четвртак, 19.07.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:42
ПРЕКО ПУНЕ ЛИНИЈЕ

У име љубави

У последњих неколико месеци у обрачунима ватреним оружјем у Нишу убијене три особе, а после сваке трагедије „објашњено” да је до сукоба и злочина дошло због девојака
Аутор: Тома Тодоровићпонедељак, 04.09.2017. у 18:08
Центар Ниша (Фото Т. То­до­ро­вић)

Не­бро­је­но мно­го пу­та у овој го­ди­ни по­ста­вље­но је у Ни­шу и око­ли­ни пи­та­ње ко­ли­ко вре­ди жи­вот. Раз­лог то­ме су све че­шћи су­ко­би у ко­ји­ма се смрт­но стра­да, и то у нај­ве­ћем бро­ју слу­ча­је­ва по­сле кр­ва­вих об­ра­чу­на но­же­ви­ма или ва­тре­ним оруж­јем. За овај део Ср­би­је, што је ина­че до­ста не­у­о­би­ча­је­но јер су се у про­шло­сти углав­ном пи­што­љи­ма и дру­гим оруж­јем об­ра­чу­на­ва­ли са­мо око­ре­ли кри­ми­нал­ци или чла­но­ви по­је­ди­них кри­ми­нал­них гру­па по­сле ме­ђу­соб­них су­ко­ба око пре­про­да­је дро­ге или због дру­гих не­ра­шчи­шће­них од­но­са, раз­ло­зи по­след­њих стра­да­ња су са­свим дру­га­чи­ји. Мла­ди у Ни­шу све че­шће, ис­по­ста­вља се, по­те­жу ре­вол­ве­ре „у име љу­ба­ви”.

У по­след­њих не­ко­ли­ко ме­се­ци чак три осо­бе су уби­је­не по­сле су­ко­ба с ри­ва­ли­ма око де­во­ја­ка или љу­бав­ни­ца. Пре де­се­так да­на у ра­ну зо­ру на пла­тоу ис­пред јед­ног ка­фи­ћа у са­мом цен­тру Ни­ша уби­јен је бив­ши при­пад­ник ни­шког Од­ре­да жан­дар­ме­ри­је, стар 36 го­ди­на. У ње­га је, у тре­нут­ку ка­да је из­ла­зио из уго­сти­тељ­ског објек­та, по­сле са­мо не­ко­ли­ко из­ме­ње­них ре­чи пу­цао два­де­сет­сед­мо­го­ди­шњи мла­дић, ко­ји је бр­зо иден­ти­фи­ко­ван, али ко­ји је по­сле зло­чи­на по­бе­гао. Сви ко­ји су обо­ји­цу по­зна­ва­ли зна­ли су за су­коб из­ме­ђу њих око јед­не мла­де Ни­шлиј­ке. Где год да су се сре­ли, су­пар­ни­ци око де­вој­ке, или су се же­сто­ко сва­ђа­ли или ту­кли.

Он­да је мла­ђи од њих дво­ји­це у не­дав­но ав­гу­стов­ско ју­тро из­гле­да ре­шио да за сваг­да раз­ре­ши ви­ше­го­ди­шњи су­коб. Са­знао је где се су­пар­ник на­ла­зи и на­о­ру­жан ре­вол­ве­ром кре­нуо је пре­ма ка­фи­ћу где је овај био. Сре­ли су се на пла­тоу ис­пред ка­фи­ћа и од­јек­ну­ли су пуц­њи. Три­де­сет­ше­сто­го­ди­шњак је пет пу­та по­го­ђен у те­ло и гла­ву, и сат вре­ме­на ка­сни­је је пре­ми­нуо.

Пре тач­но ме­сец да­на на пе­ри­фе­ри­ји Ни­ша и не­да­ле­ко од јед­ног од нај­по­зна­ти­јих уго­сти­тељ­ских обје­ка­та у гра­ду у глу­во до­ба но­ћи про­на­ђен је је­дан мр­тав мла­дић, а по­ред ње­га још је­дан с те­шким те­ле­сним по­вре­да­ма. Обо­ји­ца су би­ла из­бо­де­на но­же­ви­ма. Бр­зо је, са­мо по­сле не­ко­ли­ко да­на, ни­шка по­ли­ци­ја ра­све­тли­ла смрт јед­ног и те­шко по­вре­ђи­ва­ње дру­гог. Ис­по­ста­ви­ло се да је пре­жи­ве­ли мла­дић, с те­шким по­вре­да­ма, био уби­ца и да се и овај су­коб и зло­чин до­го­дио због де­вој­ке. На­и­ме, чим се опо­ра­вио, пре­жи­ве­ли је са­слу­шан и на ње­га је па­ла осно­ва­на сум­ња да је из­вр­шио кри­вич­но де­ло уби­ства. 

Ка­ко се са­зна­је, стра­да­ли је мо­бил­ним те­ле­фо­ном ве­че пре тра­ге­ди­је не­ко­ли­ко пу­та звао бив­шу де­вој­ку, с ко­јом се ду­го за­ба­вљао, а што је са­знао њен са­да­шњи мо­мак ко­ји је кре­нуо је да се об­ра­чу­на с бив­шим. Ка­да су се сре­ли, и је­дан и дру­ги по­те­гли су но­же­ве. Бив­ши је смрт­но стра­дао, а са­да­шњи мла­дић ове де­вој­ке за­вр­шио је због уби­ства у за­твор­ској бол­ни­ци.

Пре ова два тра­гич­на слу­ча­ја и уби­ста­ва због де­во­ја­ка, у ме­сту по­ред Ни­ша уби­јен је сре­до­веч­ни му­шка­рац. Ду­го се, ви­ше од три ме­се­ца ни­је зна­ло ни ко­га је, ни ка­ко усмр­тио, иако је кр­ви и дру­гих тра­го­ва зло­чи­на би­ло на све стра­не. Сум­ња је пот­пу­но из­не­на­да па­ла на јед­ну мла­ду жен­ску осо­бу, ко­ја је по­вре­ме­но ви­ђа­на да до­ла­зи у ово ме­сто и код овог ме­шта­ни­на. Раз­ло­зи ње­них до­ла­за­ка у ово ме­сто ни­су баш нај­ја­сни­ји, али ма­ло-по­ма­ло и ор­га­ни го­ње­ња су су­зи­ли круг око ове де­вој­ке и ухап­си­ли је. По­сле све­га са­да се утвр­ђу­је да ли је она са­ма ли­кви­ди­ра­ла љу­бав­ног парт­не­ра, или је мо­жда још не­ко, та­ко­ђе „у име љу­ба­ви” уче­ство­вао у овом зло­чи­ну.

Још се у Ни­шу до­бро пам­ти и до­га­ђај од пре не­ко­ли­ко го­ди­на ка­да су се око мом­ка су­ко­би­ле две де­вој­ке. У ка­фи­ћу на оба­ли Ни­ша­ве, у глу­во до­ба но­ћи, нај­пре су се по­сле сва­ђе же­сто­ко по­ту­кле и по­чу­па­ле, да би он­да јед­на од њих из тор­би­це из­ва­ди­ла нож ска­ка­вац и њи­ме убо­ла су­пар­ни­цу. Сре­ћом на­не­ла јој је са­мо ла­ке по­вре­де.


Коментари4
96878
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

ВлаДо
Изгледа ми да је проблем сложенији него што је овде приказан.Већина убис тава се дешава у глуво доба ноћи када радни народ спава.
Petar Stanimirovic
Kad ovo sve čovek pročita, uhvati ga jeza i pomisli /i ne veruje / da je Niš na jugu Srbije.Nameće se misao da je to grad negde na Divljem zapadu.Prava Arizona .Kad malo razmislite,shvatite da vaš utisak nije pogrešan jer je svekolika situacija medju mladima u zavisnosti i od onoga, što im TV pruža. A to nije samo Divlji zapad, tu je i gangsterski Čikago i kriminalni N.Y. Kad bi bar malo gledali i ruske filmove i serije,primetili bi i osetili, da se stvari tamo sasvim drukčije dogadjaju i rešavaju. I tamo je često okosnica radnje romantična ljubav,ili žestoki obračun konkurenata. Samo je sve to dato na jedan fini ,plemenit i ugladjeni način. /ne ko pre izvadi pištolj /. Imate svedoke,sekundante, učesnike i sam dvoboj.Sve je lepo,romantično.Čitajte Puškina,Ljermontova... Nećete se pokajati.Da bi čovek mogao da bira,mora biti svestrano obavešten !
Срба
Ова прича је само доказ да у Србији (поготову на југу и у Нишу) примитивизам је једино што несметано опстаје...
Јован Скерлић
Ваш коментар је доказ да ништа од света видели нисте. Већина убистава, самоубистава и покушаја ових дела у свету проузрокована је љубомором, а само мали део је повезан са неким криминалним мотивима. Обавестите се пре него што почнете да дајете негативне оцене о свим Србима и целој Србији.
Препоручујем 11

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља