субота, 04.07.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 14.11.2015. у 22:05 Мирољуб Дугалић

,,Магнохром” чека купце

Само један од три димњака сведоче да се нешто ради (Фото М. Дугалић)

Кра­ље­во – Кад се из ,,Маг­но­хро­мо­вих” дим­ња­ка за­ви­јо­ри дим – чи­та­во се Кра­ље­во ра­ду­је. Чак и стро­ги ,,чу­ва­ри” еко­ло­ги­је. Јер, то је знак да се та­мо не­што ра­ди. Бар на ка­ши­чи­цу. Та­ко је и ових да­на. Пу­ши се је­дан од три фа­брич­ка дим­ња­ка. У то­ку је по­след­ња кам­па­ња про­из­вод­ње син­тер маг­не­зи­та за ову го­ди­ну. Кад се све­у­куп­на ово­го­ди­шња ко­ли­чи­на про­из­во­да са­бе­ре би­ће то око осам хи­ља­да то­на син­те­ра, ко­ји је углав­ном про­дат ино­стра­ним куп­ци­ма. При­хо­до­ва­но је око 2,5 ми­ли­о­на евра. Мно­ги ће од­мах ре­ћи да је то за­не­мар­љи­во, на­ро­чи­то у по­ре­ђе­њу са го­ди­на­ма ка­да су се ди­ми­ла сва три дим­ња­ка и ов­де про­из­во­ди­ло око 120.000 то­на ве­тро­стал­ног ма­те­ри­ја­ла, ко­ји је ис­по­ру­чи­ван куп­ци­ма чак и пре­ко оке­а­на, у Аме­ри­ку.

Мо­же ли та фа­бри­ка, по­сле не­у­спе­шне при­ва­ти­за­ци­је и су­но­вра­та, да кре­не пу­тем опо­рав­ка. Мно­ги су уве­ре­ни да је то мо­гу­ће, јер по­се­ду­је сво­је руд­ни­ке и тра­жен про­из­вод, али је глав­ни ,,кључ” но­ва при­ва­ти­за­ци­ја. За­то је не­дав­но вест са го­вор­ни­це ло­кал­не скуп­шти­не ка­ко је, на­вод­но, пре­ки­нут про­цес про­да­је бар јед­не фа­бри­ке ов­де уне­ла при­лич­но за­бу­не.

– Ми та­кву ин­фор­ма­ци­ју не­ма­мо, а ваљ­да би од Аген­ци­је за при­ва­ти­за­ци­ју би­ли оба­ве­ште­ни. За са­да мо­гу ре­ћи да тај по­сту­пак те­че. Рас­пи­са­ни тен­дер се за­вр­ша­ва 2. де­цем­бра. Ве­ру­јем, бар пре­ма ра­ни­јим пи­сми­ма о за­ин­те­ре­со­ва­но­сти, да има нај­ма­ње че­ти­ри озбиљ­на куп­ца. То под­ра­зу­ме­ва да ме­ђу њи­ма ни­су они ко­ји би да овај про­стор и ха­ле ис­ко­ри­сте за дру­гу де­лат­ност, већ да на­ста­ве исту про­из­вод­њу. 
То зна­чи и но­ве ин­ве­сти­ци­је и знат­но ве­ћи обим про­из­вод­ње, а це­на имо­ви­не фа­бри­ке ко­ја се про­да­је ни­је ви­со­ка. Сма­трам да је 4,9 ми­ли­о­на евра за ову фа­бри­ку при­хва­тљив из­нос – ис­ти­че Ђор­ђе Ко­са­но­вић, ди­рек­тор ,,Маг­но­хро­ма”.

Тре­нут­но у овом по­го­ну ра­ди око пе­де­се­так рад­ни­ка, а у дру­гој ,,Маг­но­хро­мо­вој” фа­бри­ци, у по­го­ну еле­тро­тер­мич­ких про­из­во­да, за­по­сле­но је 125 рад­ни­ка и при кра­ју је про­из­вод­ња тер­мо­а­ку­му­ла­ци­о­них пе­ћи за ову го­ди­ну. Но, при­ва­ти­за­ци­ја те фа­бри­ке је знат­но ком­пли­ко­ва­ни­ја, по­сле пр­ве не­у­спе­шне при­ва­ти­за­ци­је, пре че­ти­ри го­ди­не. И но­ви та­кав по­ку­шај је про­пао, а са­да су се ис­пре­чи­ли суд­ски спо­ро­ви са бив­шим вла­сни­ком, ин­диј­ском ком­па­ни­јом ,,Гло­бал стил”.

Они су ту­жи­ли ,,Маг­но­хром” тра­же­ћи да фа­бри­ку елек­тро­тер­мич­ких про­из­во­да упи­шу као сво­ји­ну, бу­ду­ћи да су бан­кар­ски кре­дит ко­ји су по­ди­гли ис­пла­ти­ли, а у хи­по­те­ку, док су би­ли вла­сни­ци, да­ли ту имо­ви­ну. Кре­дит су по на­ло­гу су­да вра­ти­ли па са­да тра­же да им фа­бри­ка при­пад­не. На­су­прот то­ме, ,,Маг­но­хром” их, код Ви­шег при­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду ту­жи за сву ште­ту ко­ју су овом кра­ље­вач­ком пред­у­зе­ћу на­не­ли док су та­мо га­здо­ва­ли. Та­ко док се сви ти спо­ро­ви не окон­ча­ју не­ма ни рас­пи­са при­ва­ти­за­ци­је.

– Тај про­из­вод­ни део нај­ве­ро­ват­ни­је ће оти­ћи у сте­чај и он­да из тог по­ступ­ка при­ва­ти­зо­ван. Јер, дру­га­чи­је не мо­же и ми већ са­да при­пре­ма­мо не­ки вид со­ци­јал­ног про­гра­ма. Та­ко мо­ра, али то не зна­чи да ће та фа­бри­ка оти­ћи и у про­паст, јер има до­бар про­из­вод­ни про­грам чи­ји су про­из­во­ди тра­же­ни и на до­ма­ћем а и ино­стра­ном тр­жи­шту – об­ја­шња­ва нам Ко­са­но­вић.  

Коментари0
31e8d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља