четвртак, 24.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 05.07.2017. у 20:22 Марија Бракочевић

Фејсбук није баук

У Србији отприлике 22 одсто жена и 39 процената мушкараца старости од 55 до 74 године уме да користи рачунар
Радионица за рачунаре у клубу за пензионере у Београду (Фо­то М. Бра­ко­че­вић)

Увек сам се­бе те­ши­ла: „Шта ће ти курс ком­пју­те­ра кад иона­ко ни­ка­да не­ћеш има­ти при­ли­ку да ра­диш на ра­чу­на­ру?” Са­да сам чвр­сто од­лу­чи­ла да се об­у­чим за рад на овој моћ­ној ма­ши­ни, јер ми је до­ја­ди­ло да мо­лим и ку­мим све ре­дом да ми по­ша­љу не­ку сли­ку или ока­че ва­жно оба­ве­ште­ње на сајт пла­ни­нар­ског дру­штва чи­ји сам вер­ни члан. Ни­је ми ни­ма­ло ла­ко, гра­ди­во је те­шко, али са­вла­да­ћу ја и ту пре­пре­ку – уве­ре­на је пен­зи­о­нер­ка Ми­ли­ца Стар­че­вић (69) из Бе­о­гра­да, док се­ди за ком­пју­тер­ским сто­лом у Цен­тру за тре­ће до­ба у Све­то­гор­ској ули­ци.

Уз још пет-шест „ко­ле­га” и са­бо­ра­ца, овој ше­зде­сет­де­ве­то­го­ди­шња­ки­њи ни­је те­шко да до­ла­зи на ком­пју­тер­ску ра­ди­о­ни­цу и пом­но слу­ша пре­да­ва­ња учи­те­љи­це Је­ле­не Цвет­ко­вић.

– Ма, од­лу­чи­ла сам да бу­дем мо­дер­на, а не за­о­ста­ла, али ми искре­но го­во­ре­ћи и не иду баш ти ком­пју­те­ри од ру­ке. По­што сам на не­ки на­чин при­ну­ђе­на на све ово, он­да ра­чу­нам на соп­стве­ну упор­ност. За са­да сам на­у­чи­ла да фо­то­гра­фи­је пре­ба­цим са вај­бе­ра на феј­сбук. То је ве­ли­ки по­мак за ме­не – до­да­је Ми­ли­ца и при­зна­је да, иако има отво­рен на­лог на овој нај­по­пу­лар­ни­јој дру­штве­ној мре­жи на ин­тер­не­ту, ипак не уме са­ма да по­ста­ви сво­ју сли­ку. 

– На­дам се да ће нас Је­ле­на и то­ме об­у­чи­ти. До са­да смо на ра­ди­о­ни­ци на­у­чи­ли ка­ко да укљу­чи­мо и ис­кљу­чи­мо ком­пју­тер, ра­ди­ли смо у про­гра­ми­ма ворд и екс­ел, са­зна­ли смо ка­ко се пра­ве фол­де­ри, ка­ко се ку­ца ма­лим и ве­ли­ким сло­ви­ма... – на­бра­ја Ми­ли­ца и при­зна­је да је сна­ла­же­ње на та­ста­ту­ри до­сад нај­бо­ље „ап­сол­ви­ра­ла”. 

Ка­да је не­ко у пен­зи­ји или у го­ди­на­ма за по­што­ва­ње, то ипак не зна­чи да не мо­же са стра­шћу да се окре­не но­вим тех­но­ло­ги­ја­ма и дру­штве­ним ме­ди­ји­ма. На то под­се­ћа­ју и нај­но­ви­ји по­да­ци: број љу­ди ко­ји ме­сеч­но ко­ри­сте феј­сбук по­рас­тао је 17 од­сто. „Феј­сбу­ко­ва­ца” је са­да укуп­но 1,94 ми­ли­јар­де, али ге­не­рал­но со­ци­јал­не мре­же сва­ко­днев­но ко­ри­сти 27,4 ми­ли­о­на љу­ди ста­ри­јих од 55 го­ди­на, док 19 ми­ли­о­на осо­ба из ове гру­пе има про­фил на феј­сбу­ку.

А ка­кво је ста­ње у Ср­би­ји?

На­жа­лост, пен­зи­о­не­ри­ма и ста­ри­јим осо­ба­ма ко­јих у на­шој зе­мљи има 1.700.000, дру­штво се нај­че­шће ба­ви ка­да је реч о со­ци­јал­ним про­бле­ми­ма. Кон­стант­но се за­бо­ра­вља да су се­ни­о­ри у Ср­би­ји и те ка­ко ак­тив­ни и да се тру­де да иду уко­рак с вре­ме­ном, као гра­ђа­ни 21. ве­ка.

Не­зва­нич­ни по­да­ци по­ка­зу­ју да око 22 од­сто же­на и 39 од­сто му­шка­ра­ца од 55 до 74 го­ди­не у Ср­би­ји уме да ко­ри­сти ра­чу­нар. Нај­ве­ћи број шко­ла стра­них је­зи­ка већ го­ди­на­ма у свом про­гра­му има кур­се­ве стра­них је­зи­ка на­ме­ње­не пен­зи­о­не­ри­ма, јер је то пр­ви и ну­жан услов да се успе­шно слу­жи­мо но­вим тех­но­ло­ги­ја­ма. Шко­ле ра­чу­на­ра та­ко­ђе ну­де те­ча­је­ве за се­ни­о­ре у свим ве­ћим гра­до­ви­ма у Ср­би­ји. Бес­плат­не обу­ке ор­га­ни­зу­ју се у Бе­о­гра­ду у свим клу­бо­ви­ма и днев­ним цен­три­ма за пен­зи­о­не­ре, као и у оп­штин­ским удру­же­њи­ма и ор­га­ни­за­ци­ја­ма пен­зи­о­не­ра. Исту прак­су има­ју и удру­же­ња и клу­бо­ви за пен­зи­о­не­ре у свим де­ло­ви­ма зе­мље, ма­хом у ве­ћим ме­сти­ма. Обу­ку нај­че­шће др­же сред­њо­школ­ци и сту­ден­ти или во­лон­те­ри ко­ји су вољ­ни да сво­је зна­ње пре­не­су ста­ри­ји­ма. 

Коментари1
da076
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Живко
Ма шта има фејсбук са обуком коришћења рачунара! Фејсбук је једно зло, које користе крупне рибе за доступност информацијама о свима нама, а ми као да смо скренули, на тим тзв.''друштвеним мрежама'', откривамо и кад идемо у wc!! Нису криви пензионери за усамљеност, већ њихова деца, која су и себе оставила на милост и немилост , а камоли своје родитеље. Породица и дружење старијих и млађих је обострано корисна за ментално здравље свих социјалних и старосних категорија. Рачунар може бити само алат, подређен оваквом начину живота, а не да нам он одређује како да живимо.Зато су нам деца, па и ми одрасли, инфицирана некаквим''игрицама и друштвеним мрежама'', па смо сви постали асоцијални и заглупљени и незнамо шта је нормалан живот!!!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља