четвртак, 12.12.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:02

Србија чека туристе из Кине

На­ша зе­мља свр­ста­на у „Топ пет пре­ко­мор­ских де­сти­на­ци­ја” на сај­му у Пе­кин­гу, а Ср­би­ју је у пр­ва два ме­се­ца по­се­ти­ло 105 од­сто ви­ше ту­ри­ста из Ки­не у од­но­су на исти пе­ри­од про­шле го­ди­не
Аутор: Јелица Антељнедеља, 30.04.2017. у 18:00
Чим се отво­ри ди­рек­тан лет од Бе­о­гра­да до Пе­кин­га оче­ку­је се пра­ви бум Ки­не­за, јер смо је­ди­на зе­мља у Евро­пи ко­ја са овом др­жа­вом има без­ви­зни ре­жим. Ту­ри­сти­ма из Ки­не ин­те­ре­сант­ни су на­ша исто­ри­ја и тра­ди­ци­ја, а по­зна­то је да је реч о го­сти­ма ко­ји у ино­стран­ству у про­се­ку тро­ше око 400 евра днев­но (Фото: Пиксабеј)

Вест да је Ср­би­ја на ме­ђу­на­род­ном са­ми­ту ту­ри­стич­ких де­сти­на­ци­ја одр­жа­ном у Пе­кин­гу осво­ји­ла на­гра­ду и свр­ста­на у „Топ пет пре­ко­мор­ских де­сти­на­ци­ја”, уз Салц­бург, Еги­пат, Не­мач­ку и Пољ­ску, си­гур­но је до­бар знак за до­ма­ћи ту­ри­зам. Јер, ки­не­ско тр­жи­ште је у овом тре­нут­ку нај­ве­ће ту­ри­стич­ко тр­жи­ште за ино­стра­на пу­то­ва­ња са про­це­ње­них 127 пре­ко­мор­ских по­се­та у овој го­ди­ни. 

Са­мо у пр­ва два ме­се­ца ове го­ди­не Ср­би­ју је по­се­ти­ло 2.111 ту­ри­ста из Ки­не, што је раст од 105 од­сто. Нај­ве­ћи број до­ла­за­ка оства­ри­ли су ту­ри­сти из Бо­сне и Хер­це­го­ви­не – 11.570, а нај­ве­ћи раст бро­ја ту­ри­ста за­бе­ле­жи­ли смо из Изра­е­ла – 159 од­сто ви­ше у од­но­су на пр­ва два ме­се­ца про­шле го­ди­не.  

У овом пе­ри­о­ду Ср­би­ју је по­се­ти­ло укуп­но 323.262 ту­ри­ста, а де­ви­зни при­лив од ту­ри­зма је био у по­ра­сту за 15 од­сто и из­но­сио је 76 ми­ли­о­на евра. На­шу зе­мљу као ту­ри­стич­ку де­сти­на­ци­ју иза­бра­ло је 136.000 стра­на­ца, што је 42 од­сто од укуп­ног бро­ја ту­ри­ста у овом пе­ри­о­ду. Пре­ма по­да­ци­ма Ре­пу­блич­ког за­во­да за ста­ти­сти­ку, у ја­ну­а­ру и фе­бру­а­ру је оства­ре­но ви­ше од ми­ли­он но­ће­ња, што је 1,5 од­сто ма­ње не­го про­шле го­ди­не.  

У Ми­ни­стар­ству тр­го­ви­не, ту­ри­зма и те­ле­ко­му­ни­ка­ци­ја ка­жу да су нај­по­се­ће­ни­је ба­ње Вр­њач­ка, Сел­терс, Бу­ко­вич­ка и Ба­ња Врд­ник, а ако је су­ди­ти по бро­ју но­ће­ња Ко­па­о­ник, Зла­ти­бор, Та­ра и Див­чи­ба­ре су стран­ци­ма нај­за­ни­мљи­ви­је пла­ни­не у Ср­би­ји.

Ка­ко је ра­ни­је за „По­ли­ти­ку” из­ја­вио ми­ни­стар Ра­сим Ља­јић, Ср­би­ја ће се и ове го­ди­не тру­ди­ти да при­ву­че ту­ри­сте из Ки­не, а јед­на од пред­но­сти је и без­ви­зни ре­жим са овом зе­мљом. Ср­би­ја је ина­че је­ди­на зе­мља у Евро­пи ко­ја има без­ви­зни ре­жим са Ки­ном и ка­ко сма­тра­ју у ре­сор­ном Ми­ни­стар­ству пра­ви ре­зул­та­ти и при­хо­ди у ту­ри­зму сти­гли би на­ја­вље­ним отва­ра­њем ди­рект­не авио-ли­ни­је са Пе­кин­гом. 

– У Ср­би­ју до­ла­зи све ви­ше стра­на­ца, а на­ма су по­себ­но ва­жни Ки­не­зи. Они мно­го во­ле да пу­ту­ју и по­зна­ти су да тро­ше пу­но нов­ца. Чим бу­де отво­рен ди­рек­тан лет од Бе­о­гра­да до Пе­кин­га има­ће­мо пра­ви бум Ки­не­за – из­ја­вио је ми­ни­стар Ља­јић. Ту­ри­сти­ма из Ки­не су ин­те­ре­сант­ни на­ша исто­ри­ја и тра­ди­ци­ја, а по­зна­то је да је реч о ту­ри­сти­ма ко­ји у ино­стран­ству у про­се­ку тро­ше око 400 евра днев­но. За­ни­ма­ју их и на­ше ка­фа­не, кон­цер­ти и шо­пинг.

Да је Ср­би­ја све ин­те­ре­сант­ни­ја за стра­не ту­ри­сте мо­же се ви­де­ти на сва­ком ко­ра­ку. У глав­ном гра­ду, чи­ни се, има их ви­ше не­го ика­да, а до­бру ре­кла­му до­би­ли смо не­дав­но ка­да је бри­тан­ски „Гар­ди­јан” упра­во Ср­би­ју свр­стао у топ 10 де­сти­на­ци­ја ко­је би сва­ка­ко Бри­тан­ци тре­ба­ло да по­се­те по­сле брег­зи­та. 

Да под­се­ти­мо, „Гар­ди­јан” је на­по­ме­нуо да је реч о нео­т­кри­ве­ном дра­гу­љу, зе­мљи ко­ја је атрак­тив­на за оне ту­ри­сте ко­ји во­ле ак­ти­ван од­мор, за би­ци­кли­сте и оне ко­ји во­ле да пе­ша­че, али и за љу­би­те­ље исто­ри­је, до­бре хра­не и кул­ту­ре. 

„Гар­ди­јан” ни­је је­ди­ни бри­тан­ски лист ко­ји је пи­сао по­хвал­но о ту­ри­стич­ком по­тен­ци­ја­лу Ср­би­је. Сли­чан, али оп­шир­ни­ји текст об­ја­вљен је у бри­тан­ском „Те­ле­гра­фу”, ко­ји га је об­ја­вио у част Да­на др­жав­но­сти Ср­би­је.


Коментари10
70d19
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

dr Slobodan Devic
Svim buducim turistima iz Kine zelim srdacnu dobrodoslicu u nasu zemlju. Nadam se da ce uzivati u nasem gostoprimstvu, da ce otkriti nove ukuse (hrane), te da ce se dobrano odmoriti (banje, zabava, opustanje, ...).
Zarko Zarkovic
Srbija je poznata po muzejima koji su zatvoreni eto vec vise od decenije. Ako strani, kineski turisti stanu u red na vreme, moci ce da uzivaju u eksponatima Narodnog Muzeja kao i Muzeja Savremenih Umetnosti, koji ce biti otvoren jednog dana. Tasovac nam je pricao da ce biti otvoren 2015., a sada nam Nakarada kaze u Oktobru 2017. Dakle, Kinezi, kulturna ponuda je tu, samo sto nije. U medjuvremenu, pogledajte Daru Bubamaru, Jecu Karleusu, ili neku drugu prepariranu "umetnicu" koje su uvek tu, deo turisticke ponude Srbije bez greske, nema da omane. Sve uz sanitaran masan burek sa sirom i pljesku iz kioska. Ne zaboravite da nahranite i pse lutalice ako vam slucajno nesto preostane od tih djakonija, zastitni su znak Beograda, a i oni su ljudi. Pozdrav!
belen
@Nikola Nešic Na šta se troši novac u Tajlandu, npr.u Bangkoku, a mi ćemo izgleda da preuzmemo tu ulogu evropskog Bangkoka, čime se još ponosimo. Ako svi drugi u Evropi imaju vize za Kineze, a mi jedini ne, logika nalaže da razmislimo da li smo samo mi tu pametni ili je možda obrnuto. Mi ne važimo za najpametniji evropski narod, barem po nekim analizama, moguće pristrasnim, a ima i ono čega se pametan stidi.....
Саша
Никоме не смета Ибица, Сиднеј, Амстердам, Лондон, Мајами али ето ви као и неки други се правите паметни. Еу земље првествено немају безвизни ређим јер се боје милионског прилива Кинеза који би радо искористили смешан азилски систем. У Србији тога нема па је за веровати да ће прилив туриста из Кине, који иначе воле да уживају и потроше, остати при томе. Рађе ми дајте Кинеског него Енглеског туристу јер ови други само умеју да дивљају и напијају. Немци пак су врло фини али троше врло мало. Према томе, ово је само за похвалу. А ако буде проблемс, визни режим де лако да вратити.
Препоручујем 12
Nikola Nesic
Na sta ce turisti u Srbiji da potrose novac? Cevapi, splavovi, pivo...
Panda
Glupost. Turisticka organizacija Kine je istakla da nije primecen povecan broj kineskih turista u Srbiji. Pre svega jer nemaju nikakvih informacija o ponudi u Srbiji. Takodje treba napomenuti da je na sajmu u Sangaju, jesenas, sva ponuda iz Srbije bila na engleskom, na kineskom nista. Jos jedan genijalan potez nasih ''strucnjaka''. Glavno pitanje je, sta to mi mozemo ponuditi turistima iz Kine? Osim prelepe, neuredjene prirode, mrkih pogleda i hrane koja njima nece biti interesantna... jako malo.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља