среда, 22.01.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 18:38

Отказана представа ће се ипак играти

И даље сматрам да се неки делови текста из представе „Црвена: Самоубиство нације” не смеју изговарати у позоришту, каже Станислав Грујић, директор Народног позоришта у Лесковцу
Аутор: М. Мом­чи­ло­вићуторак, 08.03.2016. у 22:00
Сцена из представе „Црвена“ (Фото Битеф театар)

Лесковац – Директор Народног позоришта у Лесковцу Станислав Грујић изјавио је синоћ Југмедији да је након реакције јавности одлучио да ипак стави на репертоар гостујућу представу Центра Е 8 и Битеф театра „Црвена: Самоубиство нације”, коју је по тексту Милене Богавац режирао Војислав Арсић, чије гостовање је заказано за 20. март.
– Један део грађанства је то схватио као мој лични атак на права жена, а не на покушај да заштитим достојанство земље у којој живим. И даље сматрам да се текст „Је.и се Србијо” не сме изговорити у позоришту, јер то вређа нациоанлни идентитет српског народа, али, ето, нека публика дође да то гледа и слуша ако толико жели, па нека сама просуди о чему је реч – рекао је Грујић.
У јав­но­сти се најпре ди­гла пра­ши­на због на­ја­вље­ног, па ус­кра­ће­ног го­сто­прим­ства пре­сто­нич­ком те­а­тру ко­јем је за ову пред­ста­ву Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду про­шле не­де­ље до­де­лио – на­гра­ду „Ан­ђел­ка Ми­лић”.
Ка­ко за „По­ли­ти­ку” об­ја­шња­ва Ста­ни­слав Гру­јић, ди­рек­тор ле­ско­вач­ког те­а­тра, до от­ка­зи­ва­ња пред­ста­ве до­шло је на­кон што су на Ју­тју­бу ви­де­ли ре­клам­ни сонг за пред­ста­ву у ко­јем се вре­ђа Ср­би­ја. Сти­хо­ви су псо­вач­ки: „Је... се Ср­би­јо због кр­сних сла­ва и ли­ти­ја”, „Је... се Ср­би­јо због оно­га и ово­га...” 

– Ни­је хте­ла јав­ност ту пред­ста­ву да гле­да, а ми ни­смо зна­ли зашто, и би­ли смо рас­по­ло­же­ни да је ор­га­ни­зу­је­мо, бу­ду­ћи да је те­ма на­си­ље над же­на­ма. Ме­ђу­тим, ка­да смо ви­де­ли клип на Ју­тју­бу, од­лу­чи­ли смо да је от­ка­же­мо. У не­де­љу су ски­ну­ли тај клип, јер је са­др­жај не­при­хва­тљив. Увод­ни сонг чи­та­ву ствар обе­сми­шља­ва у умет­нич­ком и сва­ком дру­гом сми­слу. По­ред то­га, кр­ши Устав, јер ни­ко не сме да вре­ђа др­жа­ву. Ни у бе­за­зле­ним си­ту­а­ци­ја­ма то ни­је – до­зво­ље­но. Ако на утак­ми­ци, ре­ци­мо, гле­да­о­ци вре­ђа­ју др­жа­ву свог про­тив­ни­ка, су­ди­ја ис­кљу­чи це­лу три­би­ну – објашњава Гру­јић. 
На пи­та­ње ко гле­да ту пред­ста­ву и ка­ко то да је до­би­ла на­гра­ду Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та, Гру­јућ од­го­ва­ра:
Ка­ко су на­ве­ли, пред­ста­ва је игра­на у Би­теф те­а­тру и у Но­вом Са­ду. Што се на­гра­де ти­че, не­ка љу­ди про­ве­ре за шта се до­де­љу­је на­гра­да „Ан­ђел­ка Ми­лић”. Но, то је не­ва­жно за чи­та­ву ову при­чу. Ва­жно је да На­род­но по­зо­ри­ште у Ле­сков­цу ни­је хте­ло да уче­ству­је у кр­ше­њу Уста­ва Ср­би­је. На­рав­но, не мо­же­мо да при­хва­ти­мо да не­ко псу­је и вре­ђа ову зе­мљу и ве­ру­јем да би она у Ле­сков­цу иза­зва­ла ин­ци­дент. Сце­на ни­је ме­сто за та­кве ства­ри, ка­те­го­ри­чан је ди­рек­тор ле­ско­вач­ког по­зо­ри­шта.
Ме­ди­ји  пре­но­се из­ја­ву ре­ди­те­ља Во­ји­сла­ва Ар­си­ћа ко­ји ка­же да се по­ка­за­ло да ову пред­ста­ву, осим у Бе­о­гра­ду и Но­вом Са­ду, ни­је мо­гу­ће од­и­гра­ти ни у јед­ном дру­гом гра­ду. Југ­ме­ди­ја на­во­ди ње­го­ве ре­чи да се по­на­вља исти сце­на­рио: пред­ста­ва се за­ка­же, об­ја­ви се на ре­пер­то­а­ру, а за­тим се у по­след­њем тре­нут­ку про­на­ђу раз­ло­зи за ње­но от­ка­зи­ва­ње. Они ко­ји сто­је иза спор­ног ко­ма­да за­бра­ну схва­та­ју као симп­том озбиљ­не ди­јаг­но­зе дру­штва ко­је не­ма ин­те­ре­со­ва­ње за те­ме о пра­ву же­на, за рав­но­прав­ност и људ­ска пра­ва. Ис­ти­чу да је пред­ста­ва ре­а­ли­зо­ва­на без ика­кве ин­сти­ту­ци­о­нал­не по­др­шке, осим што је Би­теф те­а­тар усту­пио про­стор за про­бе и из­во­ђе­ње ко­ма­да.
– Оно што је ва­жно за пред­ста­ву „Цр­ве­на” то је њен са­др­жај ко­ји на осо­бен, го­рак и искрен на­чин го­во­ри о про­бле­му еска­ли­ра­ног на­си­ља над же­на­ма да­нас у Ср­би­ји. Пред­ста­ва, да­кле, не­ма ни­ка­кву по­ли­тич­ку ко­но­та­ци­ју не­го је ак­це­нат ста­вљен на дру­штве­ну ак­ту­ел­ну ди­мен­зи­ју. Исти­на, је­зик ко­јим се го­во­ри о про­бле­му на­ших мај­ки, се­ста­ра, ро­ђа­ки­ња, ни­је мо­жда при­кла­дан сви­ма, али то је је­зик ге­не­ра­ци­је мла­дих ко­ја да­нас жи­ви у Ср­би­ји. Они го­во­ре јав­но она­ко ка­ко ла­жни мо­ра­ли­сти го­во­ре у ку­ло­а­ри­ма или се та­ко у ка­фа­ни хва­ле при­ја­те­љи­ма о сво­јим љу­бав­ним до­стиг­ну­ћи­ма. Мо­жда је то по­гре­шно али је бар искре­но, ка­же Ми­лош Ла­ти­но­вић ди­рек­тор Би­теф те­а­тра.


Коментари77
6f762
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

utopija
Ne verujem šta čitam... Kako možete biti protiv predstave, ako je niste prvo odgledali??? Procenjujete da li je odgovarajuća ili ne na osnovu reklamnog spota i tekstova iz novina koji istu osuđuju zbog PSOVKI na račun države!!! Pa ljudi moji... Da li je trebalo zabraniti i Radovana III jer i tamo ima psovki?!?! Da li je trebalo zabraniti Branislava Nušića??? Da li uopšte znate koja je poruka predstave? (Znate valjda da je to poenta? Poruka!!!) Hahahahahha... gde ja živim....
Mara M.
Čitajući ove komentare shvatila sam da sam duboko poražena ovim mojim narodom koliko je zaostao i biće da mu i nema pomoći. U srpskom jeziku se toliko psuje da ponekad i nemate šta da čujete od količine psovki i da ne znate šta je sagovornik hteo da kaže jer "nema" reči kojima bi objasnio to što hoće... I svi psuju, i majku, i sestru, i hleb koji jedu, i Boga a ne smeju državu!? Pa, podjite od samih sebe i oslušnite šta i kako izgovarate. Uočićete samo psovke... I sad, ti jadni neprosvećeni ljudi, lažne patriote ali zato karijeristi i slični digoše glas savesti koju nemaju. Zaista je tužna slika nažeg naroda i njegova neukost da nije čudno ni ko nas vodi, ni kako nas vodi.
jell
У каквој сте средини Ви одрастали, мора да је било страшно
Препоручујем 2
Ranko M.
@Mara M.; I tako g.do Mara,sada kada bih vas ja dobro ispsovao, ne biste to trebali tragicno doziveti jer,koliko sam Vas razumeo,na to ste navikli a j ne bih bio lazni moralista.Takodje,pretpostavljam da mi ni nase kolege moderatori ne bi zamerili i zabranili ovaj komentar, jer bi ga,po vama , trebali shvatiti kao slobodu izrazavanja. I na kraju zar stvarno mislite da ako je nesto stvarno lose u nasem drustvu, a toga ima dosta, to treba jos vise potencirati a ne sprecavati? A sto se reditelja tice,nakon njegovom komentara, jasno mi je zasto je napravio bas takvu predstavu.
Препоручујем 5
Прикажи још одговора
Извинте
Представу није требало забрањивати, то је грешка. Требало је да пусте публику да им каже шта мисли.
Мића
Зоран Богавац се у гробу преврће.
Stiven Sigal
Za to ima zakonskih osnova a ne zbog gluposti u smislu "nedostatka širine u tumačenju umetničkih sloboda". Nema takva predstava šta da traži ni u Beogradu ni u Novom Sadu kao ni u Leskovcu i bilo gde "kojekude po Srbiji", pogotovu ne može da se održava "pod direktivom". Mogla je koju zvaničnu reč da prozbori i SPC ali to je već posebna priča - mislim na zvanična saopštenja iz vrha SPC po mnogim bitnim, sudbonosnim pitanjima za ovu zemlju. Dakle vekovi prolaze a po nas opasne i pogubne manjkavosti mentaliteta ostaju. Da li će neka nadolazeća generacija išta naučiti na brojnim greškama predaka?

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља