понедељак, 21.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 26.11.2017. у 21:41 Олга Јанковић

Прегруписавање или распад опозиције у Панчеву

Одборници једне од две новоформиране одборничке групе тврде да настављају опозициону борбу, док владајући напредњаци проглашавају да опозиције нема, само мржње према СНС и Александру Вучићу
Две нове одборничке групе у скупштини: центар Панчева (Фо­то О. Јан­ко­вић)

Пан­че­во – Kрвна сли­ка пан­че­вач­ке скуп­шти­не про­ме­ни­ла се уто­ли­ко што су фор­ми­ра­не две но­ве од­бор­нич­ке гру­пе. Нај­пре су пе­то­ри­ца од­бор­ни­ка иза­бра­на с ли­сте Ли­ге со­ци­јал­де­мо­кра­та Вој­во­ди­не фор­ми­ра­ли но­ву од­бор­нич­ку гру­пу За на­ше Пан­че­во, а на тек завршеноj ло­кал­ној пар­ла­мен­тар­ној се­си­ји че­тво­ро од­бор­ни­ка са ли­сте До­ста је би­ло и де­мо­кра­та на че­лу са до­ју­че­ра­шњим пред­сед­ни­ком град­ског од­бо­ра стран­ке, као и од­бор­ни­ца, чла­ни­ца На­род­не пар­ти­је Ву­ка Је­ре­ми­ћа, об­ја­ви­ли да су удру­же­ни у још јед­ну но­ву од­бор­нич­ку гру­пу под на­зи­вом Сло­бод­но Пан­че­во.

Та­ко је, по­сле јед­ног пре­ле­та у ре­до­ве СНС-а и два са­да не­за­ви­сна, а бив­ша од­бор­ни­ка ДС не­ка­да вла­да­ју­ће стран­ке, ко­ја је на­кон по­след­њих из­бо­ра у град­ски пар­ла­мент ушла као дру­га по­ли­тич­ка оп­ци­ја по сна­зи са се­дам осво­је­них ман­да­та, спа­ла на јед­ног од­бор­ни­ка. 

У пр­вом обра­ћа­ње јав­но­сти пред­став­ни­ци гру­пе гра­ђа­на Сло­бод­но Пан­че­во су по­ру­чи­ли да на­ста­вља­ју опо­зи­ци­о­ну бор­бу за Пан­че­во без стра­ха, ка­ко би се осмех вра­тио на ли­ца Пан­че­ва­ца, уз отво­ре­на вра­та за са­рад­њу са свим опо­зи­ци­о­ним од­бор­ни­ци­ма, на­ја­ву да ће у до­глед­но вре­ме фор­ми­ра­ти и удру­же­ње гра­ђа­на и уз по­зив Пан­чев­ци­ма, ор­га­ни­за­ци­ја­ма и ван­пар­ла­мен­тар­ним стран­ка­ма на са­рад­њу.

Му­ње­ви­то су ре­а­го­ва­ли и ло­кал­ни на­пред­ња­ци. Шеф од­бор­нич­ке гру­пе СНС-а  Жељ­ко Су­шец оце­нио је да опо­зи­ци­ју, ко­ја у пан­че­вач­кој скуп­шти­ни фак­тич­ки по­сто­ји али по­ли­тич­ки не, ни­шта дру­го не оку­пља до „па­то­ло­шка мр­жња пре­ма СНС-у”, а као при­мер на­вео опре­ма­ње и на­по­ре вла­сти да упо­сли пан­че­вач­ку Се­вер­ну ин­ду­стриј­ску зо­ну, уз оце­ну да они ко­ји без ика­квих јав­них об­ја­шње­ња на­пу­шта­ју стран­ке са чи­јих су ли­ста иза­бра­ни, по­ку­ша­ва­ју да у град­ски пар­ла­мент пре­сли­ка­ју цир­кус ко­ју њи­хо­ве цен­тра­ле пра­ве у ре­пу­блич­ком пар­ла­мен­ту, што им СНС, ка­ко је ре­као, не­ће до­зво­ли­ти, док узрок пре­гру­пи­са­ва­ња ме­ђу опо­зи­ци­о­ним од­бор­ни­ци­ма, СНС ви­ди „као бор­бу за очу­ва­ње при­ви­ле­ги­ја и страх да ће на сле­де­ћим из­бо­ри­ма оста­ти без ман­да­та”.

„Они ко­ји су нам др­жа­ли лек­ци­је о етич­ком ко­дек­су по­ка­за­ли су да не­ма­ју „е од ети­ке” и да је све то би­ла фар­са и јеф­ти­ни по­ли­тич­ки по­е­ни ко­ји су све све­ли на на­пад на СНС и Алек­сан­дра Ву­чи­ћа. Већ не­ко­ли­ко ме­се­ци се не по­ја­вљу­ју на сед­ни­ца­ма Скуп­шти­не гра­да на ко­ји­ма се ра­ди у ин­те­ре­су гра­ђа­на и до­во­ђе­њу ин­ве­сти­то­ра”, ре­као је Су­шец.

Он је ка­зао да су ли­га­ши до­ка­за­ли гра­ђа­ни­ма ко­ли­ко бри­ну о етич­ком ко­дек­су та­ко што су на­пу­сти­ли ову пар­ти­ју, али за­др­жа­ли ман­да­те, а да су ло­кал­ни чла­но­ви по­кре­та му­зи­ча­ра Са­ше Ра­ду­ло­ви­ћа До­ста је би­ло, на ло­кал­ни ни­во пре­не­ли по­ли­ти­ку ко­ју овај по­крет во­ди, а то је ис­кљу­чи­во не­по­ти­зам, до­дав­ши да су до са­да го­во­ри­ли о све­му и сва­че­му, са­мо нај­ма­ње о ин­те­ре­су гра­ђа­на Пан­че­ва.

„На скуп­шти­ни се раз­го­ва­ра­ло о ре­ба­лан­су бу­џе­та и ин­ве­сти­ци­ја­ма и ни­ко се ни­је ухва­тио тих те­ма не­го су из­но­си­ли њи­хо­ве уну­тар­стра­нач­ке про­бле­ме и рас­пра­вља­ли, ко ко­ме ко­ли­ко хи­ља­да ди­на­ра тре­ба да вра­ти. То је јед­на ве­ли­ка бру­ка, као и да за го­ди­ну и по да­на ни­су на­у­чи­ли по­слов­ник и да се др­же та­ча­ка днев­ног ре­да. Жао ми је што не­ма­мо опо­зи­ци­ју, оно што је до­бро што вас на­го­ни да ра­ди­те, бр­же ја­че – ми то не­ма­мо”, ре­као Су­шец.

Јед­ни но­ва де­ша­ва­ња на по­ли­тич­кој сце­ни Пан­че­ва на­зи­ва­ју пре­гру­пи­са­ва­њем по­ли­тич­ких сна­га, док Ре­ги­о­нал­на РТВ Пан­че­во бру­ји од ква­ли­фи­ка­ци­ја да се „не­срећ­ни ДС рас­пао, као и опо­зи­ци­ја ко­ја је на­ста­ви­ла да вре­ђа, ома­ло­ва­жа­ва и де­гра­ди­ра све што је ура­ђе­но од па­да вла­сти ДС 2012. го­ди­не” и до­да­је „да се не зна ко пи­је, а ко пла­ћа, али да си­гур­но  – по­ли­ти­ке не­ма, опо­зи­ци­је не­ма, са­мо мр­жње пре­ма СНС-у и Алек­сан­дру Ву­чи­ћу”, ци­ти­ра­ју­ћи ше­фа од­бор­нич­ке гру­пе ове пар­ти­је Жељ­ка Су­ше­ца.

Коментари1
26dd3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

dr Slobodan Devic
Dva Srbina, tri misljenja, cetiri politicke partije; zato i jesmo tu gde smo ...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља