недеља, 20.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 15:32

Како су 54 несреће стале у један комби

петак, 27.02.2015. у 08:15
(Фото Управа царина)

Шок и неверица владају међу повређеним илегалним мигрантима смештеним у Ургентном центру Клиничког центра Србије. Не могу да прихвате да им се оваква несрећа десила на путу ка бољем животу и нису сасвим свесни тежине повреда задобијених у саобраћајном удесу прекјуче ујутру на аутопуту Ниш–Лесковац, када је претрпан комби са 54 илегална мигранта слетео са коловоза. Чак 41 је задобио повреде, а петорица имају оштећење кичмене мождине.

Пацијенти са преломом кичме – двојица из Бангладеша и по један из Сирије и Гане, смештени су у шок собе Ургентног центра и биће подвргнути интервенцијама, каже за „Политику” Радош Ђуровић, директор Центра за помоћ и заштиту тражилаца азила, који је јуче посетио унесрећене. Накнадно, јуче је у Ургентни центар у Београду превезен и пети пацијент са повредом кичме.

– Свесни су и комуникативни, тражили су да се чују са породицама, мајка једног од њих живи у Шведској, распитују се за рођаке и пријатеље такође повређене у несрећи, који су смештени у болницама у Нишу и Лесковцу. Захвални су што им се пружа помоћ и не желе да се врате у земље из којих су отишли. Њихово здравствено стање је изузетно озбиљно, не зна се да ли ће сви преживети и са којим последицама: имају повреде кичменог стуба и предстоје им операције – напомиње Ђуровић.

Повређенима су обезбеђени преводиоци, каже директор Центра за помоћ и заштиту тражилаца азила, а лекарима и медицинском особљу дати су бројеви телефона преводилаца које могу да позову у случају потребе. Мада, пацијенти у Ургентном центру знају енглески, па се комуникација са лекарима обавља на овом језику.

Несрећни људи који су задобили тешке повреде су из Бангладеша (23), Сирије (4), Нигерије (3), Гане (2), Пакистана (1), Бурме (1) и Бенина (1). Они су заједно са осталима који су у несрећи лакше повређени кренули илегалним каналима ка Шведској, Великој Британији и другим земљама Европске уније.

С обзиром на то да је реч о животно угроженим људима који немају документе, односно илегално прелазе границе земаља, па и нашу, питамо Радоша Ђуровића ко обезбеђује њихово лечење.

– Сви људи на територији Србије, без обзира на држављанство, ако су животно угрожени, имају право на здравствену заштиту коју плаћа држава. Шта ће бити даље зависи од пута који мигранти изаберу: уколико траже азил, имаће здравствену помоћ, као и сви грађани Србије и то о трошку државе, тачније Министарства здравља. Уколико не траже азил, Србија има право да захтева да напусте њену територију, али само уколико њихово здравље није животно угрожено – објашњава Ђуровић.

Ако се мигранти одлуче да не траже азил наша држава може да контактира земље из којих су отишли, али и да затражи помоћ од Међународне организације за миграције која има програм добровољног повратка у земљу порекла. То значи, каже Ђуровић, да ова организација може да помогне Србији и финансијски, али и у виду обезбеђивања докумената за мигранте, али и да посредује да се ти људи врате у земље трећег света. Наша земља може да тражи и помоћ Међународног црвеног крста како би се они који се не одлуче за азил, транспортовали у њихове земље.

Свим повређеним мигрантима одмах су пружене неопходне дијагностичке и терапијске услуге које се и даље пружају у складу са њиховим здравственим стањем, а предузете су и потребне мере превенције заразних болести, наводи за „Политику” Јелица Радуловић, шеф београдског одсека Сектора за инспекцијске послове Министарства здравља.

– Законом о здравственој заштити је између осталог прописано да страни држављани, лица без држављанства и они којима је признат статус избеглице или одобрен азил, који пролазе преко територије, имају право на здравствену заштиту – наводи Јелица Радуловић у писаном одговору „Политици”.

Истим законом предвиђено је да се средства за лечење ових људи обезбеђују из буџета и касније се уплаћују на рачун здравствених установа или приватне праксе које су пружиле услуге.

У Комесаријату за избеглице и миграције за „Политику” наводе да је њихов повереник одмах по сазнању о удесу отишао на место несреће и помогао да се рањени тражиоци азила сместе.

– Уколико повређени мигранти затраже азил Комесаријат за избеглице ће преузети бригу о њима и сместиће их у неки од центара. Свима ће бити пружена хитна медицинска помоћ о трошку државе Србије, а када се опораве, уколико не изразе азилну намеру, биће пребачени у Прихватилиште за странце – наводе надлежни у овој институцији.

Они напомињу да до сада нико од страдалих миграната није затражио азил и додају да није пракса да се амбасаде земаља из којих су повређени мигранти укључе у бригу о овим људима, јер је „реч о људима који беже из својих држава”.

--------------------------------------------------------------------

Због илегалног преласка границе у затвору

Шесторици илегалних миграната пружена је помоћ у лесковачкој болници, али су у међувремену отпуштени из ове здравствене установе, јер им је здравствено стање добро. Тренутно се налазе у лесковачком окружном затвору, где служе казну од 23 дана затвора, колико су добили одлуком судије за прекршаје због илегалног преласка границе. Такође, добили су и захтев да напусте територију Србије по одслужењу казне. 

Дејана Ивановић

--------------------------------------------------------------------

Где су смештени повређени мигранти

Збрињавање једног од повређених (Фото РТС)

Болница у Лесковцу:

ОРЛ одељење – осам повређених

Одељење опште хирургије – пет пацијената

Одељење ортопедије – четири пацијента

Одељење неурологије – седам повређених

Болнице у Нишу:

Клинички центар – шест повређених

Клиника за максилофацијалну хирургију – један пацијент

КЦС Београд

Ургентни центар – пет пацијената

--------------------------------------------------------------------

Бекство из беде у нељудским условима

Наши цариници све чешће откривају и шверц људи, иако су првенствено задужени да зауставе кријумчарење робе. Откако су опремљени специјалним скенерима у унутрашњости теретних возила, све чешће уочавају људске силуете, па та возила заустављају и претресају. Тако је било и крајем прошле године када је око поноћи на граничном прелазу Прешево заустављен комби бугарских регистарских ознака. Уз помоћ скенера цариници су открили осам држављана Сирије који су транспортовани у специјално израђеним дуплим зидовима комбија. Када се на фотографијама Управе царина погледа у колики простор је смештено осам одраслих особа постаје јасно како је прекјуче њих чак 54 нагурано у један комби као у душегупку, да би 41 особа била повређена када је возило слетело с пута.

Г. Волф

--------------------------------------------------------------------

Во­зач – ви­нов­ник де­се­так кри­вич­них де­ла и пре­кр­ша­ја

Уништено возило којим су кријумчарени мигранти

Во­зач ком­би­ја ко­ји је иза­звао те­шку не­сре­ћу код Ле­сков­ца учи­нио је ви­ше кри­вич­них де­ла а и пре­кр­ша­ја. Јав­но ту­жи­ла­штво ће га кри­вич­но го­ни­ти за нај­те­же од по­чи­ње­них де­ла, а то је те­шко де­ло про­тив без­бед­но­сти са­о­бра­ћа­ја, у сти­ца­ју са кри­вич­ним де­лом кри­јум­ча­ре­ња.

Уко­ли­ко би, ме­ђу­тим, би­ло до­ка­за да је реч о тр­го­ви­ни љу­ди­ма, он­да би се по­сту­пак во­дио за то кри­вич­но де­ло, јер је оно нај­те­же по ви­си­ни за­пре­ће­не ка­зне, а пре­кр­ша­ји би би­ли до­дат­на оте­жа­ва­ју­ћа окол­ност.

Због уде­са са по­вре­ђе­ним уче­сни­ци­ма у са­о­бра­ћа­ју али и бек­ства са ли­ца ме­ста и не­у­ка­зи­ва­ња по­мо­ћи по­вре­ђе­ни­ма по­сле не­сре­ће ко­ју је ве­ро­ват­но он узро­ко­вао, јер ни­је би­ло кон­так­та с дру­гим во­зи­ли­ма, сле­ди му за­пре­ће­на ка­зна до три го­ди­не.

Фал­си­фи­ко­ва­ње та­бли­це је у овом слу­ча­ју лак­ше кри­вич­но де­ло, али и оно „ву­че” ка­зну до го­ди­ну да­на. Ла­жне та­бли­це зна­че и да је то во­зи­ло би­ло без оси­гу­ра­ња у са­о­бра­ћа­ју, прак­тич­но „фан­том”... 

Во­зач ком­би­ја, у ко­ме су би­ле 54 осо­бе из ви­ше зе­ма­ља, по­чи­нио је и низ пре­кр­ша­ја, али у ова­квом слу­ча­ју пре­кр­шај­ни суд усту­па пред­мет кри­вич­ном су­ду, јер те­шка кри­вич­на де­ла у овом слу­ча­ју об­у­хва­та­ју и еле­мен­те пре­кр­ша­ја. То су нај­пре пре­кр­шај из За­ко­на о без­бед­но­сти са­о­бра­ћа­ја, јер ни­су по­што­ва­не од­ред­бе о пре­во­зу ли­ца, за­то што је ком­би био ре­ги­стро­ван за пре­воз ро­бе, а у са­о­бра­ћај­ној до­зво­ли је увек на­ве­де­но ко­ли­ко љу­ди сме да се во­зи ова­квим во­зи­ли­ма. 

Осим то­га, ов­де је на­чи­њен и пре­кр­шај из За­ко­на о стран­ци­ма, јер је реч о по­ма­га­њу у не­до­зво­ље­ном бо­рав­ку, без про­пи­са­не до­ку­мен­та­ци­је, за шта се из­ри­чу нов­ча­не ка­зне.

А. П.

--------------------------------------------------------------------

У ком­би­ју ше­сто­ро на је­дан ква­драт­ни ме­тар

(Фото Управа царина)

Ком­би во­зи­ло ти­па „иве­ко деј­ли мул­ти­џет”, (ка­ко на осно­ву об­ја­вље­них фо­то­гра­фи­ја твр­де по­зна­ва­о­ци), те­рет­но је и до­став­но во­зи­ло, ре­ги­стро­ва­но на 2 то­не но­си­во­сти и три пут­ни­ка, у ка­би­ни на­пред, за во­за­ча и два са­пут­ни­ка. Дво­крил­на вра­та на зад­њем де­лу су ви­си­не 1,90, а ши­ри­не 1,75 ме­та­ра. Ду­жи­на то­вар­ног про­сто­ра је 4,60 ме­та­ра, а ши­ри­на 1,90 ме­та­ра. Га­зни део из­но­си не­што ма­ње од 10 ква­драт­них ме­та­ра, а укуп­на за­пре­ми­на про­сто­ра је око 20 куб­них ме­та­ра. Зад­ња осо­ви­на му је оја­ча­на, а са сли­ка не мо­же да се утвр­ди да ли је по­за­ди имао ду­пле точ­ко­ве или ни­је, али по­сто­је обе вер­зи­је. Но­си­вост са „ду­плим” је по­ла то­не ви­ше од кла­сич­ног. Овај мо­дел има са­мо ме­ха­нич­ки вен­ти­ла­ци­о­ни си­стем пре­ко та­ко­зва­них кри­ла­ца, па је про­ве­тра­ва­ње ми­ни­мал­но. Под је од та­ла­са­стог ли­ма, а цео фур­гон од рав­ног ли­ма. Не­ма звуч­ну изо­ла­ци­ју. Реч је о мо­де­лу ста­ром из­ме­ђу 10 и 15 го­ди­на.

О. М.

--------------------------------------------------------------------

Распршене наде миграната

Несрећа код Лесковца тражи одговоре на многа питања о илегалном транспорту азиланата из Азије и Африке

Лесковац – Слетање комбија у рано јутро 24. фебруара на аутопуту између Грделице и Лесковца и бекство несавесног возача распршили су сан о бољем животу педесет четворице миграната из Бангладеша, Нигерије, Бурме, Алжира, Гане, Лаоса, Сирије и Кашмира. Уместо у „обећану земљу” стигли су у болнице са тешким повредама.

Несрећа код Лесковца једна је од најтежих у илегалном транспорту азиланата из азијских и афричких земаља који последњих година у све већем броју покушавају да се домогну неке од западних земаља. Србија им је само транзитни пут и када их наши органи ухвате, по закону их транспортују у земље из којих су кренули, са, опет, законски одмереним временом забране уласка у Србију.

У земљу улазе илегално, мимо граничних прелаза, и крећу се каналима које трасирају организоване групе или појединци који ово користе као могућност лаке и брзе зараде. Према неким причама, „пут у бољи живот” кошта азиланте и до 1.500 евра. Услови превоза су испод минимума људског достојанства. Ради лакшег кријумчарења, обично их трпају у теретна возила у којима ни игла више не може да стане. Људском разуму тешко је да схвати како, рецимо, у комби за осам путника стане педесетак одраслих људи. Без ваздуха, воде, хране, једни преко других, у мрачном и загушљивом возилу. Вожња траје и по двадесетак сати, па је право чудо како човек уопште може да преживи у таквим условима. Мигранти који су доживели несрећу код Лесковца изјавили су да три дана нису видели храну. Били су збуњени, уплашени, нису знали где се налазе.

Припадници МУП-а утврђују околности саобраћајне незгоде и раде на проналажењу особа које су организовале кријумчарење. Такође се трага за возачем који је побегао.

У повереништву Комесаријата за избеглице у Лесковцу кажу да су илегални имигранти у надлежности полиције, али да повереништво настоји да помогне онолико колико може.

–Нисмо имали оваквих случајева на нашем подручју. Сви смо затечени. Повређени су тренутно у рукама лекара, видећемо шта ће се са њима десити. Из њихових амбасада још нико није дошао. Један од повређених нам је данас тражио Библију на енглеском и сада покушавамо да је нађемо – рекао је за „Политику”Зоран Голубовић, повереник Комесаријата за избеглице у Лесковцу.

Милан Момчиловић


Коментари4
805a8
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Stefan Stojanovic
И, шта мислите, ко је ове људе довео до тога да по ову цену беже из својих земаља? А за ове наше превознике намам речи...
Neša (Glodur)
"Demokratija" je u celom svetu proizvela jednako zlo.
Laki dorcolac
Vojska (granicari) je nemerljivo bolje cuvala granicu od policije. Sto se tice ovih nevoljnika, tuga do neba, a ko zna koliko je hiljada takvih mucenika svakog trena na kopnu i moru. Cini se da ide vreme masovnog, neskrivenog bezanja od gladi i zedji!
miodrag bjelic new york,usa
Moje iskreno saucesce tim jadnim ljudima ..... Moram da kazem nesto sto se moralo cuti na hiljade puta ovako javno --vec vise decenija . Radi se o ilegalnim prelazima granica . Gotovo niko se nije odgovarao za ilegalan ulazak Albanaca na Kosovo . Evo , sada se granica prema Bugarskoj ili Makedonoji ili Kosovu pretvorila ....u sta ]]]] Da sam Ministar Unutrasnjih poslova veliki broj policajaca bas sa tih granica bi izgubio posao , krivicno odgovarao ]]]] Ovako , "Karavan prolazi a niko cak ni da zalaje "

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /
Мој живот у иностранству

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља