понедељак, 20.01.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 15:00

Бра­ћа Ко­ук, нафт­ни и но­вин­ски ба­ро­ни

Де­ли­мич­но вла­сни­штво у „Тај­му” и „Фор­чу­ну” да­је при­ли­ку кон­зер­ва­тив­ној бра­ћи да про­ме­не аме­рич­ке ста­во­ве пре­ма по­ре­зи­ма и кли­мат­ским про­ме­на­ма
Аутор: Јелена Стевановићпонедељак, 27.11.2017. у 22:00
Ми­ли­јар­де­ри су у по­сао с ме­ди­ји­ма ушли уз по­моћ ком­па­ни­је „Ме­ре­дит” (Фо­то Бе­та/АП)

За­што ул­тра­кон­зер­ва­тив­ни ин­ду­стри­јал­ци ко­ји по­ри­чу кли­мат­ске про­ме­не и тра­же уки­да­ње по­ре­за ула­жу у но­ви­не ко­је за­го­ва­ра­ју све су­прот­но? Бра­ћа Ко­ук се не га­де нов­ца, али ка­да је реч о њи­хо­вој по­след­њој по­слов­ној ин­ве­сти­ци­ји, не­ке су ства­ри чак и ва­жни­је од про­фи­та.

Ми­ли­јар­де­ри Деј­вид и Чарлс Ко­ук по­ста­ли су де­ли­мич­ни вла­сни­ци из­да­вач­ке ку­ће ко­ја из­да­је „Тајм”, „Фор­чун”, „Пипл” и дру­ге ма­га­зи­не. Про­пу­сни­ца за ула­зак у свет ме­ди­ја ко­шта­ла их је 650 ми­ли­о­на до­ла­ра, ко­ли­ко су да­ли „Ме­ре­ди­ту” да би ова ме­диј­ска кор­по­ра­ци­ја пре­у­зе­ла вла­сни­штво над по­ме­ну­тим ча­со­пи­си­ма. Иако у „Ме­ре­ди­ту” на­во­де да је вред­ност по­сла да­ле­ко ве­ћа од ин­ве­сти­ци­је бра­ће Ко­ук и да њих дво­ји­ца не­ће се­де­ти у управ­ном од­бо­ру ни­ти ће има­ти ути­цај на уре­ђи­ва­ње, те­шко је за­ми­сли­ти сце­на­рио у ко­јем ми­ли­јар­де­ри из Кан­за­са не по­ку­ша­ва­ју да но­во­сте­че­ну ме­диј­ску моћ ис­ко­ри­сте за про­мо­ци­ју по­ли­тич­ких ци­ље­ва.

Деј­вид и Чарлс Ко­ук сто­је иза дру­ге нај­бо­га­ти­је аме­рич­ке ком­па­ни­је у при­ват­ном вла­сни­штву и већ су по­тро­ши­ли ви­ше од ми­ли­јар­ду до­ла­ра на про­мо­ви­са­ње иде­о­ло­ги­је ко­ја пот­по­ма­же њи­хо­вом би­зни­су. Го­ди­на­ма фи­нан­си­ра­ју кам­па­ње по­ли­ти­ча­ра и рад уни­вер­зи­те­та и ин­сти­ту­та ко­ји за­уз­врат твр­де да је гло­бал­но ото­пља­ва­ње из­ми­шљо­ти­на и да је за дру­штво нај­бо­ље кад се др­жа­ва са­свим по­ву­че из еко­но­ми­је. По­ли­ти­ча­ри и ис­тра­жи­ва­чи на њи­хо­вом плат­ном спи­ску по пра­ви­лу за­го­ва­ра­ју ско­ро па уки­да­ње по­ре­за и ре­гу­ла­ти­ва, укљу­чу­ју­ћи оне о за­шти­ти жи­вот­не сре­ди­не. На про­шло­го­ди­шњим из­бо­ри­ма, Ко­у­ко­ви су обе­ћа­ли да ће по­тро­ши­ти ми­ли­јар­ду до­ла­ра са­мо да бу­де иза­бран ре­пу­бли­ка­нац, сма­тра­ју­ћи да су кон­зер­ва­тив­ци на­кло­ње­ни­ји њи­хо­вим ин­те­ре­си­ма.

До­би­ли су при­ли­ку да, ка­ко је из­ра­чу­нао „Гар­ди­јан”, ути­чу на  135 ми­ли­о­на љу­ди, ко­ли­ко из­но­си број чи­та­ла­ца свих ме­ди­ја ко­ји су са­да спо­је­ни под јед­ном ка­пом. „Тајм” је ши­ром све­та по­знат и по ли­сти нај­у­ти­цај­ни­јих љу­ди све­та, а да је њи­хо­во ран­ги­ра­ње и да­ље ве­о­ма ва­жно по­ка­зу­је и чи­ње­ни­ца да је аме­рич­ком пред­сед­ни­ку До­нал­ду Трам­пу ја­ко ста­ло да бу­де про­гла­шен за лич­ност го­ди­не. „Фор­чун” је зна­чај­но име еко­ном­ског но­ви­нар­ства, пре­по­зна­тљив и по ли­сти нај­бо­га­ти­јих Аме­ри­ка­на­ца и гра­ђа­на све­та. Ни­је не­за­ми­сли­во да бра­ћа вре­ме­ном по­ве­ћа­ју удео и ути­цај у овим ме­ди­ји­ма јер им је и ра­ни­је по­ла­зи­ло за ру­ком да од ма­њин­ских по­ста­ну је­ди­ни вла­сни­ци, као при­ли­ком по­сте­пе­ног пре­у­зи­ма­ња јед­не ком­па­ни­је из Ми­чи­ге­на.

По­ро­ди­ца је жи­вот­но за­ин­те­ре­со­ва­на да Аме­ри­кан­ци про­ме­не ста­во­ве о кли­мат­ским про­ме­на­ма јер у ње­но по­слов­но цар­ство ула­зи и би­знис са наф­том, хе­ми­ка­ли­ја­ма и дру­гим пр­ља­вим тех­но­ло­ги­ја­ма. Све­сна је да би не­ги­ра­ње на­уч­них чи­ње­ни­ца о за­гре­ва­њу пла­не­те има­ло знат­но ве­ћу те­жи­ну у „Фор­чу­ну” или „Тај­му” не­го на кон­зер­ва­тив­ној те­ле­ви­зи­ји „Фокс” или на де­сни­чар­ским сај­то­ви­ма ко­је про­мо­ви­шу те­о­ри­је за­ве­ре по­пут „Брајт­бар­та”. До углед­них или ли­бе­рал­них ме­ди­ја по­ку­ша­ва­ла је да до­ђе и ра­ни­је као ка­да се пре не­ко­ли­ко го­ди­на не­у­спе­шно спре­ма­ла да ку­пи гру­па­ци­ју ко­ја из­да­је „Чи­ка­го три­бјун” и „Лос Ан­ђе­лес тајмс”.

Бра­ћа Ко­ук ће зна­ти да им се ула­га­ње у ме­ди­је ис­пла­ти­ло ако поч­ну да на­ме­ћу дру­га­чи­је ви­ђе­ње кли­мат­ских про­ме­на и опо­ре­зи­ва­ња. То са­мо тре­ба да им по­мог­не да уз што ма­њи от­пор јав­но­сти оства­ре про­фит на дру­гу, при­лич­но си­гур­ну ин­ве­сти­ци­ју – у по­ли­ти­ча­ре. Ре­пу­бли­кан­ци по­пут пот­пред­сед­ни­ка др­жа­ве Мај­ка Пен­са и кон­зер­ва­тив­них кон­гре­сме­на вла­да­ју и у Бе­лој ку­ћи и на Ка­пи­то­лу и већ су уки­ну­ли нај­ве­ћи број еко­ло­шких ре­гу­ла­ти­ва и на­ја­ви­ли дра­стич­но сма­ње­ње по­ре­за.


Коментари2
f0dbc
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Gile
Braca Kuk, kao i Dzordz Soros na drugoj strani, imaju nesto zajednicko: Milijarde dolara i po 95 godina, svaki. Zato ovaj njihov cirkus nece jos dugo trajati. To je vise grc i ocajanje nekoga ko zeli da zadrzi svet u kakvom je ziveo nego ideologija zasnovana na stvarnosti. Izgubice, i na njihovo mesto ce doci oni koji ce sasvim drugacije da zive u njihovom svetu iz maste ...
ВлаДо
Ово о укидању пореза је глобалистичка идеја.По њиховој идеологији порез неће бити потребан јер ће светом и појединим земљама бити владано из једног центра економске и финанцијске моћи .Тај центар имаће пара за све трошкове који се сада намичу порезом.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља