уторак, 10.12.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 16:27
ШТА РОДИТЕЉИ ЗАМЕРАЈУ

Површни прегледи пре вакцинације

Аутор: Јулијана Симић-Теншићсреда, 19.04.2017. у 22:02
(Фото Dfuhlert.cc.by.2.0)

Ро­ди­те­љи ко­ји не же­ле да вак­ци­ни­шу де­цу као ар­гу­мен­те из­но­се тврд­ње да вакцине ни­су без­бед­не и нај­че­шће их по­ве­зу­ју са по­ја­вом обо­ље­ња по­пут аути­зма. 

– На­ма је пе­ди­ја­тар увек пре вак­ци­ни­са­ња тра­жи­ла ана­ли­зу кр­ви и брис гр­ла. Ка­сни­је сам схва­ти­ла да је она јед­на од ма­ло­број­них ко­ја је то прак­ти­ко­ва­ла... Не мо­гу да твр­дим да је вак­ци­на код мог си­на би­ла оки­дач за аути­зам јер ка­сни­јом ана­ли­зом ње­го­вог раз­во­ја схва­ти­ли смо да је у по­ро­ди­ли­шту још био дру­га­чи­ји... – на­во­ди Ве­сна Трај­ко­вић из Удру­же­ња ро­ди­те­ља де­це са аути­змом и на­гла­ша­ва да је код ро­ди­те­ља све при­сут­ни­ја и бо­ја­зан о ква­ли­те­ту и ис­прав­но­сти вак­ци­на.

Та­та де­ча­ка ко­ји има аути­зам по­др­жа­ва вак­ци­на­ци­ју, али ни­је за про­га­ња­ње оних ко­ји то од­би­ја­ју. Тре­ба­ло би им омо­гу­ћи­ти оба­ве­зну про­ве­ру здра­вља де­те­та и из­бор по­је­ди­нач­не вак­ци­не, об­ја­шња­ва овај ро­ди­тељ.

Сло­бо­дан из­бор и ин­фор­ми­са­ни при­ста­нак ро­ди­те­ља, од­но­сно за­кон­ског ста­ра­те­ља на вак­ци­на­ци­ју де­те­та је оно за шта се за­ла­же Удру­же­ње „Гра­ђан­ска ини­ци­ја­ти­ва за нео­ба­ве­зну вак­ци­на­ци­ју”. 

Ин­сти­ту­ци­ја „ин­фор­ми­са­ног при­стан­ка” ко­ја је те­мељ ме­ди­цин­ске ети­ке и га­ран­то­ва­на Уста­вом РС, пра­во је сва­ког гра­ђа­ни­на ко­је се до­след­но по­шту­је у 18 европ­ских зе­ма­ља. Ро­ди­те­љи у тим др­жа­ва­ма има­ју сло­бо­ду из­бо­ра и ин­фор­ми­сан при­ста­нак на вак­ци­ни­са­ње њи­хо­ве де­це, а у Ср­би­ји и бив­шим ју­го­сло­вен­ским ре­пу­бли­ка­ма ро­ди­те­љи се при­си­ља­ва­ју на вак­ци­на­ци­ју нов­ча­ним ка­зна­ма, прет­ња­ма и уце­на­ма – ка­жу у овом удру­же­њу. 

Мно­ги ро­ди­те­љи и удру­же­ња сма­тра­ју да се кон­трол­ним пре­гле­ди­ма пре са­ме вак­ци­на­ци­је по­вр­шно при­сту­па. Не ра­де се, твр­де, ни основ­не ана­ли­зе, не про­ве­ра­ва се иму­но­ло­шки и не­у­ро­ло­шки ста­тус де­те­та у да­ну ка­да тре­ба да бу­де вак­ци­ни­са­но. 

Не­ки ро­ди­те­љи су се на лич­ном ис­ку­ству уве­ри­ли у опа­сно­сти и ри­зи­ке вак­ци­на­ци­је и за­то од­лу­ку да де­те до­би­је вак­ци­не сма­тра­ју нај­коб­ни­јом гре­шком. И то је че­сто пре­су­дан мо­тив за њи­хо­ву од­лу­ку о не­вак­ци­ни­са­њу, ка­же Дра­га­на Ба­ша из „Гра­ђан­ске ини­ци­ја­ти­ве”.

Од­би­ја­њем да се де­ца вак­ци­ни­шу на­но­си се ве­ли­ка ште­та, јер већ са­да је про­це­нат вак­ци­на­ци­је ни­жи не­го што би смео да бу­де, а на тај на­чин се угро­жа­ва јав­но здра­вље, на­гла­ша­ва­ју у Удру­же­њу „Ро­ди­тељ”  чи­ји чла­но­ви у пот­пу­но­сти по­др­жа­ва­ју вак­ци­на­ци­ју и из­ри­чи­ти су да де­цу тре­ба вак­ци­ни­са­ти.

– Ја­ко је ва­жно да се ро­ди­те­љи пра­вил­но ин­фор­ми­шу о мо­гућ­но­сти не­же­ље­не ре­ак­ци­је на вак­ци­ну а ле­ка­ри су у оба­ве­зи да те ре­ак­ци­је при­ја­ве. И упра­во се ма­сов­ном вак­ци­на­ци­јом шти­те ова, не­вак­ци­ни­са­на де­ца од за­ра­зних бо­ле­сти – ука­зу­је Ан­ге­ли­на Ра­ду­ло­вић, ис­пред „Ро­ди­те­ља”, на­гла­ша­ва­ју­ћи да ро­ди­те­љи тре­ба да вак­ци­ни­шу де­цу а од­лу­ка да се де­те не вак­ци­ни­ше мо­же да се до­не­се са­мо у до­го­во­ру са пе­ди­ја­тром уко­ли­ко по­сто­ји ме­ди­цин­ски раз­лог. 

– Тре­ба­ло би про­на­ћи на­чин да се еду­ка­ци­ја ро­ди­те­ља спро­во­ди кон­ти­ну­и­ра­но. Ле­кар­ска стру­ка ту на жа­лост ка­ска, јер се не ба­ве ин­тер­не­том ни­ти ко­ри­сте ме­ди­је као са­ве­зни­ке у бор­би за што бо­љу еду­ка­ци­ју о вак­ци­на­ма и пред­но­сти­ма вак­ци­на­ци­је, оце­њу­ју у удру­же­њу.


Коментари9
575cd
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Nina Lekar
A meni?se doktorica bukvalno smejala u lice kad sam trazila uput za vadjenje krvi pre MMR vakcine! Istina je, povrsno pregledaju, iako mi je statije dete imalo reakciju na MMR, a i cerka. Tretiraju nas kao stoku!
Veterinar veterinarović
Gospodo, ni pristojan veterinar koji drži do svoje struke, ne vakciniše životinju bez fizičkog kliničkog pregleda i pedantne anamneze uzete od vlasnika. Ni jedan lekar, naročito pedijatar, ne bi smeo da vakciniše dete za koje ne zna u kakvom je zdravstvenom stanju ili da li porodično opterećenje nekim značajnim oboljenjem, npr multiplom sklerozom u vezi sa HIB vakcinom. Dete su nam vakcinisali u 29. novembra, u zavodu za zaštitu zdravlja, bez i jednog pitanja ili pregleda, u kancelariji a ne ordinaciji sa vakcinom koju smo sami doneli. Van svake pameti. Tadašnja načelnica centra za MS je preporučila da ne radimo revakcinaciju zbog MS u široj familiji. A vi vidite kako se rade stvari i zbog čega roditelji negoduju. Pronađite statistiku za MS u Francuskoj pre i posle uvođenja ove vakcine. Ali PREGLED (anamneza i klinički pregled) AMAN, lekari. Pregled a ne zvona i praporci farmaceutske industrije. Ako ništa drugo.
Majka troje dece i lekar
Nisam za to da se pre svake vakcinacije rade analize krvi i bris grla. Za bris grla je potrebno 48-72 sata da se potvrdi da je sterilan, a za to vreme dete moze da dobije neku infekciju. Ali jesam zato da pregled pre vakcinacije bude podrobniji. Poslusati dete, pogledati mu grlo, opipati limfne zlezde, pipnuti stomacic, izmeriti temperaturu, uzeti anamnezu od roditelja - to je sasvim dovoljno za odluku da li dete moze da se vakcinise ili ne.
Svetislava
Gospo draga, niste vi nikakv lekar i nemojte lazno predstavljati svoju profesiju. Mozda majka jeste , ali lekar sigurno niste. Prvo , ne postoji "sterilan" bris, takav izraz u medicini - ne postoji. Nijedan bris ne moze biti sterilan, vec se bakterije mogu naci u "normalnom" broju koje ima svaka osoba. Drugo, provera krvne slike, posebno leukocita, gvozdja, triglicerida, eritrocita itd. itekako je bitno, jer svako odstupanje je pokazatelj samog stanja organizma, a time i imuniteta pacijenta. Dete moze biti anemicno, pa mu to vase "pipanje" i potvrda zdravkja nista ne znaci. Isto tako moguce je da postoji neki upalni proces u irganizmu, infekcija ili nesto trece ali se ni to "pipanjem" ne moze utvrditi. I da ne nabrajam dalje. Za vasu informaciju a i sire, obavezna je i urinokultura. Dakle 3 analize bi morale biti pod obavezno: krvna slika, urinokultura i bris iz grla, uz naravno i to vase " pipanje" ili kako se to kaze - anamnezu.
Препоручујем 17
da da
Pedijatar je tražila analizu jer je videla da nešto nije u redu sa detetom. Šta se roditelji prave ludi.
Milojica Dragicev
Pluskvamperfekat je vreme kada smo verovali,fanaticno,u drzavu institucije tipa zdravstvo skolstvo,sada skoro svi znamo da je sve politika,odnosno biznis. Samo eto,jedan deo drzave vajdi,drugi deo radi za ovaj prvi deo.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља