понедељак, 30.11.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 04.10.2017. у 22:00

Снага дечјег ликовног израза

У пригодном издању од осам марака поводом манифестације „Радост Европе” налазе се цртежи чак седам различитих младих аутора из целог света
На­гра­ђе­ни ра­до­ви са Ме­ђу­на­род­ног ли­ков­ног кон­кур­са све­до­че о аутен­тич­но­сти ви­зу­ел­не кул­ту­ре де­тињ­ства (Фото Пошта Србије)

У ти­ра­жу од 25.000 и та­ба­чи­ћи­ма од осам ма­ра­ка, „По­шта Ср­би­је” пу­сти­ла је у оп­ти­цај, 29. сеп­тем­бра, при­год­но из­да­ње „Ра­дост Евро­пе”. На мар­ки но­ми­на­ле 70 ди­на­ра мо­тив је цр­теж је­да­на­е­сто­го­ди­шњег де­ча­ка Угље­ше Ми­лен­ко­ви­ћа, јед­ног од уче­сни­ка Ме­ђу­на­род­ног ли­ков­ног кон­кур­са „Ра­дост Евро­пе”, ко­ји се одр­жа­ва од 1998. го­ди­не у Бе­о­гра­ду. Вре­ме­ном је кон­курс пре­ра­стао гра­ни­це Евро­пе, об­је­ди­нив­ши де­цу и мла­де из це­лог све­та. По­се­бан ку­ри­о­зи­тет ово­го­ди­шњег из­да­ња „Ра­дост Евро­пе” пред­ста­вља чи­ње­ни­ца да се на ви­ње­та­ма та­ба­ка на­ла­зи чак се­дам раз­ли­чи­тих деч­јих цр­те­жа при­сти­глих на ли­ков­ни кон­курс – уз цр­теж Угље­ше Ми­лен­ко­ви­ћа из Ср­би­је, ту су и цр­те­жи Хуи Ка Чин­га (шест го­ди­на, Ки­на), Мир­си­ни На­не (11 го­ди­на, Грч­ка), Че­на­ке­ша Сва­ти­ја (14 го­ди­на, Ин­ди­ја), Да­ни­је­ла Гур­ке (се­дам го­ди­на, Сло­вач­ка), Рак­се Чан­по­сри (де­вет го­ди­на, Тај­ланд), Не­де Бо­ше­ве (шест го­ди­на, Бу­гар­ска) и Ја­не Бу­гар­ски (11 го­ди­на, Ср­би­ја), док је аутор цр­те­жа на ко­вер­ти пр­во­га да­на Леа Бу­то (се­дам го­ди­на, Тај­ван). 

Струч­ну са­рад­њу у ре­а­ли­за­ци­ји овог из­да­ња пру­жи­ла је Ли­ди­ја Се­ни­чар, уред­ни­ца ли­ков­ног кон­кур­са „Ра­дост Евро­пе”, а гра­фич­ка об­ра­да мар­ке де­ло је Јак­ше Вла­хо­ви­ћа, ака­дем­ског гра­фи­ча­ра, кре­а­то­ра ма­ра­ка „По­ште Ср­би­је”. Из­да­ње је, тех­ни­ком ви­ше­бој­ног оф­се­та, штам­па­но у бе­о­град­ском ЗИН-у.

Ина­че, „Ра­дост Евро­пе” је нај­ве­ћа и нај­ста­ри­ја ме­ђу­на­род­на ма­ни­фе­ста­ци­ја деч­јег ства­ра­ла­штва, уста­но­вље­на дав­не 1969. го­ди­не по­во­дом Свет­ског да­на де­те­та, а пр­ва при­год­на мар­ка по­во­дом деч­је не­де­ље и Свет­ског да­на де­те­та об­ја­вље­на је не­што ра­ни­је – 1962. го­ди­не. Из­да­ње од три мар­ке са мо­ти­ви­ма деч­јих цр­те­жа об­ја­вље­но је 1974. по­во­дом Де­чи­је не­де­ље и ше­стог су­сре­та де­це „Ра­дост Евро­пе”, а од на­ред­не, 1975. го­ди­не, уста­ли­ла се прак­са об­ја­вљи­ва­ња овог при­год­ног из­да­ња са две мар­ке, под име­ном „Ра­дост Евро­пе”. То­ком де­це­ни­ја ово при­год­но из­да­ње ва­ри­ра­ло је у сво­јој фор­ми, из­ра­зу, ода­би­ру мо­ти­ва и бро­ју ма­ра­ка, да би „По­шта Ср­би­је” од 2007. го­ди­не уста­ли­ла из­да­ње са јед­ном мар­ком, уз из­у­зе­так из 2013. ка­да су об­ја­вље­не две при­год­не мар­ке. 

Од 1998. го­ди­не део ма­ни­фе­ста­ци­је „Ра­дост Евро­пе” чи­ни и Ме­ђу­на­род­ни ли­ков­ни кон­курс „Ра­дост Евро­пе”, так­ми­чар­ског ка­рак­те­ра. Деч­ји цр­те­жи при­сти­гли на овај ли­ков­ни кон­курс од та­да су мо­ти­ви за мар­ке при­год­ног из­да­ња „Ра­дост Евро­пе”, а Деч­ји кул­тур­ни цен­тар Бе­о­град до­био је на тај на­чин бо­гат фун­дус ли­ков­них ра­до­ва ко­ји но­се у се­би не­про­це­њи­ве ли­ков­не вред­но­сти из ра­зно­вр­сних кул­тур­них сре­ди­на. Сна­га деч­јег ли­ков­ног из­ра­за је оп­ште­по­зна­та и кри­је у се­би ве­ли­ку ле­по­ту не­по­сред­не исти­не ко­ја је на­су­шно по­треб­на са­вре­ме­ној ци­ви­ли­за­ци­ји. 

Из го­ди­не у го­ди­ну, на­гра­ђе­ни ра­до­ви све­до­че о аутен­тич­но­сти ви­зу­ел­не кул­ту­ре де­тињ­ства, раз­ви­ја­ју­ћи сен­зи­би­ли­тет ка­ко пу­бли­ке, та­ко и струч­не јав­но­сти за овај об­лик ли­ков­ног из­ра­за. На ли­ков­ном кон­кур­су на­гра­ђу­ју се ра­до­ви де­це уз­ра­ста од че­ти­ри до осам­на­ест го­ди­на у пет ста­ро­сних ка­те­го­ри­ја, а нај­бо­љи деч­ји ра­до­ви сво­је ме­сто на­ла­зе и на при­год­ној по­штан­ској мар­ки „Ра­дост Евро­пе”.

Коментари0
b8703
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља