четвртак, 23.05.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:42
САРАДЊА „ПОЛИТИКЕ” И УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ

Психолошко тестирање деце открива проблеме у развоју

Аутор: Данијела Давидов-Кесарсреда, 30.08.2017. у 21:11
(Фото Д. Д. К.)

Лист „По­ли­ти­ка”, у са­рад­њи са Уни­вер­зи­тет­ском деч­јом кли­ни­ком у Тир­шо­вој, ор­га­ни­зо­вао је пре­кју­че те­сти­ра­ње де­це ра­ди про­це­не ни­воа њи­хо­вих пси­хо­мо­тор­них спо­соб­но­сти. На ово те­сти­ра­ње ве­ли­ки број ро­ди­те­ља је при­ја­вљи­вао ма­ли­ша­не ко­ји има­ју од ме­сец да­на до пет го­ди­на, а сви су би­ли оду­ше­вље­ни ини­ци­ја­ти­вом на­шег ли­ста да се ор­га­ни­зу­је јед­на ова­ква ак­ци­ја. 

– При­ја­ви­ли смо се на те­сти­ра­ње ка­ко би­смо чу­ли струч­но ми­шље­ње, јер на ин­тер­не­ту има до­ста ин­фор­ма­ци­ја али не знам ко­ме тре­ба ве­ро­ва­ти, ко­је ве­сти су про­ве­ре­не. По­треб­не су ми но­ве смер­ни­це ка­ко бих мо­гла де­те да усме­рим та­мо где ка­жу струч­ња­ци и, ако по­сто­ји не­ки про­блем, ка­ко мо­же да се ре­ши. Мој син има отво­ре­ни­ји од­нос са ста­ри­јим осо­ба­ма не­го са вр­шња­ци­ма – на­гла­ша­ва Ми­ра Пе­тро­вић, ма­ма че­тво­ро­го­ди­шњег Све­то­за­ра, ко­ји је био на те­сти­ра­њу.

Струч­ња­ци су ро­ди­те­љи­ма об­ја­шња­ва­ли да као што је ва­жно да здра­вље де­те­та од нај­ра­ни­је до­би пра­ти ње­гов пе­ди­ја­тар, исто та­ко је бит­но да се во­ди ра­чу­на и о раз­во­ју ма­ли­ша­на. Ту се ми­сли и на то ка­ко де­ца ко­му­ни­ци­ра­ју, ре­ша­ва­ју про­бле­ме, ко­ри­сте ша­ке и по­ме­ра­ју те­ло, ре­а­гу­ју на дру­ге љу­де и игра­ју се. Ро­ди­те­љи ко­ји су до­во­ди­ли де­цу за­хва­љу­ју­ћи са­рад­њи „Тир­шо­ве” и „По­ли­ти­ке” по­ка­за­ли су ве­ли­ко ин­те­ре­со­ва­ње за ово те­сти­ра­ње, као и по­тре­бу за са­ве­ти­ма ко­ји се ти­чу раз­ли­чи­тих раз­вој­них иза­зо­ва ве­за­них за уз­раст де­те­та. За пр­ве кон­сул­та­ци­је ка­рак­те­ри­стич­но је да се ви­ше раз­го­ва­ра­ло са ро­ди­те­љи­ма и по­мо­ћу стан­дар­ди­зо­ва­них те­сто­ва, ко­ји су се бр­зо по­пу­ња­ва­ли за­јед­но са њи­ма, пси­хо­ло­зи су до­но­си­ли од­лу­ке о да­љој по­тре­би за про­це­ном и ин­тер­вен­ци­ја­ма. 

– Ма­ме и та­те ко­је су до­во­ди­ле де­цу пи­та­ле су за са­ве­те у ве­зи са ин­тен­зив­ним не­го­до­ва­њем де­те­та ка­да му се по­ста­ве гра­ни­це, про­бле­ми­ма са кон­цен­тра­ци­јом, ис­ка­за­ли за­бри­ну­тост ве­за­ну за ко­му­ни­ка­ци­ју њи­хо­вог де­те­та са вр­шња­ци­ма… Јед­ног де­ча­ка смо упу­ти­ли на ло­го­пед­ски трет­ман ка­ко би ве­жбао пра­вил­но из­го­ва­ра­ње ре­чи и ре­че­ни­ца. Ја­ко нам се до­па­ла ова ини­ци­ја­ти­ва „По­ли­ти­ке”, ак­ци­ја је би­ла успе­шна. Сви ро­ди­те­љи ко­ји ни­су ус­пе­ли да до­би­ју тер­мин мо­гу да се ја­ве пси­хо­ло­шкој ам­бу­лан­ти у на­шој кли­ни­ци и за­ка­жу те­сти­ра­ње де­це – ка­же кли­нич­ки пси­хо­лог Ире­на Ко­ри­ћа­нац.

Она ис­ти­че да је код ве­о­ма ма­ле де­це не­ка­да те­шко на­пра­ви­ти раз­ли­ку из­ме­ђу то­га шта не мо­гу да ура­де, а шта не же­ле. До­го­ди се да ро­ди­тељ из­о­ста­нак не­ке ве­шти­не при­пи­су­је не­ма­ру де­те­та, не­за­ин­те­ре­со­ва­но­сти, без­о­бра­злу­ку, сво­је­гла­во­сти. Ме­ђу­тим, про­блем на­ста­је ка­да иза од­би­ја­ња де­те­та да не­што ура­ди сто­ји од­ре­ђе­но раз­вој­но ка­шње­ње због ког де­те ни­је у ста­њу да усво­ји не­ке зах­те­ве ка­рак­те­ри­стич­не за ње­гов уз­раст. Та­да де­те­ту не­до­ста­је од­ре­ђе­на ве­шти­на за ко­ју је нео­п­ход­но да се пси­хо­ло­зи по­тру­де ка­ко би је де­те по­сти­гло. 

– Уко­ли­ко се уочи за­о­ста­ја­ње у би­ло ко­јој обла­сти, пла­ни­ра се да­ља, де­таљ­ни­ја про­це­на. Она под­ра­зу­ме­ва да се то­ком ин­тер­ак­ци­је са де­те­том уоча­ва оно што оно уме или не уме. Уко­ли­ко се не при­ме­ти за­о­ста­ја­ње, ро­ди­те­љи се са­ве­ту­ју у обла­сти­ма ко­је са­ми на­во­де да их нај­ви­ше бри­ну – до­да­је Ко­ри­ћа­нац.

Са­рад­ња „По­ли­ти­ке” и Уни­вер­зи­тет­ске деч­је кли­ни­ке се на­ста­вља, а у на­ред­ној ак­ци­ји пла­ни­ра­но је да се ор­га­ни­зу­ју пре­гле­ди код уро­ло­га ове здрав­стве­не уста­но­ве.


Коментари5
909f8
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Ilic Momcilo
Mislim da je osnovni problem, uvidjanje roditelja da im deca imaju problem u razvoju. a zatim umeti odluciti,sta ciniti i kom strucnjaku se obratiti.Ovo nije kritika upucena roditeljima,vec samo moje misljenje sta nam svima nedostaje.Imao sam predivne roditelje,kucu punu ljubavi i sestru koja je bila drugacija od mene. U OS osrednji djak.Srednju skolu jedva zavrsila sa izgubljene 2 godine,a onda resila da studira.Otac mi se pozali i ja ga nagovorim da joj dozvoli upis na fakultet.Sestra zavrsi fakultet srednjom jakom ocenom i bez ijednog izgubljenog ispita.Svi u kuci srecni ali niko ne zna sta se sa sestrom,u stvari desavalo.I drugo: Sina sam vaspitavao i ucio malo ostrije i postao je u svemu,(skola,muzika,sport,drustvo,ponasanje, druzeljubivost..)za primer.Ali uvideo sam izgleda na vreme da sam po negde gresio,pa na mladjoj cerki te uocene greske nisam ponovio.Postigla je uspehe kao i sin,ali sin mi je pod stare dane rekao da se seca nekih mojih gresaka.Nisam mogao to ni da sanjam.
Jelena Kovac
Idealni roditelji ne postoje ali su dovoljno dobri ako se kao vi preispituju i spremno prihvate da su mozda u necemu pogresili. Vas sin ce verovatno uvideti kad postane roditelj, ako vec nije, da su greske neizbezne.
Препоручујем 9
mirjana tinkovich
Sve koji razmisljaju ukljucujuci i decu koja su pametna-mudra jos iz detinjstva - proglasiti ih da imaju problem - jer drustvo sa svojim strucnjacima "nema probleme". Ljudsko drustvo - odnosno oni koji vode ovaj nesrecni svet - planetu sa svim ratovima i nesrecama - ogromnom VOJNOM INDUSTRIJOM " NEMA PROBLEMA" - gud lak /srecmo!/. Arizona
Ана
Да ли се психолошким тестирањем деце откривају проблеми у развоју деце, родитеља или друштва?
Mirjana
Odlicna tri pitanja @Ana. Arizona
Препоручујем 29

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Друштво /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља