петак, 05.03.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 15.10.2016. у 15:40 На­та­ша Ми­ла­нов

Оштро око са оштрим разумом

На не­чи­је оштре зах­те­ве мо­же­мо ре­а­го­ва­ти оштри­јим то­ном или ће­мо у ма­ни­ру оштрог кри­ти­ча­ра пр­о­пи­са­ти оштру ка­зну и по­се­ћи не­ко­га оштром реч­ју
Ћирилично иницијално писмо КОТЕЖ (Дарко Новаковић)

Бо­гат­ство јед­ног је­зи­ка се огле­да не са­мо у бр­о­ју ре­чи ко­ји­ма рас­по­ла­же не­го и у бр­о­ју зна­че­ња ко­ја јед­на реч има. У све­ту око нас има бес­ко­нач­но по­ја­ва, пред­ме­та, рад­њи, а огра­ни­чен бр­ој ре­чи ко­ји­ма би­смо те пој­мо­ве име­но­ва­ли. По­сле­ди­ца то­га је да ве­ћи­на ре­чи има ви­ше од јед­ног зна­че­ња. У срп­ском је­зи­ку има не­ко­ли­ко хи­ља­да ре­чи ко­је има­ју ви­ше од де­сет зна­че­ња. Њих ће­мо сва­ко­днев­но ко­ри­сти­ти у раз­го­во­ру или пи­са­њу, пр­о­чи­та­ти их на стра­ни­ца­ма књи­га и но­ви­на, слу­ша­ти их пра­те­ћи те­ле­ви­зи­ју и ра­дио. Та­кве ре­ћи мо­же­мо упо­тре­би­ти у мно­гим си­ту­а­ци­ја­ма, че­сто у но­вом зна­че­њу и но­вом кон­тек­сту.

Узми­мо за при­мер при­дев оштар. Да ли сте зна­ли да је то је­дан од при­де­ва са нај­ви­ше зна­че­ња у срп­ском је­зи­ку? Да му се, пре­ма по­да­ци­ма из реч­ни­ка, мо­же при­пи­са­ти ви­ше де­се­ти­на зна­че­ња? Прет­по­ста­вља­мо да ће ве­ћи­ни нај­пре па­сти на па­мет зна­че­ње ко­је се мо­же под­ве­сти под де­фи­ни­ци­ју „кojи свojoм тaнкoм ивицoм дoбрo сeчe, рeжe, кojи je дoбрo нaoштрeн“ – зна­че­ње ко­је опи­су­је фи­зич­ко свој­ство ору­ђа и хлад­ног оруж­ја (оштар нож, оштра са­бља, оштре ма­ка­зе). Ово и је­сте основ­но зна­че­ње, јер је, и пре­ма Асо­ци­ја­тив­ном реч­ни­ку срп­ског је­зи­ка, нај­ви­ше ис­пи­та­ни­ка на­ве­ло упра­во име­ни­цу нож као пр­ву асо­ци­ја­ци­ју на при­дев оштар
Али, си­гур­но су сви­ма по­зна­та и уоби­ча­је­на и мно­га дру­га зна­че­ња овог при­де­ва ко­ја ко­ри­сти­мо у сва­ко­днев­ном го­во­ру. Упо­тре­би­ће­мо га и да опи­ше­мо пред­мет за­ши­ље­ног вр­ха (оштро ко­пље), и наг­нут, стрм те­рен (оштра па­ди­на, оштар на­гиб), тка­ни­ну гру­бу на до­дир, круп­ни­је са­мле­ве­но бра­шно и мно­ге дру­ге. Не­ће пр­о­ћи не­за­па­же­но ни оштар за­дах или оштар ми­рис ду­ва­на, јер ова­ко пре­по­зна­је­мо ин­тен­зив­не ми­ри­се ко­ји ири­ти­ра­ју на­ша чу­ла. Оштар звук ће уз­не­ми­ри­ти на­ше чу­ло слу­ха, док су оштар ка­шаљ и оштар бол зна­ко­ви здрав­стве­не сла­бо­сти на­шег орга­ни­зма. На не­чи­је оштре зах­те­ве мо­же­мо ре­а­го­ва­ти оштри­јим то­ном или ће­мо у ма­ни­ру оштрог кри­ти­ча­ра пр­о­пи­са­ти оштру ка­зну. Да ли ће­мо пе­ша­чи­ти на оштром пла­нин­ском ва­зду­ху, док нас ши­ба оштар ве­тар, или ће­мо из то­пле со­бе по­сма­тра­ти љу­де ка­ко ули­цом жу­ре оштрим ко­ра­ком? Си­гур­но ће­те се и са­ми, за­хва­љу­ју­ћи оштром ра­зу­му, се­ти­ти још мно­го при­ме­ра и но­вих зна­че­ња. Раз­гле­да­ју­ћи оштрим оком при­ро­ду и љу­де око се­бе мо­же се уочи­ти још по­ја­ва ко­је су ин­тен­зив­не, упе­ча­тљи­ве, ди­на­мич­не, же­сто­ке, сна­жне, че­сто не­при­јат­не, а ко­је ће би­ти опи­са­не уз ко­ри­шће­ње при­де­ва оштар.
Пред­ста­вље­на су не­ка од зна­че­ња ове оштре ре­чи упр­кос ве­о­ма оштрој кон­ку­рен­ци­ји – са ве­о­ма ве­ли­ким бр­о­јем зна­че­ња су, при­ме­ра ра­ди, и до­бро по­зна­те име­ни­це ва­тра, гла­ва, ку­ћа, вук, ду­ша, де­да, гла­го­ли ићи, до­не­ти, др­жа­ти, на­пра­ви­ти, ве­за­ти, обо­ри­ти, охла­ди­ти, при­де­ви до­бар, ма­ли, леп, ви­сок, не­жан, мр­шав, ве­дар и мно­ге дру­ге ре­чи срп­ског је­зи­ка. 
Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, док­то­ранд Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та УБ

Коментари10
69e59
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

катана
@Баба Калина "Наук: за III лице (било мн. или једн.) нема заповедног начина." Да, али тако народ говори...нећете ваљда сад рећи да (опет) постоји "високи српски" кад већ 150 година негујемо народни језик, а високога језика смо се одрекли у корист "пиши као што говориш"?
Баба Калина
Ипак, копље је ШИЉАТО. Није исто оштар и шиљат, као ни тврд - чврст. У ситним стварима се види колико сте/смо овладали културом. И кад политичар изјави у микрофон: "немој да ми прете" (или: "немој да ми причају..."), види се колико је савладао императив (градиво из основне школе). Наук: за III лице (било мн. или једн.) нема заповедног начина. Мора даса да се досети да направи другачију реченичку конструкцију, али треба напора.
Д. Збиљић.
ПОСРЕДАН ИМПЕРАТИВ. То (Нека то Милан уради!) исправна је реченица баш као и: Нека то они ураде, у једнини и множини. То се може звати "посредни императив. Наређујемо лицу које није присутно посредно, преко неког трећег лица.
Пера
Убојито копље је и оштро и шиљато.
Д. Збиљић
СРПСКИ ЛИНГВИСТИ ОШТРО ПО ЋИРИЛИЦИ! Лепо и тачно обрађена реч "оштар". Вишеструком значењу речи "оштар" додајем и ово значење у реченици: "Српски лингвисти ударили по ћирилици у Правопису српског језика ОШТРО. Српски правописци када су спремали ново издање Пешикановог (по ћирилицу погубног) Правописа српскога језика 2010. године наведоше невероватну оцену: "Такав, истина редак, суживот двају писама, за нас с једино прихватљивим редоследом савладавања и приоритетом употребе -- ћирилица па латиница, верујемо, не може бити штетан по српску културу све дотле док ћирилица не би заиста била егзистенцијално угрожена" (Правопис српскога језика Матице српске, Нови Сад, 2010, СТР.15). Очигледно, српски правописци с др Матом Пижурицом на челу, или су још слепи или ништа из истраживања о нестајању ћирилице у Србији не читају. За оног ко каже да данас још није угрожена српска азбука (а има је мање од десетак одсто у писању српског језика данас у Србији) шта може да каже неко ко није слеп?
срба којић
Оштар није основна, корена реч. Оштар је изведеница. Иако личи на додавање предложног слова О на корен ШТАР, или СТАР, са сугласничким низом с-т-р, она то није јер нема никакве везе са старењем. Има везе са ковачким занатом. АР је корена реч. СТ је предлог који увек значи стати. Оштар означава предмет који је био ж-ар-ен, па се са тим стало. Бритак и још једна реч су значиле оштрину. Наградно питање је : која, зашто и како.
срба којић
Извињавам се свима осим писцима чланка. Намерно сам „мало“ изврнуо јер сам желео нешто да докажем. За разлику од чланака г. Лазанског где он прати шта читаоци одговају, приговарају, овде имамо случај да писци чланака не гледају шта читаоци мисле. Ово је доба Интернета, а додаци ради читалачког дописништва служе ради размене мишљења, појашњења. Овим сам доказао да немамо одзив наших уважених научника. Ваља да су заузети. Уз извињење, додајем објашњење: све што сам написао је тачно, осим што је сам зачетак, корени значењски слог заправо „ТР“, то се чује оштрењем, трљање из кога се развијају сродне речи трљати, трење. „СТ“ за стати, „АР“ слог који је вечити пратилац топлоте-зрачења у основним речима прајезика и ковачки занат су сасвим на месту и објашњење важи уз овај мали додатак.
Mara M.
Ovo je bio predivan primer i za mene koja pripadam starijoj generaciji ali i dobra ideja da zaposlim mozak svojih unuka kroz vid zabave i novu vrstu - igre. Pokušaću da Vas zamolim da vidite ako već nije kasno da se izbace iz upotrebe ova slova koja su polupisana i koja me svojim slovom T uvek zbunjuju u čitanju jer usred pisane ćirilice mi ubacuju kao uljeza slovo M (latinično pisano pismo). Plašim se da se ovo zapatilo ali smatram i da je to odnekle došlo smišljeno u naš štamparski život.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља