среда, 23.01.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:40

РС протерује дувански дим из кафића

За кршење планираних прописа предвиђају се казне и до 3.000 евра, док би угоститељ код ког се затекне пепељара могао да плати и до 1.500 евра
Аутор: Младен Кременовићпонедељак, 05.02.2018. у 11:30
Пешачка зона у центру Ба­ња­лу­ке (Фо­то М. Кре­ме­но­вић)

Од на­шег стал­ног до­пи­сни­ка
Ба­ња­лу­ка – Вла­сти Ре­пу­бли­ке Срп­ске пла­ни­ра­ју да за­бра­не пу­ше­ње на јав­ним ме­сти­ма. Да би то оства­ри­ли, у по­ну­ђе­ном за­кон­ском ре­ше­њу пред­ви­де­ли су ви­со­ке ка­зне и по­бољ­ша­ли по­је­ди­не од­ред­бе у од­но­су на за­кон до­нет пре де­се­так го­ди­на, ко­ји ни­ка­да ни­је за­жи­вео. Чим су ми­ну­ле го­ди­не обе­ло­да­ни­ли на­ме­ре да за­кон­ски за­бра­не пу­ше­ње на јав­ном ме­сту, уго­сти­те­љи су по­бе­сне­ли, бри­ну­ћи се да ће оста­ти без го­сти­ју и де­ла про­фи­та. 

Ме­се­ци­ма тра­је убе­ђи­ва­ње уго­сти­те­ља и вла­сти око то­га ка­ко спро­ве­сти за­бра­ну пу­ше­ња, но чи­ни се ка­ко је Вла­да РС, за­сад, од­луч­на да ре­ше­ња бу­ду „те­мељ­на и ри­го­ро­зна”, ка­ко их ви­де вла­сни­ци ка­фи­ћа и ре­сто­ра­на.   

На при­мер, ме­ђу број­ним ка­зна­ма ко­је се, сем на за­бра­ну пу­ше­ња, од­но­се и на про­да­ју ду­ва­на, а ко­је се кре­ћу и до 7.500 евра, за др­жа­ње пе­пе­ља­ре на сто­лу уго­сти­тељ ће мо­ра­ти да пла­ти од пет сто­ти­на до 1.500 евра ка­зне.

Ако до­зво­ли пу­ше­ње, ка­зне су од хи­ља­ду до три хи­ља­де евра. Ко­му­нал­на по­ли­ци­је ка­зни­ће од сто­ти­ну до три сто­ти­не евра и го­ста ко­ји бу­де ухва­ћен у пу­ше­њу на не­про­пи­сном ме­сту.  

Уго­сти­те­љи про­це­њу­ју да ре­ше­ња не тре­ба да бу­ду стро­жа од оних у не­ким зе­мља­ма Европ­ске уни­је. У ре­сор­ном Ми­ни­стар­ству здра­вља РС ре­кли су да за­кон је­сте јед­на од европ­ских оба­ве­за, али да се он до­но­си на осно­ву ре­ле­вант­них до­ка­за да пот­пу­на за­бра­на пу­ше­ња не ште­ти уго­сти­тељ­ству, јер се при­хо­ди не­рет­ко и по­ве­ћа­ва­ју, док се здра­вље ста­нов­ни­штва зна­чај­но по­спе­шу­је. 

Уго­сти­те­љи у то­ме ви­де удар на „пра­во на рад”, па се по­зи­ва­ју на не­ке при­ме­ре из Евро­пе и све­та по ко­ји­ма је за­бра­на пу­ше­ња ути­ца­ла на пад при­хо­да. Ве­ру­ју да тре­ба да се омо­гу­ћи пра­во из­бо­ра гра­ђа­ни­ма да са­ми од­лу­че да ли ће ући у пу­шач­ки или не­пу­шач­ки уго­сти­тељ­ски обје­кат. 

Пред­ла­га­чи за­ко­на ка­жу да им ни­је по­зна­то да по­сто­је пра­ва пу­ша­ча на­су­прот пра­ва на здра­ву жи­вот­ну око­ли­ну, али да пу­ша­чи­ма оста­је на рас­по­ла­га­њу да ужи­ва­ју у ду­ва­ну у сво­јим до­мо­ви­ма, ауто­мо­би­ли­ма или ба­шта­ма ка­фи­ћа. На пи­та­ње за­што то­тал­на за­бра­на пу­ше­ња, од­го­ва­ра­ли су да је то је­ди­на и пра­ва ме­ра, те да по­де­ла про­сто­ра у објек­ти­ма на пу­шач­ке и не­пу­шач­ке ни­је аде­кват­на ме­ра да се уна­пре­ди здра­вље и по­ша­ље по­ру­ка мла­ди­ма.   

Уго­сти­те­љи из РС зах­те­ва­ју да им, у слу­ча­је­ви­ма ка­да су објек­ти ма­њи од пе­де­сет ква­дра­та, оста­ве на из­бор да ли ће обје­кат би­ти пу­шач­ки или не­пу­шач­ки, ка­ко је то не­дав­но ре­ше­но у ди­стрик­ту Брч­ко. То за­сад ни­је усли­ше­но у ре­ше­њу ко­је је у фор­ми на­цр­та пред по­сла­ни­ци­ма и о ко­јем ће се још ди­ску­то­ва­ти у на­ред­ном пе­ри­о­ду.  

На­и­ме, на­црт за­ко­на о за­шти­ти здра­вља ста­нов­ни­штва од ду­ван­ских и оста­лих про­из­во­да за пу­ше­ње пред­ви­ђа ка­зне и до 7.500 евра за уво­зни­ке, про­из­во­ђа­че и про­дав­це у слу­ча­ју да се не при­др­жа­ва­ју упут­ста­ва. При­хва­ћен је пред­лог Ре­пу­блич­ког пе­да­го­шког за­во­да, па ће се у шко­ла­ма у окви­ру на­став­ног пла­на ба­ви­ти пре­вен­ци­јом упо­тре­бе ду­ва­на, а у вас­пит­но-обра­зов­ним уста­но­ва­ма на вид­ном ме­сту тре­ба да бу­ду ис­так­ну­ти по­сте­ри ко­ји са­др­же текст или сли­ке ко­ји ука­зу­ју на штет­ност упо­тре­бе ду­ва­на. 

Не­ке од за­бра­на од­но­се се на пу­ше­ње у за­јед­нич­ким про­сто­ри­ја­ма стам­бе­не згра­де, про­да­ју ду­ва­на и ци­га­ре­та у про­дав­ни­ца­ма и ки­о­сци­ма ко­ји се на­ла­зе у скло­пу здрав­стве­не, вас­пит­но-обра­зов­не, спорт­ско-ре­кре­а­тив­не или уста­но­ве кул­ту­ре, те про­да­ју и по­кла­ња­ње ци­га­ре­та мла­ђи­ма од осам­на­ест го­ди­на.


Коментари2
3dc3b
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Zivoslav Novakovic
Stvarno kada ce kod nas ovo je cisto maltretiranje stanovnistva nepusaca od strane drzave. Ljudi pa u pusenju nima ama bas nista sto je dobro.
Bojan
Kad ce to konacno da dodje i kod nas?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља