четвртак, 24.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 27.11.2017. у 22:00 Јасна Петровић-Стојановић

Посебан стаж исти за мајке с троје и с једанаесторо деце

Овај стаж се узи­ма у об­зир при­ли­ком об­ра­чу­на пен­зи­је и ути­че на ви­си­ну бу­ду­ћих при­ма­ња, али, не и на ра­ни­је пен­зи­о­ни­са­ње
Чекаоница ПИО фонда: право на посебан стаж имају мајке с троје и више деце којима се година стажа рачуна као две (Фото З. Анастасијевић)

Ма­ри­на С. мај­ка је­да­на­е­сто­ро де­це из Бе­о­гра­да ко­ја са­да има 50 го­ди­на и 22 го­ди­не рад­ног ста­жа, чу­ла је ових да­на, да по За­ко­ну о ПИО, осим на тре­ће де­те, има пра­во на по­се­бан стаж и на пр­ва два де­те­та, али, тек од 2032. го­ди­не. Ка­ко не би че­ка­ла још 15 го­ди­на да јој се уве­ћа стаж и за пр­во дво­је де­це, не­го би ра­ни­је да се пен­зи­о­ни­ше, ин­те­ре­су­је је да ли по­се­бан стаж мо­же да оства­ри на сва­ко тре­ће од ових 11. де­це, или, то ипак ва­жи са­мо за јед­но – тре­ће де­те.

Хте­ла је, об­ја­шња­ва, да пре­ра­чу­на ко­ли­ко би јој пен­зи­ја би­ла ве­ћа у слу­ча­ју да на сва­ко тре­ће де­те има пра­во на по­се­бан стаж. Ина­че, ову при­ви­ле­ги­ју по чла­ну 60 За­ко­на о ПИО, има же­на ко­ја је ро­ди­ла тре­ће де­те и по том осно­ву јој се у по­се­бан стаж ура­чу­на­ва­ју две го­ди­не.

За­кон о ПИО исто­вре­ме­но пред­ви­ђа и по­се­бан стаж од шест ме­се­ци и же­на­ма ко­је су ро­ди­ле јед­но де­те, од­но­сно го­ди­ну да­на же­на­ма ко­је су ро­ди­ле дво­је де­це. С тим што се ова при­ме­на од­ла­же до по­чет­ка 2032. го­ди­не, об­ја­шња­ва­ју у Пен­зиј­ском фон­ду.

По­се­бан стаж се узи­ма у об­зир при­ли­ком об­ра­чу­на пен­зи­је и ути­че на од­ре­ђи­ва­ње ви­си­не пен­зи­је, али, ова при­ви­ле­ги­ја не ути­че на ра­ни­ји од­ла­зак у пен­зи­ју, иако би мај­ка­ма с тро­је и ви­ше де­це мно­го ви­ше зна­чи­ло ка­да би им ове две го­ди­не по­мо­гле да оду ра­ни­је у пен­зи­ју (да ре­ци­мо ка­да на­пу­не 63 го­ди­не мо­гу у пен­зи­ју као да има­ју 65 го­ди­на). Али, за­кон то не пред­ви­ђа.

Прак­тич­но, то што је ова же­на ро­ди­ла 11 де­це, има иста пра­ва као и она с тро­је, јер број де­це не ути­че на утвр­ђи­ва­ње по­себ­ног ста­жа. Ова мај­ка по­се­бан стаж мо­же да оста­ри са­мо на јед­но тре­ће де­те, а уко­ли­ко бу­де у пен­зи­ју ишла по­сле 2032. го­ди­не има­ће и до­дат­ни по­се­бан стаж за пр­во дво­је де­це.

Да­кле, тек ће за 15 го­ди­на же­не мо­ћи да под­но­се зах­те­ве за утвр­ђи­ва­ње по­себ­ног ста­жа, уко­ли­ко су ро­ди­ле јед­но, или дво­је де­це, без об­зи­ра на то ка­да су де­ца ро­ђе­на. По­се­бан стаж се ис­кљу­чи­во утвр­ђу­је по зах­те­ву оси­гу­ра­ни­ка, ре­ше­њем.

 У ПИО фон­ду, об­ја­шња­ва­ју, да по­се­бан стаж ни­је стаж оси­гу­ра­ња и не мо­же би­ти услов за оства­ри­ва­ње пра­ва на пен­зи­ју, већ са­мо до­при­но­си уве­ћа­њу из­но­са пен­зи­је. Јер се као услов за од­ла­зак у пен­зи­ју и да­ље узи­ма­ју са­мо на­вр­ше­не го­ди­не рад­ног ста­жа и упла­ће­них до­при­но­са.

Бу­ду­ћим пен­зи­о­нер­ка­ма с по­себ­ним ста­жом би­ће ве­ћи ко­е­фи­ци­је­нат ко­ји се, ка­да стек­ну услов за пен­зи­ју, об­ра­чу­на­ва на кра­ју, а ко­ји пре­ра­чу­на­то зна­чи као да је же­на ра­ди­ла две го­ди­не ду­же. Тај ви­ши ко­е­фи­ци­јент ће јој до­не­ти и ве­ћу пен­зи­ју.

При­ме­ра ра­ди, уко­ли­ко се же­ни с је­да­на­е­сто­ро де­це на осно­ву 22 го­ди­на ста­жа утвр­ди пен­зи­ја у ви­си­ни од 30.000 ди­на­ра, по­се­бан стаж у тра­ја­њу од две го­ди­не пен­зи­ју ће јој по­ве­ћа­ти 10 од­сто, па би она из­но­си­ла 33.000 ди­на­ра. Же­на ко­ја има дво­је де­це, на исти број го­ди­на ста­жа, до­би­ла би по­ве­ћа­ње од пет од­сто, то јест 31.500 ди­на­ра пен­зи­је, али од 2032. го­ди­не.

Исто­вре­ме­но, с об­зи­ром на то да је за­ко­ном укуп­но тра­ја­ње пен­зиј­ског ста­жа за утвр­ђи­ва­ње ви­си­не пен­зи­је огра­ни­че­но на 45 го­ди­на, то зна­чи да ово огра­ни­че­ње ва­жи и при ура­чу­на­ва­њу по­себ­ног ста­жа, па бу­ду­ћи пен­зи­о­не­ри тре­ба и о то­ме да во­де ра­чу­на, за­кљу­чу­ју у ПИО фон­ду.

Коментари9
48503
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Светислав
Драги забринути пријатељи,ја имам предлог да држава донесе закон који ће давати предност женама које имају више дјеце при запошљавању у државним службама.За исто образовање предност има жена са више дјеце.Државу у мом случају ништа не кошта нема пензија већ плата.
marko
Државна политика треба да буде популациона, али не сме да буде стимулативна за производњу социјалних случајева. Ако породица нема услове за више од троје деце, тј нема ни за то троје него држава већ води рачуна о њима, каква је корист за државу и друштво од таквог рађања. Никаква, јер ти родитељи немају елемнтарну бригу ни о то троје деце, а држава им омогућава да манипулацијом обезбеђују себи живот, пошто њих свакако није брига за ту децу. И сад би требало као да сви који имају шесторо деце аутоматски иду у пензију, и тако држава поред два социјална случаја добија још 6. При томе и тих 6 креће да размишља на исти начин, и тако за 20-30 година држава од 2 социјална случаја добије једно 50 социјалних случајева. Лудило. Треба мотивисати људи који имају услове да имају више деце, али да им по Закону не трпи каријера и да им се омогући и рад од куће, а од тих пара што добију за треће дете да могу да плаћају помоћнике за узгој деце.
marko
@Maja Medić, А Ви знате колико је неко подигао деце? Нико овде не пише око бриге о деци, него пишемо о томе шта је за државу и друштво добро. Сви знамо да се код нас социјална помоћ злоупотребљава, као и шти сви знамо да су данашње потребе деце веће него раније. Корисна мера би била бесплатне књиге за сву децу, бесплатне ужине, додатне наставе. Али финансирати родитеље који не могу деци да приуште основно, и то још кад имају по 5-6-оро деце је потпуно бесмислена мера.
Maja Medić
Društvo koje nije spremno da uzgaja vlastitu decu zaista treba da propadne i nestane. Marko, da ste Vi podizali makar jedno dete ne bi Vam palo na pamet da podcenjujete rađanje i rad oko dece. Svakako da je društvo dužno da se organizuje tako da višedetne porodice ne budu socijalni slučajevi kao i da sva naša deca imaju pun kapacitet za razvoj svih svojih potencijala, a radi dobrobiti svih nas. To što je sada kod nas suprotno od ovoga dovoljno govori o nama samima, a takođe će i posledice biti jednako neumoljive i zaslužene.
Srba, Velika Britanija
Da citiram u celini sjajan komentar genijanog komentatora Polotike pod nazivom 'belen - Kao što postoji „pozitivna diskriminacija“ koja stimiliše tzv.osetljive grupe, Rome, razne manjine, LGBT populaciju i slično po raznim pitanjima, mogla bi i morala i po pitanju podsticanja nataliteta da postoji pozitivna diskriminacija i to takva da posebno podstiče natalitet svih onih nacionalnih zajednica-grupacija u Srbiji koje su u depopulaciji-tj.opadanju. To bi se prevashodno odnosilo na srpski narod, ali i na sve druge manje nacionalne zajednice koje su u demografskom opadanju.'
belen
@Poštovani Srbo, hvala na lepim rečima, a što se tiče predloga, ako ga vlast ne uzme u razmatranje zbog načela „ravnopravnosti svih građana“ što je sasvim izvesno, to će jasno pokazati koje su i kakve namere ove države prema sopstvenom stanovništvu. Zaključak bi bio da su njima neki drugi interesi mnogo važniji.
Александар Поповић
Пропис ће ступити на снагу 2032. године?!? Могло би и у 25. веку. А хоћемо да нас буде нешто више што скорије. И још то што је исти подстицај за мајке са троје и фудбалски тим деце. Можда се треба вратити Титовом обичају: родитељи са десеторо деце треба да добију одликовање или бар да им шеф државе буде кум. А у распону од троје до дванаесторо деце стимулација мора да буде прогресивна.
slobodan
Majci koja je rodila 11-t0r0 dece treba odmah dati drzavnu penziju.,ako smo drzava koja stimulise natalitet.
Djura
Pa zar to jos nije jasno!!! Ova drzava je pod upravom NATO Pakta i njima nije u interesu povecanje broja Srba!!!! Povecanje broja svih drugi, ali Srba nikako!!!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља