четвртак, 24.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 25.06.2017. у 20:22 Бран­ка Ва­си­ље­вић / Де­јан Алек­сић

Кинези финансирају пречишћавање отпадних вода у Београду

Градска управа очекује да у наредних месец и по оконча разговоре са азијским партнерима о финансирању изградње колектора вредног 269 милиона евра
Ко­лек­тор-ин­тер­цеп­тор у Ви­шњи­ци (Фо­то Д. Је­вре­мо­вић)

За је­дан од ве­ли­ких еко­ло­шких про­бле­ма са ко­јим се пре­сто­ни­ца Ср­би­је су­о­ча­ва – из­ли­ва­ње от­пад­них во­да ди­рект­но у Са­ву и Ду­нав – на­зи­ре се ре­ше­ње. Ка­ко је гра­до­на­чел­ник Си­ни­ша Ма­ли на­ја­вио, у на­ред­них ме­сец и по да­на тре­ба­ло би да се при­ве­ду кра­ју раз­го­во­ри са ки­не­ским парт­не­ри­ма о за­вр­шет­ку из­град­ње цен­трал­ног ко­лек­то­ра, „Ин­тер­цеп­то­ра”. Овај ко­лек­тор би по­ве­зао црп­не ста­ни­це „Ушће” и „Мо­стар”, све од Но­вог Бе­о­гра­да до Ве­ли­ког Се­ла. Та­мо би би­ло по­стро­је­ње за пре­ра­ду от­пад­них во­да из гра­да.

Та­ко пре­чи­шће­не, би­ће из­ли­ва­не у Ду­нав.

– Бе­о­град је је­ди­ни град у Евро­пи ко­ји не­ма фа­бри­ку за пре­ра­ду от­пад­них во­да, већ оне иду ди­рект­но у Са­ву и Ду­нав. Из­град­ња фа­бри­ке за пре­чи­шћа­ва­ње от­пад­них во­да и за­вр­ше­так „Ин­тер­цеп­то­ра” ко­шта­ла би 269 ми­ли­о­на евра. Са ки­не­ским парт­не­ри­ма ушли смо у де­таљ­не пре­го­во­ре око фи­нан­си­ра­ња про­јек­та „Ин­тер­цеп­то­ра” и до про­ле­ћа би­смо мо­гли да кре­не­мо у ње­гов за­вр­ше­так. Он је та­ко­ре­ћи по­лу­го­тов, али су из­гра­ђе­не де­о­ни­це не­по­ве­за­не – ре­као је Ма­ли. 

Из­град­њом „Ин­тер­цеп­то­ра” ка­на­ли­за­ци­о­ни из­ли­ви у ре­ку Са­ву код Бе­о­град­ског сај­ма и Бе­о­град­ског при­ста­ни­шта, као и ду­нав­ски из­ли­ви у Зе­му­ну, Но­вом Бе­о­гра­ду, код Пан­че­вач­ког мо­ста и Аде Ху­је, би­ће за­тво­ре­ни. У овај про­је­кат укљу­че­на је и пр­ва фа­за пре­чи­шћа­ва­ња свих от­пад­них во­да. 

– Под тим се под­ра­зу­ме­ва­ју об­но­ва и из­град­ња хи­дро­тех­нич­ких ту­не­ла (ко­лек­то­ра) и црп­них ста­ни­ца. Ту­нел од Ка­ра­бур­ме до Ве­ли­ког Се­ла је из­гра­ђен, али тре­ба да се про­ду­жи до Ви­шњич­ке ули­це и до угла Де­спо­та Сте­фа­на и Ве­ни­зе­ло­со­ве (Ђу­ре Ђа­ко­ви­ћа). На том углу „Ин­тер­цеп­тор” ће се де­ли­ти на два кра­ка. Је­дан крак ићи ће крај Ка­ле­мег­да­на, Ули­цом вој­во­де Бо­јо­ви­ћа, про­ла­зи­ти ис­под Са­ве све до Ушћа. Ту ће се ску­пља­ти све от­пад­не во­де из Но­вог Бе­о­гра­да и Зе­му­на. Дру­ги крак ићи ће ка ауто­пу­ту и Хит­ној по­мо­ћи. У ту­нел код Хит­не по­мо­ћи ули­ва­ће се во­де из чу­ка­рич­ког, мо­кро­лу­шког и топ­чи­дер­ског сли­ва. Све те во­де на кра­ју би­ће пре­у­сме­ре­не ка Ве­ли­ком Се­лу и фа­бри­ци за пре­чи­шћа­ва­ње от­пад­не  во­де – ка­же Зо­ран Ма­тић, из­вр­шни ди­рек­тор за ка­на­ли­за­ци­о­ни си­стем у ЈКП „Во­до­вод и ка­на­ли­за­ци­ја”. 

Укуп­на ду­жи­на ових ко­лек­то­ра је око 16 ки­ло­ме­та­ра, а до са­да је из­гра­ђе­на по­ло­ви­на. Ди­рек­ци­ја за гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште и из­град­њу гра­да овог ме­се­ца за­кљу­чи­ла је уго­вор за из­ра­ду про­јек­та и тех­нич­ке до­ку­мен­та­ци­је за ка­на­ли­за­ци­о­ну црп­ну ста­ни­цу, ко­ја ће би­ти део бу­ду­ћег по­стро­је­ња за пре­ра­ду от­пад­них во­да у Ве­ли­ком Се­лу.

Ка­ко об­ја­шња­ва Ма­тић, за­вр­ше­ни ту­нел „Ви­шњи­ца”, чи­ја је ду­жи­на 6.730 ме­та­ра, има нај­ве­ћи преч­ник. 

– Мо­ра­ће­мо да из­гра­ди­мо црп­ну ста­ни­цу „Ушће” и об­но­ви­мо црп­ну ста­ни­цу код Мо­стар­ске пе­тље. Из­град­њом два кра­ка и ко­лек­то­ра од Ве­ни­зе­ло­со­ве ре­ши­ће се про­блем од­во­ђе­ња от­пад­них во­да ко­је про­из­ве­де ви­ше од ми­ли­он ста­нов­ни­ка пре­сто­ни­це – ка­же Ма­тић.

Про­блем за оста­так ста­нов­ни­штва Бе­о­гра­да ре­ши­ће из­град­ња још че­ти­ри фа­бри­ке за пре­ра­ду фе­кал­них во­да. Јед­но по­стро­је­ње на­ла­зи­ло би се на ле­вој оба­ли Ду­на­ва, у Кр­ња­чи. Оно би об­у­хва­ти­ло сли­во­ве от­пад­них во­да и из Бор­че, Ов­че и Ко­те­жа. Дру­го по­стро­је­ње тре­ба­ло би да бу­де из­гра­ђе­но у Ба­тај­ни­ци. Та­мо би се пре­ра­ђи­ва­ле во­де из овог и окол­них на­се­ља, де­ло­ва Ал­ти­не, Зе­му­на и Сур­чи­на, а тре­нут­но се за ње­га ра­ди про­јект­на до­ку­мен­та­ци­ја. Тре­ћи тре­ба да бу­де у Вин­чи за бо­леч­ки крај и део око сли­ва ре­ке Бо­ле­чи­це, а че­твр­ти у Остру­жни­ци за Остру­жни­цу и Срем­чи­цу.

Коментари3
2bfe2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Siniša Škarica
Prema projektu Interceptor je trebao da odavno bude završen. Interesuje me šta je bilo sa vlasnicima preduzeća koji su ovaj projekat započeli? Znam da su uhapšeni zbog malverzacija, ali šta je sa njima kasnije bilo i šta danas rade'
Стефан Стојановић
Који смо ми заправо дивљаци кад тек сада правимо овакво постројење... Шта ће бити са сплавовима и њиховим тоалетима, то се ја питам. Они ће се, сасвим сигурно, и даље изливати директно у реке.
Jaksic
Reciklaza .....Moraju nesto somovi i sarani da jedu, a ond mi njih i tako u krug, salim se naravno. Moglo bi se za splavove inisistirati na hemijskim WCima ko na jahtama. To nije previse skupo ali iskreno to biolosko opterecenje sa splavova je minorno i iznosi maximalno 1-2 promila od sadasnjeg gradskog opterecenja i reka ih sam bez problema moze precistiti. Preciscavnje otpadnih mi je struka i specijalnost a radim na tome 25 godina u Holandiji

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља