петак, 07.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 10.07.2017. у 20:45 Бран­ка Јак­шић

Од пешака до маратонца

Учествовао на ви­ше од 260 ду­го­пру­га­шких тр­ка (Фото лична архива)

Дра­го Кне­же­вић (68), пен­зи­о­нер и срп­ски ма­ра­то­нац ве­те­ран, сво­ју ду­го­пру­га­шку еру за­по­чео је као де­ча­рац ко­ји је од род­ног се­ла Ило­ве у ба­ња­луч­кој оп­шти­ни до шко­ле сва­ко­днев­но пе­ша­чио осам ки­ло­ме­та­ра. И ни­ка­да ни­је ка­снио. То зна­чи да је, ако га успо­ри ло­ше вре­ме или ка­ква се­о­ска до­го­дов­шти­на, мо­рао да по­тр­чи ка­ко би у клу­пу сео пре школ­ског зво­на. При­сти­гав­ши до ви­ших раз­ре­да основ­не па он­да сред­ње шко­ле у Пр­ња­во­ру, ки­ло­ме­тра­жа до клу­пе се удво­стру­чи­ла.

Сва­ког да­на уста­јао би у зо­ру и кре­тао на пут дуг пет­на­е­стак ки­ло­ме­та­ра.

И ту је мо­рао убр­за­ти ко­рак, што због стра­ха од за­ви­ја­ња ву­ко­ва с пла­ни­не Мо­та­ји­це, што због же­ље да се што пре на­ђе за по­ро­дич­ном тр­пе­зом. Да­нас овај пен­зи­о­нер мо­же да се по­хва­ли са ви­ше од 260 ду­го­пру­га­шких тр­ка: по­лу­ма­ра­то­на, ма­ра­то­на и ул­тра­ма­ра­то­на. Би­ће их још јер Дра­го на­ме­ра­ва да то тра­је ду­го.

Тр­чао је све че­шће и да­ље, по­го­то­во ка­да је уочио да је у све бо­љој фор­ми. Тр­ча­ње ни­је на­пу­штао ни ка­да је ле­ти до гим­на­зи­је сти­зао лак­ше, би­ци­клом. На­и­ме, уз­брд­не де­о­ни­це ва­ља­ло је ис­тр­ча­ти но­се­ћи би­цикл. Ка­да је сти­гао у Са­ра­је­во, нај­пре на сту­ди­је Ма­шин­ског фа­кул­те­та, па он­да и еко­но­ми­је, био је ре­до­ван члан aтл­ет­ског клу­ба. По­чео је да тре­ни­ра озбиљ­ни­је, при­пре­ма­ју­ћи се за утр­ке на 3.000 и 5.000 ки­ло­ме­та­ра. У то вре­ме имао је ве­о­ма до­бре ре­зул­та­те. А не­ка­ко по­чет­ком рад­не ере, по­че­ли су по­пу­ма­ра­то­ни и ма­ра­то­ни ко­јих је та­да код нас и у Евро­пи би­ло мно­го ма­ње. 

Бе­о­гра­ђа­нин је по­стао 1992. и ота­да уче­ству­је на три до че­ти­ри ма­ра­то­на го­ди­шње: бе­о­град­ски, но­во­сад­ски, под­го­рич­ки... Не­што ка­сни­је кре­нуо је и за­гре­бач­ки, љу­бљан­ски и скоп­ски.

– По­сле сва­ког ма­ра­то­на осе­ћао сам све ве­ће за­до­вољ­ство и са­мо­по­у­зда­ње. У ре­ги­о­ну ско­ро сви ве­ли­ки гра­до­ви ор­га­ни­зу­ју ма­ра­то­не, а ја од­ла­зим и на европ­ске: у Бри­сел, Ај­дхо­вен, Ам­стер­дам. Да­ка­ко и у Бра­ти­сла­ву, Беч и низ ду­гих ста­за у ма­њим ме­сти­ма у Че­шкој и Сло­вач­кој – на­бра­ја Кне­же­вић.

Про­шло је пет го­ди­на от­ка­ко је наш ма­ра­то­нац у пен­зи­ји, али у по­гле­ду тр­ча­ња ни­шта ни­је про­ме­нио. Днев­но ис­тр­чи од 30 до 40 ки­ло­ме­та­ра. Не прак­ти­ку­је по­се­бан ре­жим ис­хра­не. Је­де до­ста во­ћа и узи­ма мно­го теч­но­сти, ина­че се хра­ни уоби­ча­је­но, уме­ре­но.

До­сад иза ње­га сто­је за­вид­ни бро­је­ви – 167 ма­ра­то­на, 16 ул­тра­ма­ра­то­на и 80 по­лу­ма­ра­то­на. Ње­го­ва нај­ду­жа тр­ка би­ла је 110 ки­ло­ме­та­ра на Па­ли­ћу, 1995, и по­тра­ја­ла је 12 са­ти. То­ком овог ул­тра­ма­ра­то­на осе­тио је бо­ло­ве у ру­ка­ма (не и у но­га­ма), от­кри­ва Дра­го. Зва­нич­ни лич­ни ре­корд по­сти­гао је на Но­во­сад­ском ма­ра­то­ну 1997. го­ди­не, ка­да је 42 ки­ло­ме­тра пре­тр­чао за 2 са­та и 59 ми­ну­та.

Сем због не­ко­ли­ко по­вре­да при­ли­ком па­до­ва, ле­ка­ру се ни­ка­да ни­је обра­ћао. Дра­го је здрав чо­век, без ијед­не бољ­ке.

– Од овог спор­та не мо­же да се жи­ви, а сми­сао у ма­ра­то­ни­ма на­ла­зим у на­ме­ри да што ду­же тра­јем – от­кри­ва свој глав­ни мо­тив за тр­ча­ње.

Има лак­ших и те­жих ду­гих пру­га, а нај­те­же му је би­ло на бр­до­ви­том те­ре­ну у Пољ­ској пре се­дам го­ди­на, ка­да се осе­ћао то­ли­ко ло­ше да је мо­рао да сед­не. 

– До ци­ља је оста­ло са­мо два ки­ло­ме­тра, али ја ни­сам мо­гао да уста­нем и пре­ђем их – искрен је он. До не­ке вр­сте бло­ка­де у тр­ча­њу до­ла­зи из­не­на­да и без на­ја­ве, до­да­је Дра­го, а та­ко не­што до­го­ди­ло му се на Бе­о­град­ском ма­ра­то­ну 2016. го­ди­не, ка­да је по­сле ис­тр­ча­них 25 ки­ло­ме­та­ра мо­рао да ста­не јер но­ге ни­су хте­ле да­ље. Је­два је сти­гао до ци­ља, и то по­сле ви­ше од пет ча­со­ва. Та­кве епи­зо­де га не­ће за­у­ста­ви­ти. Ис­тр­чао је ово­го­ди­шњи Бе­о­град­ски ма­ра­тон, а не­дав­но и скоп­ски. Са­да се спре­ма за оста­ле.

Коментари1
2e3e2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Sofija
Svaka čast ovakvom upornom čoveku!Sve pohvale!Mi mladji možemo samo da se postidimo ...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља