субота, 15.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 10.09.2017. у 22:00 Ј. Па­вло­вић-Ста­ме­нић

Грчка од грегзита до гринвеста

Ципрас на отварању Сајма у Солуну обећао сународницима боље сутра
Фото Ројтерс

Од на­шег до­пи­сни­ка

Ати­на – Од „грег­зи­та” до „грин­ве­ста”, од опа­сно­сти да Грч­ка бу­де из­оп­ште­на из мо­не­тар­не уни­је до зе­мље ин­те­ре­сант­не за стра­не ин­ве­сти­ци­је, пут је ко­ји је у на­ред­ном пе­ри­о­ду су­на­род­ни­ци­ма обе­ћао Алек­сис Ци­прас. 

Са отва­ра­ња 82. Ме­ђу­на­род­ног сај­ма у Со­лу­ну ко­ји је тра­ди­ци­о­нал­но го­вор­ни­ца са ко­је се упу­ћу­ју по­ру­ке о пред­сто­је­ћим по­ли­тич­ким и при­вред­ним пла­но­ви­ма вла­де, пре­ми­јер Ци­прас је још јед­ном уве­ра­вао Гр­ке да „по­сле осам го­ди­на кри­зе зе­мља ко­нач­но окре­ће но­ви лист” и по­сле пер­ма­нент­ног ри­зи­ка да бу­де ис­кљу­че­на из евро­зо­не по­ста­је зе­мља за ко­ју стра­ни ин­ве­сти­то­ри по­ка­зу­ју све ве­ће ин­те­ре­со­ва­ње. Грч­ка, ка­ко је ре­као Ци­прас, по­ста­је стра­те­шки парт­нер озбиљ­них фи­нан­сиј­ских парт­не­ра као што су Ки­на, Ру­си­ја и Фран­цу­ска, о че­му го­во­ре уза­јам­не по­се­те на нај­ви­шем ни­воу.

Грч­ка се ме­ња, си­ту­а­ци­ја је све бо­ља, има из­гле­да да раст до­стиг­не два од­сто БДП-а, зна­ци опо­рав­ка су све очи­глед­ни­ји за све, за на­род, ин­ве­сти­то­ре, на­ше парт­не­ре – ре­као је грч­ки пре­ми­јер и под­ву­као да је све при­сут­ни­ји „но­ви мо­дел ра­ста ко­ји не­ма ни­ка­кве до­дир­не тач­ке са оним што је би­ло не­ка­да”. 

Чи­ње­ни­ца је да је лич­но Ци­прас отво­рио ки­не­ски из­ло­жбе­ни про­стор на Сај­му, ис­та­кав­ши да је по­ча­сни ста­тус Ки­не вр­ху­нац би­ла­те­рал­них од­но­са ко­ји су раз­ви­ја­ни про­те­клих го­ди­на. По­звав­ши ки­не­ске ин­ве­сти­то­ре да и да­ље ула­жу у грч­ку при­вре­ду, грч­ки пре­ми­јер је под­се­тио да је при­вре­да зе­мље жељ­на стра­них ула­га­ња са свих стра­на.

Ци­прас је ис­та­као да је при­су­ство ки­не­ских ком­па­ни­ја вр­ло ва­жно и до­бро­до­шло, да по­сто­је по­тен­ци­ја­ли за са­рад­њу у обла­сти ту­ри­зма и да ве­ли­ка ки­не­ска ула­га­ња ком­па­ни­је „Ко­ско” у лу­ку Пи­реј пра­ти ин­те­ре­со­ва­ње за да­ље, но­ве ин­ве­сти­ци­је.

Без сум­ње, по­се­та фран­цу­ског пре­ми­је­ра, при­ја­тељ­ска ат­мос­фе­ра пу­на раз­у­ме­ва­ња и отво­ре­не по­др­шке ко­ју је Ема­ну­ел Ма­крон пру­жио Грч­кој на пу­ту об­но­ве и из­ла­ска из ду­жнич­ке кри­зе у „со­ли­ра­ни­јој и де­мо­кра­тич­ни­јој Евро­пи ко­ја мо­ра да се ме­ња”, ка­ко је ре­као, за пре­ми­је­ра Ци­пра­са су до­дат­ни „ве­тар у ле­ђа”, ко­ји му је, иако му је, пре­ма ан­ке­та­ма, опа­ла по­пу­лар­ност, до­нео до­зу са­мо­у­ве­ре­но­сти да мо­жда по­но­во мо­же да уче­ству­је у кре­и­ра­њу но­ве европ­ске ар­хи­тек­ту­ре. 

Ме­ђу­тим, за Грч­ку ре­ал­ност по­чи­ње већ да­нас, кад се у Ати­ну вра­ћа прет­ход­ни­ца глав­них пре­го­ва­ра­ча европ­ских кре­ди­то­ра, ко­ји оче­ку­ју да Ати­на хит­но ис­пу­ни за­о­ста­ле оба­ве­зе уко­ли­ко хо­ће кре­ди­те и за­тва­ра­ње тре­ћег ме­мо­ран­ду­ма већ у ле­то 2018. Да­кле, тре­ба да за­вр­ши за­о­ста­ли по­сао у сфе­ри 95 нео­п­ход­них ре­фор­ми, да мо­мен­тал­но на­ђе низ болних реформских ре­ше­ња. 

 

Коментари0
88f0c
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља