петак, 22.11.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:57

Не од­го­ва­ра им згра­да у цен­тру, а ку­пу­ју ру­ше­ви­не на пе­ри­фе­ри­ји

Аутор: Љ. Ми­тићчетвртак, 21.09.2017. у 22:00
Празне и девастиране хале ДР Топлица (Фото Љ. Ми­тић)

Про­ку­пље – Иако су до пре не­ко­ли­ко ме­се­ци твр­ди­ли ка­ко не­ма­ју па­ра да пла­ћа­ју ра­те за ку­по­ви­ну не­ка­да­шњег До­ма вој­ске, ина­че ре­пре­зен­та­тив­ног објек­та од 1.700 ква­дра­та, уда­ље­ног сто­ти­нак ме­та­ра од цен­тра гра­да, ло­кал­на власт је пред су­тра­шњу 14. сед­ни­цу СО Про­ку­пље као тре­ћу тач­ку увр­сти­ла Од­лу­ку о ку­по­ви­ни ДСК „То­пли­ца” на пе­ри­фе­ри­ји гра­да, и то по це­ни од 38 ми­ли­о­на ди­на­ра, што је по да­на­шњем кур­су пре­ко 320.000 евра.

Да је ово пот­пу­но не­ра­зум­на и пре­пла­ће­на це­на, по ми­шље­њу пред­став­ни­ка опо­зи­ци­је, го­во­ри и по­да­так да је ДП „То­пли­ца” кра­јем ма­ја 2007. го­ди­не про­да­та из сте­ча­ја за 24 ми­ли­о­на ди­на­ра, што је по та­да­шњем кур­су из­но­си­ли око 295.000 евра, да­кле 25.000 евра ма­ње од са­да­шње це­не, иако је та­да у сво­јим по­го­ни­ма има­ла ма­ши­не за про­из­вод­њу, део го­то­вих про­из­во­да на ла­ге­ру, во­зни парк и ком­пле­тан ин­вен­тар ко­ји је на­кон про­да­је рас­про­дат.

 Да­нас у ру­и­ни­ра­ним згра­да­ма не­ма чак ни ка­бло­ва за елек­трич­не ин­ста­ла­ци­је у зи­ду јер су по­кра­де­ни, па ће, уко­ли­ко до­ђе до ку­по­ви­не, ло­кал­на власт мо­ра­ти да уло­жи бар још то­ли­ко нов­ца за опре­ма­ње и до­во­ђе­ње објек­та на­ме­ни. Ра­ни­је је ре­че­но да ће ов­де би­ти сме­штен ЈКП „Хам­ме­ум”.

Од­бор­ни­ци Де­мо­крат­ске стран­ке у про­ку­пач­кој скуп­шти­ни на­ја­вљу­ју кри­вич­не при­ја­ве за од­го­вор­не.

– Пр­во су нас кра­јем 2016. го­ди­не убе­ђи­ва­ли да скуп­шти­на тре­ба да овла­сти пред­сед­ни­ка оп­шти­не Алек­сан­дра Си­мо­но­ви­ћа да у име ло­кал­не са­мо­у­пра­ве тра­жи од­ла­га­ње ис­пла­те До­ма вој­ске јер је то вр­ло ва­жна згра­да за оп­шти­ну и где је на­вод­но тре­ба­ло сме­сти­ти ин­сти­ту­ци­је кул­ту­ре. Са­мо не­ко­ли­ко ме­се­ци на­кон то­га и на­кон што је др­жа­ва при­ста­ла да од­ло­жи на­пла­ту, ре­кли су да нам Дом вој­ске не тре­ба, да ни­је усло­ван, да је про­пао те да га тре­ба про­да­ти. На­рав­но, ја­вио се са­мо је­дан по­ну­ђач – под­се­ћа Сла­ви­ша Мом­чи­ло­вић, од­бор­ник ДС.

Он ка­же да ће де­мо­кра­те од­мах на­кон су­тра­шње сед­ни­це, уко­ли­ко од­бор­ни­ци усво­је од­лу­ку, под­не­ти кри­вич­не при­ја­ве и тра­жи­ти да се ис­пи­та ко се угра­дио и по чи­јем на­ло­гу се ра­де све ове тран­сак­ци­је. 

Са дру­ге стра­не, по ми­шље­њу пред­став­ни­ка вла­сти ра­ди се о за­ме­ни те­за оних ко­ји су за вре­ме сво­је вла­да­ви­не уни­шти­ли го­то­во сва пред­у­зе­ћа и рас­про­да­ли у бес­це­ње њи­хо­ву имо­ви­ну. Пред­сед­ник оп­шти­не Про­ку­пље Алек­сан­дар Си­мо­но­вић сма­тра да је од­лу­ка о ку­по­ви­ни бив­ше „То­пли­це” до­не­та у ин­те­ре­су гра­ђа­на и на­мен­ски је пла­ни­ра­но да се у њој сме­сти ЈКП „Хам­ме­ум”. 

 – Сма­тра­мо да је до­бро за функ­ци­о­ни­са­ње да пред­у­зе­ће бу­де сме­ште­но на јед­ној ло­ка­ци­ји, а на­ша ко­ми­си­ја је од­лу­чи­ла да је про­стор не­ка­да­шње „То­пли­це” пра­во ме­сто за то. У про­цес ку­по­ви­не смо ушли 2015. го­ди­не, али смо са­че­ка­ли да вла­сник ре­гу­ли­ше имо­вин­ско­прав­не од­но­се и са­да су се сте­кли усло­ви да то ре­а­ли­зу­је­мо – ре­као је пред­сед­ник Си­мо­но­вић. Он твр­ди да од­бор­ни­ци ни­ка­да ни­су гла­са­ли за од­лу­ку по ко­јој би овла­сти­ли пред­сед­ни­ка или дру­го ли­це да ку­пи обје­кат, већ се 2015. го­ди­не гла­са­ло са­мо за из­ве­штај ко­ји је при­хва­ти­ла скуп­шти­на и по­твр­ђу­је да је це­на овог објек­та 38 ми­ли­о­на ди­на­ра. 

 


Коментари0
eb5ef
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља