петак, 18.01.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 11:05

Осо­ба­ма с аути­змом треба по­ро­дична и стручна по­др­шка

У „Чиго­ти” одржан пр­ви са­ве­то­давно–едука­тивни камп за де­цу с аути­змом
Аутор: Бранко Пејовићсубота, 23.12.2017. у 22:00
На Златибору је бесплатно боравило и вежбало укуп­но дванаесторо де­це са десеторо ро­ди­те­ља (Фото С. Јовичић)

Зла­ти­бор – Гру­па де­це с аути­змом у прат­њи сво­јих ро­ди­те­ља, углав­ном са­мо­хра­них или без за­по­сле­ња из ра­зних гра­до­ва Ср­би­је, пр­о­ве­ла је че­ти­ри ми­ну­ла да­на у „Чи­го­ти” на Зла­ти­бо­ру. Одр­жан је ов­де пр­ви са­ве­то­дав­но-еду­ка­тив­ни камп за де­цу с аути­змом, уста­но­вљен под окри­љем др­жа­ве: у орга­ни­за­ци­ји Ми­ни­стар­ства здра­вља, Ми­ни­стар­ства ра­да и со­ци­јал­не по­ли­ти­ке и Са­ве­за удру­же­ња Ср­би­је за по­моћ осо­ба­ма с аути­змом.

Укуп­но 12 де­це са 10 ро­ди­те­ља бес­плат­но је бо­ра­ви­ло на овом кам­пу. И сви­ма је, ка­жу, ов­де ве­о­ма при­ја­ло: и на ве­жба­ма за де­цу, у ра­ди­о­ни­ца­ма за ро­ди­те­ље, у за­јед­нич­ким шет­ња­ма сне­жним Зла­ти­бо­ром, и на при­ред­ба­ма ка­да су и но­во­го­ди­шњи па­ке­ти­ћи по­де­ље­ни. Ех, да је ду­же тра­ја­ло, го­во­ри­ли су ро­ди­те­љи за­до­вољ­ни што је њи­хо­вој де­ци, чи­ја је сва­ко­дне­ви­ца мо­но­то­на, го­ди­ла ова пр­о­ме­на. Па у од­ла­ску раз­ме­њи­ва­ли кон­так­те, да ове по­ро­ди­це бу­ду јед­не дру­ги­ма од ко­ри­сти ка­да на­сту­пе те­шки тре­ну­ци.

Уло­гу тех­нич­ке и ро­ди­тељ­ске по­др­шке на овом кам­пу, као ис­ку­сна мај­ка мла­ди­ћа с аути­змом, ко­ја је у ми­ну­лих 35 го­ди­на пр­о­шла цео зах­те­ван пут ко­јим ове по­ро­ди­це пр­о­ла­зе, има­ла је Бе­о­гра­ђан­ка Ве­сна Пе­тро­вић, пред­сед­ни­ца управ­ног од­бо­ра Са­ве­за удру­же­ња Ср­би­је за по­моћ осо­ба­ма с аути­змом и чла­ни­ца Са­ве­та ад­ми­ни­стра­ци­је аути­зма Евро­пе. Она за наш лист ис­ти­че да су ути­сци ро­ди­те­ља, уче­сни­ка овог кам­па, ве­о­ма до­бри.

– Ро­ди­те­љи су ја­ко за­до­вољ­ни при­ли­ком ко­ја им је пру­же­на да ов­де бо­ра­ве, па­жњом за­по­сле­них у „Чи­го­ти” и свим усло­ви­ма бо­рав­ка, а на­ро­чи­то по­др­шком те­ра­пе­у­та и ужи­ва­њем на сне­гу. Ка­да је реч о од­но­су по­ро­ди­це пре­ма осо­би с аути­змом, увек при­ла­зим по­зи­тив­но и афир­ма­тив­но. Аути­зам се не ле­чи, али ако му се по­све­ти­те на пра­ви на­чин он­да и аути­стич­на осо­ба мо­же са­мо­стал­но да са­вла­да жи­вот­не ве­шти­не, да се со­ци­ја­ли­зу­је, обра­зу­је, па чак и за­по­сли. Осо­ба­ма са аути­змом се тре­ба ба­ви­ти, да­ти им стал­ну по­др­шку, и струч­ну и по­ро­дич­ну. Пра­вил­но их усме­ри­ти, да­ти им шан­су. Овај камп не­гу­је тај при­ступ – ка­же Ве­сна Пе­тро­вић и до­да­је да су за 2018. го­ди­ну на­ја­вље­на два ова­ква кам­па, у Ба­њи Ко­ви­ља­чи и у Вр­њач­кој Ба­њи, уз на­ду да ће по­ста­ти тра­ди­ци­ја.

Ле­кар те­ра­пе­ут на кам­пу др Ми­ли­ца Ја­чев­ски из Бе­о­гра­да об­ја­шња­ва да су ов­де орга­ни­зо­ва­не и ра­ди­о­ни­це то­ком ко­јих се са ро­ди­те­љи­ма раз­го­ва­ра­ло о те­ма­ма из обла­сти здра­вља: по­ре­ме­ћај ис­хра­не и спа­ва­ња код де­це с аути­змом, стрес, епи­леп­си­ја ко­ја пра­ти ту вр­сту пр­о­бле­ма, на­чи­ни да се то пре­ва­зи­ђе, ме­ре пр­ве по­мо­ћи ко­је ро­ди­те­љи мо­гу при­ме­ни­ти... То су, ка­же др Ми­ли­ца, те­ме и пи­та­ња ко­је у ве­ли­кој ме­ри ути­чу на ква­ли­тет жи­во­та осо­ба с аути­змом, али и њи­хо­вих по­ро­ди­ца. 

Де­фек­то­лог Сне­жа­на Ба­бо­вић Ди­ми­три­је­вић, ан­га­жо­ва­на у са­ве­то­дав­ном ра­ду с ро­ди­те­љи­ма, а с де­цом у со­ци­јал­ним ве­шти­на­ма и сен­зо­мо­тор­ним ак­тив­но­сти­ма, опи­са­ла нам днев­не са­др­жа­је уче­сни­ка кам­па. 

– Су­шти­на све­га је орга­ни­за­ци­ја да­на, јер ова де­ца во­ле пред­ви­дљи­вост, да зна­ју ка­да се и где не­што де­ша­ва, ко­ли­ко тра­је, што им је ов­де обез­бе­ђе­но. Дан је по­чи­њао сен­зо­мо­тор­ним ве­жба­ма у са­ли, на­ста­вљао шет­њом пла­нин­ским ста­за­ма где се уче со­ци­јал­не ве­шти­не (че­ка­ње и пра­ће­ње гру­пе, по­што­ва­ње ре­да, за­јед­нич­ко сан­ка­ње), по­сле руч­ка је по­по­днев­на шет­ња, па ра­ди­о­ни­це с ро­ди­те­љи­ма, уве­че ди­ско­те­ка и на кра­ју од­мор од на­пор­ног да­на. А умор­ни су и ро­ди­те­љи и де­ца, али ви­ди се њи­хо­во ве­ли­ко за­до­вољ­ство и камп је пун по­го­дак – ис­ти­че Сне­жа­на.

 


Коментари3
fe90b
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Nenad Dragutinović
Sve pohvale za kamp Bilo je veoma prijatno i deci i roditeljima, ali posle ta četiri dana ponovo nas čekaju isti problemi, većina bez bilo kakve podrške, bez sistemskih rešenja od strane države, već život od projekta do projekta, ko ima sreće po nekad, a svo preostalo vreme izolacija i samoća.....
Srboljub Ranković
Tokom cele godine naslovi u medijima - Oso­ba­ma s auti­zmom treba po­ro­dična i stručna po­dr­ška ili Osobama sa autizmom nedovoljna podrška. To znaju roditelji, to znaju udruženja roditelja i iza toga nedovoljno akcije nadležnih da se pokrenu i uspostave potrebni servisi podrške. Nije dovoljan projekat u jednom gradu, potrebna je stalna podrška sistema za osobe sa autizmom predškolskog uzrasta, školskog uzrasta, tinejdžera i odraslih osoba sa autizmom. Porodice osoba sa autizmom nemaju vremena da čekaju.
Prle
Obezbedite personalne asistente u odbrazovanju.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља