недеља, 09.05.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 10.02.2018. у 22:00 Бране Карталовић

(Не)победиви Шумадинац

Драган Стојановић

По­след­ње го­ди­не на рек­то­ра Уни­вер­зи­те­та у Кра­гу­јев­цу Не­бој­шу Ар­се­ни­је­вић (1958) сру­чи­ла се ла­ви­на кри­ти­ка. Пр­во га је гру­па про­фе­со­ра оп­ту­жи­ла за не­по­ти­зам, бе­за­ко­ње и мо­бинг, по­том је ре­а­го­ва­ла Аген­ци­ја за бор­бу про­тив ко­руп­ци­је пре­по­ру­ком да бу­де раз­ре­шен, а на кра­ју се огла­си­ла и про­свет­на ин­спек­ци­ја на­ло­гом да се ње­го­вом си­ну по­ни­шти док­тор­ска ди­пло­ма. Ва­ра се сва­ко ко ми­сли да ће се сам по­ву­ћи: „Ја остав­ку не­ћу да под­не­сем, мо­ра­ће да ме сме­не”, по­ру­чу­је.

Су­ко­би на Уни­вер­зи­те­ту у Кра­гу­јев­цу по­че­ли су још пре три го­ди­не, ка­да се од­лу­чи­ва­ло ко ће на ме­сту рек­то­ра за­ме­ни­ти Сло­бо­да­на Ар­се­ни­је­ви­ћа.

Уме­сто да по­др­жи ро­ђе­ног бра­та, Сло­бо­дан је по­др­жао кан­ди­дат­ки­њу СНС-а, а Не­бој­ша је на дан из­бо­ра при­ве­ден у по­ли­ци­ју.

На сед­ни­цу Са­ве­та уни­вер­зи­те­та сти­гао је, ка­же, у по­след­њи час, по­ру­чив­ши: „Не­ћу би­ти ни про­го­ни­тељ, али ни про­го­ње­ни.” Не­ду­го за­тим, (не)по­бе­ди­ви Шу­ма­ди­нац је до­шао у су­коб са ми­ни­стар­ком СПС-а Сла­ви­цом Ђу­кић Де­ја­но­вић, ко­јој ни­је же­лео да про­ду­жи ан­га­жман на Фа­кул­те­ту ме­ди­цин­ских на­у­ка.

Ко­ли­ко год же­сток био, су­коб на кра­гу­је­вач­ком уни­вер­зи­те­ту има и сво­ју сме­шну стра­ну. Део срп­ске опо­зи­ци­је се на дру­штве­ним мре­жа­ма об­ру­шио на Ар­се­ни­је­ви­ћа, ваљ­да ми­сле­ћи да је он ка­дар СНС-а. А ка­ко и не би ми­сли­ли, ка­да је ди­рек­тор КЦ „Кра­гу­је­вац” по­стао 2012, у го­ди­ни ка­да су на­пред­ња­ци пре­у­зе­ли власт, а за рек­то­ра би­ран 2015. Ар­се­ни­је­вић не­ће јав­но ре­ћи ко­ли­ко пре­зи­ре ак­ту­ел­ни ре­жим, али ће за­то, ка­да му не­ко за­ме­ри што је на Фа­кул­те­ту ме­ди­цин­ских на­у­ка за­по­слио ско­ро це­лу фа­ми­ли­ју, у ма­ни­ру осве­до­че­ног срп­ског тра­ди­ци­о­на­ли­сте, од­бру­си­ти: „За­бо­ле ме ...” И до­да­ти: „За раз­ли­ку од оних ко­ји ме кри­ти­ку­ју, ја ово знам да ка­жем и на ла­тин­ском.”

Кра­гу­је­вач­ки рек­тор је бе­о­град­ски ђак. Ди­пло­ми­рао је 1982, са 24 го­ди­не, а за уже на­уч­не обла­сти је ода­брао ми­кро­би­о­ло­ги­ју и иму­но­ло­ги­ју. У Кра­гу­јев­цу се ба­вио пе­да­го­шким ра­дом, во­дио Ин­сти­тут за јав­но здра­вље, а 2005. иза­бран је за де­ка­на Фа­кул­те­та ме­ди­цин­ских на­у­ка. Да­ни­ца Гру­ји­чић, наш по­зна­ти не­у­ро­хи­рург, ни­је ште­де­ла ре­чи хва­ле на ње­гов ра­чун: „Има­мо сјај­не иму­но­ло­ге. Ре­ци­мо, Не­бој­ша Ар­се­ни­је­вић у Кра­гу­јев­цу. Дај­те ње­га за ди­рек­то­ра ’Тор­ла­ка’. Убе­ђе­на сам да ће ’Тор­лак’ да за­жи­ви.”

Ко­мен­та­ри­шу­ћи из­ја­ву пред­сед­ни­ка СА­НУ Вла­ди­ми­ра Ко­сти­ћа у ве­зи са по­тре­бом да се су­о­чи­мо са ре­ал­но­шћу на Ко­сме­ту, Ар­се­ни­је­вић је, из­ме­ђу оста­лог, ре­као: „Ви не мо­же­те сло­бо­ду да про­да­те, не мо­же­те да је из­гу­би­те, мо­же­те са­мо да је пре­да­те. Мо­гу да вас оку­ју, да вас ста­ве на дно бу­на­ра, у нај­цр­њу там­ни­цу, али ако сте сло­бо­дан чо­век, ви сте сло­бод­ни­ји од ва­шег там­ни­ча­ра.” С об­зи­ром на то шта је све ра­дио и ко­ли­ко су ја­ки ње­го­ви про­тив­ни­ци, кра­гу­је­вач­ки рек­тор ће по свој при­ли­ци до­би­ти шан­су да те­зу о сло­бод­ном чо­ве­ку на дну бу­на­ра, у нај­цр­њој там­ни­ци, про­ве­ри у прак­си.

Коментари60
3e084
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Surovo realna
Uz uvazavanje svih postenih profesora, potpuno neutralno, moram da prokomentarisem natpise koje ovih dana plasiraju protivnici i zastupnici trenutnog rektora. Osim sto ruze ugled univerziteta, mnogi ne shvataju da su upravo oni dali znacajan doprinos sveobuhvatnom akademskom sunovratu. Neki su politiku doneli na univerzitet, drugi su se nakon izbora u poslednje zvanje opustili u blagodetima nerada i parazitiranja i sada namecu pravila. Zapravo, sve pocinje od sumanute reforme koju su nakaradno sproveli, pa sada imamo da svi doktori nauka imaju prosek preko 9.80, nastava na svim nivoima je poslednja rupa na svirali, naucni radovi se placaju, neki autori sami sebe recenziraju, ukljucuju se ponavljaci u nastavni proces, hapse se dekani, afera indeks nije resena, zaposljavaju se deca, rodjaci, kumovi, itd., itd. Ne nije kriv samo rektor, krivi ste vi, redovni profesori, jer ste dozvolili da se sve oko vas rusi bez ikakve zelje da sacuvate i ono sto je bilo dobro.
Jovanka
Izgleda da je prilucno objektivno pisanje Politike podstaklo mladje nastavnike koje su bili zavrbovali sada penzionisani ptofesori o kojima mediji pisu, da je njihov cilj, jos dok su bili univerzitetska vlast, da sa kg univerzitetske scene uklone sve samosvojne profesore i dekane na nacin koji ne mora biti zakonit niti moralan, da poruse ugled tog univerziteta, pa da ga zatim privatizuju i postanu, javni, ili tajni vlasnici preko posrednika. U toj nameri su bili beskomptomisni, sto pokazuje i ova namestena afera vezana za rektora Nebojsu Arsenijevica, a koja je bila isprobana na nekim "neposlusnim" dekanima.
emilija
Arsenijevici su privatizovali Univerzitet kroz 20 godina vladavine! Da vasa porodica prezivljava ovo sto se desava ovim progonjenim ljudima drugacije biste razmisljali.
Jovana
Slavica Đukić Dejanović je idejni tvorac i učitelj Nebojše Arsenijevića. Modeli ponašanja i vladavine su veoma slični (ako ne i indetični). Ono što ih razlikuje je isljučivo nastup i ispoljavanje (ona je ugladjenija). Krenuo učitelj i tvorac na učenika jer je ovaj bio neposlušan.
bivsi student
Posto sam studirao na Medicinskom fakultetu, ucio i posteno polozio svaki ispit i zavrsio ga sa prosekom istim kao i dekanov sin, ali bez ikakvih protekcija, dajem sebi za pravo da vas sve koji podrzavate ovog coveka pitam: kako vas nije sramota?! Znate li koliko je nas, mladih, skolovanih, vrednih ljudi napustilo Srbiju, jer za nas od maminih i tatinih sinova nije ni bilo mesta. Ili jos bolje pitanje, koliko je onih, koji godinama volontiraju, upisuju volonterske specijalizacije, doktorske studije, sve o svom trosku i zbog namestenih konkursa nemaju mogucnost da se zaposle, prosperiraju, profesionalno se ostvare?! Svi znamo kako je tatin sin od gimnazijalca sa dobrim uspehom na tatinom fakultetu avanzovao. Pa decko je redovno bio na spisku za nadoknadu prakticnih vezbi. Ne samo da je doktorat sporan, vec i osnovne studije!
Prof Zoran
Na sajtu FMN se jasno vidi da je rok za prijavu na konkurs za upis na Doktorske studije bio 12.10.2012. a da je A. Arsenijević rangiran (na čekanju) sa 77.5 bodova (drugo mesto po broju bodova). Kojih bodova ako nije položio 2 ispita na fakultetu teško bi bilo reći. Upis je obavljen 24. 25 i 26. oktobra (a ne 5. novembra kako je rektor rekao na konferenciji za štampu). Znači rektor nije rekao istinu. Sve je veoma lako proverljivo (za osobe koje znaju da čitaju). Zato dosta sa raspravama kada je upisan taj kandidat,
Nikolic Aleksandar
Upravo tako. I nije u pitanju Ljubomora vec Realnost. Na Sta covek i Doktor tu da Bude ljibomoran? Na to sto je Tata optuzen za nepotizam, bahatost, Na to sto je umislio da je to njegov privatni Univerzizet? Posten covek bi se postideo! A ne bio ljubomoran. Vi , Ivane ocigledno pisete tako jer imate odredjen interes. Verovatno je i Vas Rad upitan. Tako izazivate samo bes. I to strucne jsvnosti a ne nekih kvazi Doktora nauka. Agencija za borbu protiv korupcije i Ministarstvo se izjasnilo. Sta vi to znate a Oni ne ? Mislite da ste strucniji ? A ko je Ostao ? Pa samo Oni Sa vezom. Ali ne Sa medicinom !
Прикажи још одговора
Nena
Niko Masincu ne osporava pravo na drugacije misljenje. Dok je Masinski uzimao novac za projekte sve je bilo u redu, sada kada i drugi fakulteti treba da dobiju novac sada je rektor problem??? Medicinski fakultet Kg je jedini ima junior projekte preko kojih je mogao svako da doktorira, za razliku od Masinskog gde je to bilo jedino moguce ako si podoban!!!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља