уторак, 22.01.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:30
ПРЕКО ПУНЕ ЛИНИЈЕ

Кутак за све

Аутор: Тома Тодоровићпонедељак, 25.12.2017. у 12:00
Рускa хуманитарнa мисијa поклонилa Нишлијама 3.000 књига на руском језику, које ће бити у посебно уређеном простору предвиђеном не само за читање, већ и многе друге активности (Фото Т. Тодоровић)

Ниш – Прет­ход­не сед­ми­це На­род­на би­бли­о­те­ка „Сте­ван Сре­мац” у Ни­шу до­би­ла је ве­ли­ку до­на­ци­ју у књи­га­ма од Ру­ске ху­ма­ни­тар­не ми­си­је. На све­ча­но­сти отва­ра­ња Ру­ског кут­ка пред­став­ник ми­си­је Алек­сеј Пол­ков­ни­ков уру­чио је ди­рек­тор­ки ове ни­шке уста­но­ве кул­ту­ре Со­њи Шу­ко­вић пр­вих 3.000 на­сло­ва на ру­ском је­зи­ку и све ће би­ти у по­себ­ном про­сто­ру јед­не од нај­ве­ћих би­бли­о­те­ка у на­шој зе­мљи. У пла­ну је, ре­че­но је, да се по­ну­да ру­ске ли­те­ра­ту­ре на­ред­них го­ди­на до­дат­но обо­га­ти но­вим из­да­њи­ма, чи­ме би и књи­жев­на де­ла свет­ских кла­си­ка, али и са­вре­ме­них ства­ра­ла­ца, би­ла при­бли­же­на чи­та­о­ци­ма и љу­би­те­љи­ма пи­са­не ре­чи у Ни­шу и око­ли­ни.

Не­дав­но је у би­бли­о­те­ци ни­шке Гим­на­зи­је „Све­то­зар Мар­ко­вић” отво­ре­но слич­но по­себ­но оде­ље­ње с де­ли­ма ру­ских ауто­ра и то је Ру­ску ху­ма­ни­тар­ну ми­си­ју под­ста­кло да ре­а­ли­зу­је ве­ћу и бо­га­ти­ју са­рад­њу с Ни­шом и ње­го­вом град­ском би­бли­о­те­ком.

У овом кут­ку мо­ћи ће да се на­ђу де­ла за де­цу, са­вре­ме­на из­да­ња и оства­ре­ња у про­зи и по­е­зи­ји нај­по­зна­ти­јих ру­ских ауто­ра на њи­хо­вом ма­тер­њем је­зи­ку, а про­стор Ру­ског кут­ка та­ко је уре­ђен да ће у ње­му би­ти мо­гу­ће ор­га­ни­зо­ва­ње књи­жев­них ве­че­ри и су­сре­та с ру­ским књи­жев­ни­ци­ма, али и за при­ка­зи­ва­ње ру­ских фил­мо­ва, за из­ло­жбе и дру­ге ма­ни­фе­ста­ци­је у кул­ту­ри.

По­се­бан зна­чај отва­ра­ња и по­сто­ја­ња Ру­ског кут­ка у ни­шкој би­бли­о­те­ци је и због то­га што ће бо­гат фонд де­ла ве­ли­ка­на свет­ске књи­жев­но­сти на ру­ском је­зи­ку до­при­не­ти ре­а­ли­за­ци­ји за­по­че­тих ак­тив­но­сти у на­шој зе­мљи на очу­ва­њу ћи­ри­ли­це, по­себ­но је ис­та­као на све­ча­но­сти отва­ра­ња на­чел­ник Ни­шав­ског окру­га Алек­сан­дар Цвет­ко­вић. А по­себ­но за­до­вољ­ство из­ра­зи­ли су пред­став­ни­ци јед­ног од нај­ста­ри­јих уни­вер­зи­тет­ских уста­но­ва у Ни­шу, Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та. На­и­ме, сва де­ла ру­ских књи­жев­них ства­ра­ла­ца би­ће убу­ду­ће на рас­по­ла­га­њу чи­та­о­ци­ма и чла­но­ви­ма На­род­не би­бли­о­те­ке „Сте­ван Сре­мац”, а по­себ­но ће ве­ли­ку ко­рист од отва­ра­ња Ру­ског кут­ка има­ти сту­ден­ти де­парт­ма­на за ру­ски је­зик на овом фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Ни­шу. Осим књи­жев­них де­ла – ро­ма­на, дра­ма, по­е­зи­је и дру­гих чи­ји су ауто­ри у све­ту нај­по­зна­ти­ји ру­ски књи­жев­ни ства­ра­о­ци, у Ру­ском кут­ку ће би­ти и зна­чај­на струч­на ли­те­ра­ту­ра и кри­ти­ке, што ће сту­ден­ти­ма ру­ског је­зи­ка омо­гу­ћи­ти лак­шу и ефи­ка­сни­ју при­пре­му ис­пи­та на фа­кул­те­ту, ре­че­но је на све­ча­но­сти.

Ко­ли­ко је зна­чај­на ова­ква са­рад­ња го­во­ри по­да­так да су отва­ра­њу Ру­ског кут­ка у би­бли­о­те­ци „Сте­ван Сре­мац” при­су­ство­ва­ли и ата­ше за кул­ту­ре ам­ба­са­де Ру­ске Фе­де­ра­ци­је у Ср­би­ји Ири­на Ива­но­ва Гњет­ко­ва, пред­став­ни­ци Ру­ског до­ма у Бе­о­гра­ду и Срп­ско-ру­ског ху­ма­ни­тар­ног цен­тра, као и чла­но­ви број­них дру­шта­ва и ор­га­ни­за­ци­ја срп­ско-ру­ског при­ја­тељ­ства. Сви они су, на­гла­ше­но је, од по­чет­них ини­ци­ја­ти­ва за ре­а­ли­зо­ва­ње јед­не ова­кве ак­ци­је зна­чај­но до­при­не­ли да се иде­ја оства­ри. И, ка­ко су са­ми ре­кли, ви­ше не­ће има­ти про­бле­ме као до са­да да се за сва­ко ве­че по­е­зи­је или књи­жев­ни су­срет, про­мо­ци­ју но­вих из­да­ња или из­ло­жбу по­ту­ца­ју од не­ми­ла до не­дра­га, стал­но стре­пе­ћи да ли ће про­на­ћи аде­ква­тан про­стор и да ли ће ма­ни­фе­ста­ци­ја ко­ју при­пре­ма­ју уоп­ште би­ти одр­жа­на.


Коментари2
1e5fb
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Др Марија
Ова Соња Шуковић је "добра", само није за библиотеку !
Nenad
Zena je fenomenalna i svojom energijom je podigla biblioteku!
Препоручујем 0

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља