петак, 07.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
четвртак, 17.09.2015. у 08:15 Д. Спаловић

Како сам учланио Штрпце у СНС

(Фото СО Штрпце)

Штрп­це – Од­лу­ка да ви­ше од 3.000 гра­ђа­на Штрп­це, ко­је има 6.900 ста­нов­ни­ка, ко­лек­тив­но про­ме­ни стра­нач­ки дрес и да из Са­мо­стал­не ли­бе­рал­не стран­ке Сло­бо­дан Пе­тро­ви­ћа пре­ђе у Срп­ску на­пред­ну стран­ку из­не­на­ди­ла је по­ли­тич­ку јав­ност на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји.

Пред­сед­ник оп­шти­не Штрп­ци Бра­ти­слав – Бра­ца Ни­ко­лић, на чи­ји пред­лог је то­ли­ко жи­те­ља овог ко­сов­ског ме­ста од­лу­чи­ло да пре­ђе у на­пред­ња­ке ка­же да то, ипак, ни­је ни­ка­кво из­не­на­ђе­ње. 

„Од­лу­чи­ли смо да по­сле ви­ше­ме­сеч­не ана­ли­зе пре­ђе­мо у ре­до­ве СНС-а. Ми­сли­мо да ће­мо све на­ше еко­ном­ске про­јек­те ко­ји тре­ба да бу­ду ре­а­ли­зо­ва­ни до 2017. лак­ше ре­а­ли­зо­ва­ти уз по­моћ др­жа­ве Ср­би­је”, ре­као је Ни­ко­лић у раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку”.

За­што сте се опре­де­ли­ли да пре­ђе­те у стран­ку Алек­сан­дра Ву­чи­ћа, а не у не­ку дру­гу по­ли­тич­ку пар­ти­ју? Да ли је раз­лог са­мо тај што је СНС на вла­сти?

За нас ни­је пре­суд­но што су на­пред­ња­ци на вла­сти. При­ву­кла нас је озбиљ­на по­ли­ти­ка пред­сед­ни­ка Вла­де Ср­би­је и ли­де­ра СНС Алек­сан­дра Ву­чи­ћа и озби­љан рад на те­ре­ну Мар­ка Ђу­ри­ћа. Ми смо још пре го­ди­ну и по да­на на­пу­сти­ли СЛС, ни­смо би­ли ни у јед­ној пар­ти­ји. Же­ле­ли смо да пре­ђе­мо у Српску напредну странку, за­то што се Ву­чић ба­ви кон­крет­ним про­бле­ми­ма гра­ђа­на, имао је те­шке Бри­сел­ске пре­го­во­ре и обез­бе­дио је фор­ми­ра­ње За­јед­ни­це срп­ских оп­шти­на. Мар­ко Ђу­рић, као ди­рек­тор Кан­це­ла­ри­је за КиМ об­је­ди­нио је све Ср­бе у јед­ну ли­сту и омо­гу­ћио да Ср­би бу­ду јед­на сна­жна и ком­пакт­на по­ли­тич­ка це­ли­на.

Го­во­ри се да је на Ко­со­ву до­шло до не­су­гла­си­ца из­ме­ђу по­ли­тич­ких пред­став­ни­ка Ср­ба на ли­сти Срп­ска? 

То су оста­ци срп­ских по­де­ла и ја им не бих при­да­вао мно­го па­жње. Све про­бле­ме ко­је има­мо, ре­ши­ће­мо ди­ја­ло­гом уз по­моћ Бе­о­гра­да, ако је то по­треб­но.

Ка­кав је Ваш од­нос са­да са Са­мо­стал­ном ли­бе­рал­ном стран­ком, из ко­је сте иза­шли?

Ко­рек­тан. У тој пар­ти­ји са­да по­сто­ји са­мо је­дан чо­век, и то пред­сед­ник Сло­бо­дан Пе­тро­вић. За оста­ле чла­но­ве не знам.

Шта Вас је пре­по­ру­чи­ло да пре­ђе­те у ре­до­ве на­пред­ња­ка?

На про­шлим из­бо­ри­ма је­ди­но је ли­ста СЛС-а убе­дљи­во по­бе­ди­ла ли­сту Срп­ска, иза ко­је је ста­јао зва­нич­ни Бе­о­град, у срп­ској за­јед­ни­ци у Штрп­цу. Од 2009. го­ди­не, ка­да сам пр­ви пут иза­бран за пред­сед­ни­ка оп­шти­не, бо­рио сам се за пра­ва Ср­ба и знао сам шта хо­ћу. У свом пр­вом ман­да­ту фо­ку­си­рао сам се на ре­ша­ва­ње ка­пи­тал­них ин­фра­струк­тур­них про­је­ка­та.

Шта сте кон­крет­но ура­ди­ли?

У том пе­ри­о­ду из­гра­ђе­не су че­ти­ри згра­де са 80 ста­но­ва, у ко­јим су сме­ште­на ин­тер­но ра­се­ље­на ли­ца, мла­ди брач­ни па­ро­ви и со­ци­јал­но угро­же­ни љу­ди. Ура­ђе­на је ком­плет­на бол­ни­ца, спорт­ска ха­ла, спорт­ски те­ре­ни у свим шко­ла­ма. Та­ко­ђе смо на­пра­ви­ли ви­ше од 150 ку­ћа у оп­шти­ни Штрп­це и оче­ку­јем да на кра­ју овог ман­да­та бу­де из­гра­ђе­но ви­ше од 300 ку­ћа. У сва­ком се­лу ура­ди­ли смо ас­фалт, во­до­вод, ка­на­ли­за­ци­ју и осве­тље­ње.

Шта из­два­ја оп­шти­ну Штрп­це од дру­гих ко­сов­ских оп­шти­на?

Ми не­ма­мо ве­ли­ких ми­гра­ци­ја ста­нов­ни­штва. Ви­ше љу­ди ов­де се ра­ђа, не­го што уми­ре, а из це­ле по­кра­ји­не у на­шој оп­шти­ни сме­сти­ло се 700 по­ро­ди­ца, ко­је ов­де ви­де сво­ју бу­дућ­ност. Да би­смо им омо­гу­ћи­ли да ов­де за­сну­ју по­ро­ди­цу и да сво­ју бу­дућ­ност гра­де у Штрп­цу, по­мо­гли смо им да до­ђу до по­сла и из­гра­ди­ли ку­ће и ста­но­ве. На­ша пред­ност су ма­ли­не и ту­ри­зам.

Коментари16
3e1e9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Sole Strpce
najboli si precednice neka ti se svi obracu s postovanje. ziveo bratislav nikolic i zivela srbija i srpska napredna stranka a ivan redjic i ovi njegovi da pomognu bratislavu da idemo nabole.
Pera Peric
Interesuje me po kojim zakonima i po kom ustavu funkcionise opstina Strpce ,a takodje me zanima ciju licnu kartu ima g. Ivkovic i sta mu pise u rubrici drzavljanstvo...cisto onako zbog ostalih komenrtatora i citalaca voleo bi da nam cenjeni novinar Politike otkrije ovo u nekom uducem clanku...
Ucviljeni Ceda
Teritorija KiM-a, manastiri, crkve, kosovski mit, ... Jeste, to je Kosovo, ali sta mi od svega toga imamo ako tamo nema srpskog naroda. Citajuci ove jadne komentare shvatih da mi znamo bolje kako je tamo nego onaj nas ponosni srpski narod koji je tamo ostao. Sram neka vas bude. Kada ste namjeravali da odete do Kosova i popricate sa ljudima na terenu? Zalosno je dokle su nas dovele proklete predrasude. Mrzeci Vucica mi mrzimo sve i svakoga ko ga tamo drzi. Sram nas bilo.
Sttanko Teofilovic
Spisateljici ovog teksta nedostaju ideje, kada ne moze, a da ne prezali zaboravljenu Olu Beckovic. Ima jos ljudi koji se secaju Olje Beckovic, ali ona nije nikome bitna. Njen B92 ima dovoljan broj neotesanih voditeljki od kojih gost ne moze da dovrsi ni jednu recenicu, a da ne bude prekinut. Klonovi Olje Beckovic postoje i na Bujketovom RTS-u gde se gost bori za vazduh, da bi nesto mogao da kaze. Pa, u cemu je Danicina fascinacija Oljom Beckovic? Bog me ubio, ako znam.
nikola radunovic
Bratislave ti si imao srpsku opstinu koju je Vucic dao Siptarima a sada si odusevlen sto ces raditi po siptarskim zakonima.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља