субота, 05.12.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 29.10.2017. у 08:00 Љу­би­ша Ми­тић

Шампионска тројка из Прокупља претукла пола Југославије

Не­ка­да­шњи ви­це­шам­пи­о­ни Евро­пе и све­та у бок­су: Бра­ти­слав Ри­стић Ћу­ре, Фа­зли­ја Ша­ћи­ро­вић и Вла­ди­мир Ми­лен­ко­вић Пу­ље (Фо­то Љ. Ми­тић)

Про­ку­пље – Иако су не­ка­да до­сти­гли вр­ху­нац свет­ске сла­ве у бок­су осво­јив­ши ви­це­шам­пи­он­ске ти­ту­ле Евро­пе и све­та, Бра­ти­слав Ри­стић Ћу­ре, Фа­зли­ја Ша­ћи­ро­вић и Вла­ди­мир Ми­лен­ко­вић Пу­ље да­нас жи­ве жи­во­те скром­них и обич­них гра­ђа­на Про­ку­пља. Сва­ко у сво­јим ка­те­го­ри­ја­ма, то­ком број­них на­сту­па за клуб и ре­пре­зен­та­ци­ју пре­ту­кла су у рин­гу све ја­че љу­де та­да­шње Ју­го­сла­ви­је, али и чи­та­вог све­та.

Ка­жу да је у њи­хо­во вре­ме бокс био по­што­ван и да су но­ше­ни на­ви­ја­њем и по­др­шком на­ви­ја­ча че­сто успе­ва­ли да пре­ва­зи­ђу сво­је мо­гућ­но­сти, да по­бе­де и оне бок­се­ре ко­ји су пре ме­ча сма­тра­ни фа­во­ри­ти­ма.

Ка­ри­је­ра Бра­ти­сла­ва Ри­сти­ћа тра­ја­ла је пу­них два­де­се­так го­ди­на, од 536 ме­че­ва имао је 501 по­бе­ду, 27 из­гу­бље­них и осам не­ре­ше­них бор­би. На европ­ским и свет­ским шам­пи­о­на­ти­ма осво­јио је две сре­бр­не ме­да­ље, из­гу­бив­ши у фи­на­лу од ку­бан­ских бок­се­ра ко­ји су уз Ју­го­сло­ве­не и Ру­се та­да би­ли свет­ска си­ла. Ри­стић при­зна­је да га је по­ма­ло не­спорт­ски жи­вот ко­штао злат­ног од­лич­ја и се­ћа се не­ких за­ни­мљи­вих си­ту­а­ци­ја.

– Из хо­те­ла у ко­ме је би­ла ре­пре­зен­та­ци­ја Ју­го­сла­ви­је, јед­не ве­че­ри од­лу­чи­мо да по­бег­не­мо и оде­мо до обли­жње ка­фа­не где је би­ла му­зи­ка. Оста­ли смо до ка­сно у ноћ и у ме­ђу­вре­ме­ну чу­ли да нас тре­не­ри че­ка­ју на хо­тел­ској ре­цеп­ци­ји. Би­ло је пи­та­ње ка­ко ући јер смо се пла­ши­ли да ће нас из­ба­ци­ти са при­пре­ма, а ја сам пред­ло­жио да сви ста­ви­мо ру­ке као ме­се­ча­ри и да на че­лу са мном у ко­ло­ни уђе­мо је­дан за дру­гим. На­пра­ви­ли смо ша­лу ко­ју су при­хва­ти­ли тре­не­ри и про­шли смо са­мо са усме­ним уко­ром и упо­зо­ре­њем – при­се­ћа се Ри­стић. Ка­же да је у сва­ком хо­те­лу где је од­се­да­ла ре­пре­зен­та­ци­ја то­ком при­пре­ма имао до­го­вор са ко­но­ба­ри­ма да му у фла­ши­ци са со­ком си­па­ју ал­ко­хол. Јед­ном при­ли­ком је на­кон што се вра­тио из ноћ­ног про­во­да у хо­тел­ском ре­сто­ра­ну ви­део тре­не­ре ко­ји су ћа­ска­ли са но­ви­на­ри­ма, при­дру­жио им се и по­сле не­ко­ли­ко фла­ши­ца „со­ка” јед­но­став­но пао са сто­ли­це.

– Сви су би­ли у чу­ду, а да би из­бе­гли скан­дал, тре­нер ко­ји је од­мах ука­пи­рао о че­му се ра­ди ре­као је но­ви­на­ри­ма да је то због на­пор­них тре­нин­га. На сре­ћу, они ни­шта ни­су по­сум­ња­ли – при­се­ћа се Ри­стић. 

Фа­зли­ја Ша­ћи­ро­вић европ­ску и свет­ску сла­ву сте­као је осво­јив­ши у два на­вра­та ти­ту­лу ви­це­шам­пи­о­на све­та, уче­ство­вао је на олим­пи­ја­да­ма у Мон­тре­а­лу 1976. и Мо­скви 1980. го­ди­не, а у Мин­ску је осво­јио две злат­не ме­да­ље. 

– Бокс је у том пе­ри­о­ду био мој жи­вот, тре­ни­рао сам и ра­дио на­пор­но. За 18 го­ди­на у 500 бор­би, имам са­мо је­дан по­раз и је­дан не­ре­шен меч – твр­ди Ша­ћи­ро­вић.

Иако га про­тив­ни­ци пам­те углав­ном по ба­ти­на­ма ко­је су до­би­ја­ли у рин­гу, при­зна­је да је не­рет­ко и сам при­мао озбиљ­не удар­це, чак и у мечевима у којима је по­бе­ђи­вао.

– У клуп­ском пр­вен­ству не­ко­ли­ко да­на пред меч чуо сам да ћу у ринг са та­да­шњим шам­пи­о­ном све­та Љу­би­шом Си­ми­ћем. Упла­шио сам се да ће ме пре­би­ти и од­лу­чио да ка­жем тре­не­ру да ме за­ме­ни. На­рав­но, он за то ни­је хтео ни да чу­је, ре­као је да ћу га по­бе­ди­ти, што се на кра­ју и об­и­сти­ни­ло. Би­ла је то рав­но­прав­на бор­ба где сам до­био на по­е­не 3:2. Ме­ђу­тим, да­ни­ма по­сле тог ме­ча сам ле­чио по­вре­де од добијених уда­ра­ца – твр­ди Ша­ћи­ро­вић. 

Вла­ди­мир Ми­лен­ко­вић Пу­ље је је­дин­ствен је по то­ме што је је­ди­ни бок­сер у та­да­шњој Ју­го­сла­ви­ји ко­ји је за 16 го­ди­на бок­со­вао у свих 11 ама­тер­ских ка­те­го­ри­ја, од па­пир до те­шке. По­знат и по то­ме што је за по­тре­бе еки­пе као од ша­ле мо­гао да пре­ђе из лак­ше у те­жу ка­те­го­ри­ју и обр­ну­то. Сво­је пре­ди­спо­зи­ци­је да бок­су­је у ви­ше ка­те­го­ри­ја не­ка­да је пла­ћао у рин­гу, та­ко што је до­би­јао ба­ти­не ко­јих се и са­да се­ћа од те­жих и ис­ку­сни­јих бок­се­ра.

– На бокс-ме­чу Рад­нич­ки Бе­о­град – То­пли­ча­нин, Здрав­ко Ба­шић из про­тив­нич­ке еки­пе ме је но­ка­у­ти­рао, и то је био је­дан од те­жих по­ра­за. Ипак, нај­ве­ће ба­ти­не сам до­био у ме­чу То­пли­ча­нин–Пу­ла, од бок­се­ра Гран­ди­ћа ко­ји ме је про­пи­сно из­у­да­рао. Исти­на и ја сам ње­му уз­вра­тио и тај меч је за­вр­шен не­ре­ше­но, али ћу га пам­ти­ти јер сам се ду­го ле­чио од уда­ра­ца за­до­би­је­них у ње­му – при­се­ћа се Ми­лен­ко­вић. Ле­ген­де про­ку­пач­ког спор­та твр­де да су жи­ве­ле за бокс и да им ни­шта у то вре­ме ни­је би­ло те­шко, а за др­жа­ву и клуб су се бо­ри­ли из љу­ба­ви и го­то­во без ика­кве фи­нан­сиј­ске на­док­на­де.

Коментари5
a6b8b
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Stojce
Bio je veliki rivalitet izmedju bk prokuplje i bk pristina imali smo sjajbe boksere
Prokupcanin
Bravo za ideju da se sacuvaju od zaborava ove legende, ako vec grad nista nije uradio za njih. Sport je nekada bio vise od igre, novca, zivelo sa za pobede i ljubav prema klubu i gradu. Sada je sve drugacije. Zivi bili.
Dragoslav Stanisavljević
Smatram da je trebalo da se pomene i čovek koji je stvarao šampionski tim ,,Topličanin", Vlastimir Stanišić-Laci. Da je tako reći pola bivše YU reprezentacije bilo iz ,,Topličanina"-Prokuplja. Da se pomenu i braća Ališanović, Mirko Čađinović,... Ova trojica jesu bili extra šampioni, ali da bi do toga došli, pored neospornog talenta, neko ih naterao na rad,disciplinu, ...
Jovan Vukadinovic
Uz Relju i Dzafija Alisanovica..Fazlija Sacirovic..nesto kasnije Dragan Sacipovic..naravno Bratislav Ristic..Milenkovic..Jancic...legendarni BK TOPLICANIN..godinama rasadnik sampiona..i to izvornih iz Prokuplja..ekipno kad su svi borci bili..spremni..u prvoh pet kategorija..papir..miva..bantam..pero..laka..1:0..ladno..Tek kasnije doveli za polutesku Velju Jeftica iz KG...da osiguraju titule..Velika istorija..bravo majstori
Aleksandar Mihailovic
Ovde nedostaju još neke bokserske veličine ne samo Prokuplja već i čitavog sveta, poput Janeta Bahtijarevića koji je preminuo 2009.g, pa braća Ališanović, a posebno proslavljeni bokserski treneri Vlastimir Stanišić Laci i Mirko Čađanović, treneri i reprezentacije Jugoslavije. Žalosna je sudbina ne samo bokserskih veličina već i u mnogim drugim sportovima, koji su osvajali evropske, svetske i olimpijske medalje, da svoje karijere završavaju u bedi i siromaštvu, gde je dirljiva sudbina jednog bokserskog gorostasa iz Istočne Srbije, dok nacionalne penzije imaju čak i estradne poluzvezde koje su za noć zarađivale kao doktori za godinu dana a dinar nisu ulagale u penzioni fond. Samo neka pevaju, tu su ostali penzioneri da ih država reketira i plaća i njih i one rijalitiste iz Parlamenta pa redom po ostalim TV kućama. Dok je sport na ovim prostorima bio sport i prilika za druženje i sportsko nadmetanje, bili smo srećniji i zdraviji, a kako je komercijalizovan i menadžerisan propadosmo skroz.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља