недеља, 16.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 20:04

Проглашени најбољи електронски уређаји

Награде за најбоље у 66 категорија електронске потрошачке и професионалне опреме биће уручене у Берлину на једном до највећих сајмова почетком септембра – IFA 2017
Аутор: А. Ц.субота, 19.08.2017. у 22:00
За по­је­ди­не ка­те­го­ри­је је ла­ко до­не­ти од­лу­ку али у не­ки­ма од­лу­чу­ју фи­не­се (Фото Ројтерс)

Европ­ска асо­ци­ја­ци­ја за звук и сли­ку (EISA) об­ја­ви­ла је име­на по­бед­ни­ка у 66 ка­те­го­ри­ја – про­из­во­да из до­ме­на аудио, ви­део, геј­мер­ске, ко­му­ни­ка­ци­о­не, ин­фор­ма­ци­о­не, тех­но­ло­ги­је сни­ма­ња, оне за уград­њу у ауто­мо­би­ле, ко­ји ће обе­ле­жи­ти тр­жи­ште до кра­ја ове и на­ред­не го­ди­не. Из­бор нај­бо­љих об­у­хва­та ка­ко по­тро­шач­ко та­ко и про­фе­си­о­нал­но тр­жи­ште. При­зна­ња ће би­ти уру­че­на по­чет­ком сеп­тем­бра у Бер­ли­ну на јед­ном до нај­ве­ћих сај­мо­ва елек­тро­ни­ке и кућ­них апа­ра­та на све­ту (IFA 2017). 

На­гра­де се до­де­љу­ју већ 35 го­ди­на, ко­ли­ко по­сто­ји и асо­ци­ја­ци­ја. Иако је фор­ми­ра­на на Ста­ром кон­ти­нен­ту, од ове го­ди­не за чла­но­ве су при­хва­ће­ни и Аустра­ли­ја и Сје­ди­ње­не Др­жа­ве. 

Од­лу­ку о нај­бо­љи­ма уре­ђа­ји­ма до­но­си екс­перт­ски жи­ри. У ра­ду ак­ту­ел­ног из­бо­ра уче­ство­ва­ло је 53 уред­ни­ка струч­них ча­со­пи­са из 25 др­жа­ва све­та. Ин­те­ре­сант­но је да је Ср­би­ја чла­ни­ца од 2008, а из де­ла ис­точ­не Евро­пе сво­је ме­сто ка­сни­је су сте­кли и спе­ци­ја­ли­сти из Хр­ват­ске, Бу­гар­ске, Сло­вач­ке.

Ме­то­до­ло­ги­ја из­бо­ра, шам­пи­он­ских про­из­во­да, пре­ма ре­чи­ма Љу­би­ше Ми­о­дра­го­ви­ћа, пот­пред­сед­ни­ка асо­ци­ја­ци­је, та­ква је да се на го­ди­шњем са­стан­ку, ове го­ди­не одр­жа­ним у Спли­ту, оку­пе чла­но­ви жи­ри­ја ко­ји су прет­ход­но те­сти­ра­ли и на­пи­са­ли ре­цен­зи­је о од­ре­ђе­ном елек­трон­ском уре­ђа­ју.

По­сто­ји шест ве­ли­ких ка­те­го­ри­ја: фо­то-уре­ђа­ји, хај-фај, кућ­ни би­о­скоп, те­ле­ви­зо­ри, му­зич­ка опре­ма за ауто­мо­би­ле и мо­бил­ни уре­ђа­ји (у овој ка­те­го­ри­ји су про­из­во­ди од мо­бил­них те­ле­фо­на до звуч­ни­ка, слу­ша­ли­ца и дру­гог сит­ног елек­трон­ског мо­би­ли­ја­ра). Кaко ка­же наш са­го­вор­ник, ко­ли­ки је то по­сао илу­стру­је по­да­так да се то­ком 12 ме­се­ци у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним ча­со­пи­си­ма, чла­но­ви­ма EISА, об­ја­ви ви­ше од 5.000 ре­цен­зи­ја. На пи­та­ње да ли по­сто­ји би­ло ка­ква мо­гућ­ност фа­во­ри­зо­ва­ња од­ре­ђе­ног про­из­во­да ка­же да је ис­кљу­че­на јер се ко­нач­на од­лу­ка до­но­си јав­ним гла­са­њем, а у сва­кој ко­ми­си­ји је нај­ма­ње 15 чла­но­ва. „ Те­шко би не­ко мо­гао да ло­би­ра или пот­ку­пи све чла­но­ве”, об­ја­шња­ва Ми­о­дра­го­вић. 

За по­је­ди­не ка­те­го­ри­је је ла­ко до­не­ти од­лу­ку али у не­ки­ма од­лу­чу­ју фи­не­се. На­ро­чи­то је те­шко на при­мер за „сит­ни­је” уре­ђа­је ко­ји оба­вља­ју не­ко­ли­ко опе­ра­ци­ја по­пут слу­ша­ли­ца а по­сто­ји ви­ше де­се­ти­на мо­де­ла. Ве­ли­ка кон­ку­рен­ци­ја ове го­ди­не за­бе­ле­же­на је у ка­те­го­ри­ји па­мет­них са­то­ва. 

Ин­те­ре­сант­но је да се за­са­да не би­ра­ју нај­бо­љи дро­но­ви, уре­ђа­ји за вир­ту­ел­ну ре­ал­ност, фит­нес на­ру­кви­це. Ка­ко су то де­ло­ви елек­трон­ске ин­ду­стри­је ко­ја се по­след­њих се­зо­на све ви­ше ома­со­вља­ва, наш са­го­вор­ник оче­ку­је у што ско­ри­јој бу­дућ­но­сти да ће се и они на­ћи ма­сов­ни­је на те­сти­ра­њу.


Коментари0
d211e
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља