­мал­на тран­свер­за­ла де­ла­ња. Не­ја­сно оста­је ка­ко мо­же­мо оче­ки­ва­ти раз­вој и на­пре­дак у та­квим усло­ви­ма. Ка­кав план, та­кав и раз­вој: не­зна­тан. Ка­да не­ма озбиљ­ног ис­тра­жи­ва­ња по­сле­ди­ца са­да­шњо­сти на бу­дућ­ност, ар­гу­мен­ти по­при­ма­ју де­ма­го­шке раз­ме­ре а ствар­ност по­ста­је ма­гло­ви­та. У усло­ви­ма сла­бе ар­гу­мен­та­ци­је, ма­ни­пу­ла­ци­ја је увек ла­ка а кон­фе­рен­ци­је за но­ви­на­ре се пре­тва­ра­ју у по­зор­ни­це те­шких уз­ди­са­ја.

При­сту­па­ње ЕУ је ду­го­роч­ни про­цес, а тран­сфор­ма­ци­ја дру­штва и др­жа­ве је све­о­бу­хват­на и про­жи­ма­ју­ћа. Та­кав исто­риј­ски ко­рак јед­не др­жа­ве но­си ге­о­по­ли­тич­ке, при­вред­не, на­ци­о­нал­не и кул­ту­ро­ло­шке по­сле­ди­це. Сма­трам да је то вр­ло ва­ли­дан и по­же­љан пут, али да све тре­ба до­бро про­це­ни­ти а не за­у­зи­ма­ти ста­во­ве во­ђе­ни сти­хи­јом.

Но, би­ла то Европ­ска уни­ја, НА­ТО, наш став о Укра­ји­ни или о град­њи ка­на­ла кроз се­ло у око­ли­ни Ва­ље­ва, реч је се о на­шем нов­цу, на­шим суд­би­на­ма, на­шем дру­штву и као та­кве, ова­кве ди­ле­ме за­слу­жу­ју ја­сне ана­ли­зе и де­ба­те. 

Коментари5
e3581
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Мики Маус
Господине, ви сте у великој мери у праву, али ми Балканци, а посебно Срби хоћемо да мењамо увек оног другог, а никако да почнемо од себе. Негативна селекција људи. тзв. политичке и менаджментске елите је основни узрок. Већина су то млади и неискусни људи, неки без дана праксе у привреди или својој струци, самоуверени, нарцисоидни и бахати. Некима од њих, или, пак, већини је први на месту лични и партијски интерес, а не државни, национални. Што пре запослити родбију и стећи везе са тајкунима да би се обогатили. Други разлог је тотални недостатак одговорности и санксионисања грешака у политици и привреди. Неки директори упропасте предузеће, доведу га у стечај да би га његови пајташи купили будзашто. После тога, они оду поново на друго директорско место и све по старом. Онај малобројни део праве политичке и менаджесрке елите бива на сваки начин оспорован од ових првих, онемогућаван у раду и прогањан, јер нису "тимски играчи" за разне лоповлуке и марифетлуке. Мафије на све стране!
veseli sluga jernej
To je tako bilo, to je tako danas i bice tako uvek. Zasto ? Pa jednostavno to smo mi ! To je nasa priroda ! To nam je u genima ! E da bi drugacije bilo, da bi se planski radilo , da vredno radimo, da budemo organizovani kao japanci ili nemci onda treba i da se promenimo mi sami i da budemo japanci ili nemci. A da li je to moguce ? To nije moguce !!! Ili aj da gledamo malo optimisticki: Pa sve je moguce ! Ali kolika je verovatnoca za to ? Pa ista onolika verovatnoca kolika i da promenite vuka da ne jede jagnje, ili puza da bude brzi od zeca....Jednostavno to nam je priroda a protiv nje se nemoze, to smo mi. Nego ajmo, ovakvi kakvi smo, da vidimo u cemu smo to bolji od drugih ili bar ravnopravni pa da to ponudimo svetu i od toga da bolje zivimo. Nemojmo trositi previse energije da sebe promenimo ( malo da se "umijemo i doteramo", to da i to bi svima prijalo) nego da damo svetu ono sto oni nemaju. To jest NAS onakvi kavi jesmo i sto najblje radimo. A znamo svi u cemu smo super.
Слободан М.
Проблем је врло једноставан: елита нам је потпуни промашај, ако се тако нешто уоппште и може звати елитом. Нашом политиком владају краткорочни интереси појединаца, а неки дугорочни, национални интерес не постоји. Почевши од дозвола за увоз лубеница из Грчке које су обориле цене нашим пољопривредницима ове године, па све до како се наводи у тексту неке озбиљније анализе сарадње са једнима, другима или трећима.
@stevan randjelovic
"У слу­ча­ју пре­го­во­ра Европ­ске уни­је са Сје­ди­ње­ним Аме­рич­ким Др­жа­ва­ма, о зо­ни сло­бод­не тр­го­ви­не, Европ­ска ко­ми­си­ја је до­бро про­у­чи­ла ка­ко и за­што тре­ба та­кав спо­ра­зум ис­пре­го­ва­ра­ти и пот­пи­са­ти. Та­ко мо­же­те ли­стом иш­чи­та­ти, ко­ли­ко ће европ­ска еко­но­ми­ја до­би­ти а ко­ли­ко из­гу­би­ти, ка­ко ће се све то од­ра­зи­ти на ма­ла и сред­ња пред­у­зе­ћа". Postovani g-dine, ti pregovori su na vise od 450 strana i uopste nisu transparentni, niti dostupni javnosti, Italija je pre izvesnog vremena trazila da bude daleko vise javnosti u radu. Da ne govorimo o tome da se uopste ne govori o oporezivanju kapitala multinacionalnih kompanija, koje koriste poreske rajeve za izbegavanje poreza, itd. Voleo bih da prikazete javnosti sta Evropa dobija, a sta gubi sa tim pregovorom, mislim da bi to zanimalo siru javnsot iako Srbija jos nije u EU i nije direktno zainteresovana.
Jagodinski Žižak
Negativna selekcija prilikom formiranja političkih stranaka u Srbiji a zatim i svo vreme radi svog opstajanja uslovilo je nedovoljan razvoj političke kulture vladajućih elita koje su bile odgovorne za definisanje i izbor ciljeva i strategija kojima je društvena zajednica zemlje trebalo da se kreće i razvija. Osim ostalog što nas je snašlo poslednjih decenija,ovo je jedan od bitnih razloga da je "Srbija u jagodama " - još uvek.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља